Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2010

ΘΕΙΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ- ΚΕΙΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ.

Το Παρόν βιβλίο είναι ένα δυνατό όπλο για να γνωρίζουμε οι ορθόδοξοι χριστιανοί με ιστορικά στοιχεία αυτό που αναφέρει το σύμβολο της Πίστεως μας ότι.

ΠΙΣΤΕΥΩ

Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και Αποστολική Εκκλησίαν .
ΚΕΙΜΕΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΥΧΟΣ Γ'
ΘΕΙΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ


1. ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΚΟΥ
Εισαγωγή 5
Η θεία Λειτουργία του αγίου αποστόλου και ευαγγελιστού Μάρκου, μαθητού του αγίου Πέτρου 25

2. ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ
Εισαγωγή 67
Η θεία Λειτουργία του αγίου αποστόλου Ιακώ βου του Αδελφοθέου 85

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ ·
Εισαγωγή 149
Η θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων 165
Παράρτημα 214

4. ΒΥΖΑΝΤΙΝΑΙ ΘΕΙΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
Εισαγωγή 227
Η θεία Λειτουργία Βασιλείου του Μεγάλου -Η θεία Λειτουργία Ιωάννου του Χρυσοστόμου 235
Παράρτημα 295

5. ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ «ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ»
Εισαγωγή 299
Η θεία Λειτουργία των «Αποστολικών Διαταγών» 313
Παράρτημα 355

6. ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΕΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Εισαγωγή 365
Η Θεία Λειτουργία της Αρμενικής Εκκλησίας 379

7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΔΩΡΩΝ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ
Εισαγωγή 429
Η θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων του αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου 441

Παράρτημα
1) Μεγάλη Τρίτη 492
2) Μεγάλη Τετάρτη 496
3) Τετάρτη της Δ' εβδομάδος των Νηστειών 500


Δεν υπάρχουν σχόλια: