Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2009

Μοναχός Σάββας Φιλοθεΐτης

Μοναχός Σάββας Φιλοθεΐτης

Ι.Μ. Αγίου Αντωνίου


Αριζόνα.

01 Υπομονή στις Θλίψεις.


02 Νήψις και αντιμετώπισις των κακών λογισμών.


03 Διηγήσεις και οπτασίες Μοναχών.


04 Διηγήσεις Αγιορειτών Μοναχών.


05 Συμβουλές προς κοσμικούς.


06 Περί Παραδείσου και Νήψεως.


07 Περί Υπομονής.


08 Περί Λογισμών.


09 Καταστάσεις ενάρετων μοναχών (Α).


10 Συμβουλές για Ενάρετη Ζωή.


11 Νηπτική εργασία.


12 Απο την ζωή του Δημήτριου Παναγόπουλου.


13 Καταστάσεις ενάρετων μοναχών (Β)


14 Πόνος, Θλίψις και Ασθένεια.


15 Μνήμη Θανάτου.


16 Θεραπεία 18 Δαιμονιζομένων.


17 Περί Ταπεινώσεως.


18 Ανδρεία και Αυταπάρνησις.


19 Περί Υπακοής (Α).


20 Περί Υπακοής (Β).


21 Περί Νοεράς Προσευχής.


22 Ψήγματα χρυσού Αγίων Πατέρων (Α).


23 Ψήγματα χρυσού Αγίων Πατέρων (Β).


24 Περί Τιμωριών, Άδου και Κολάσεως.


25 Η Θεραπεία της Ψυχής (Α)


26 Η Θεραπεία της Ψυχής (Β)


27 Η Θεραπεία της Ψυχής (Γ).


28 Η Θεραπεία της Ψυχής (Δ).


29 Η Θεραπεία της Ψυχής (Ε).


30 Η Θεραπεία της Ψυχής (ΣΤ).


31 Η Θεραπεία της Ψυχής (Ζ).


32 Η Θεραπεία της Ψυχής (Η).


33 Η Θεραπεία της Ψυχής (Θ).


34 Οι κακοί λογισμοί και η θεραπεία τους (Α).


35 Οι κακοί λογισμοί και η θεραπεία τους (Β).


36 Οι κακοί λογισμοί και η θεραπεία τους (Γ).


37 Περί Προσευχής και Αγάπης.


38 Περί του Διαβόλου.


39 Η αντιμετώπισις του Διαβόλου.


40 Περί των παθών (Α)


41 Περί των παθών (Β).


42 Συμβουλαί Αγίων (Α).


43 Συμβουλαί Αγίων (Β).


44 Συμβουλαί Αγίων (Γ).


45 Η Παναγία (1)


46 Η Παναγία (2)


47 Η Παναγία (3)


48 Η Παναγία (4)


49 Η Παναγία (5)


50 Η Παναγία (6)


51 Η Παναγία (7)


52 Η Παναγία (8)


53 Η Παναγία (9)


54 Η Παναγία (10)

55 Η Παναγία (11)Πηγή προέλευσης ομιλιών
http://www.pantokrator.info/gr/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=10

Δεν υπάρχουν σχόλια: