Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2010

Η αθηναϊκή εφημερίδα «Αυγή» του 1867 δημοσιεύει λεπτομέρειες απο το μαρτύριο του Αθανασίου Διάκου.

Στην αθηναϊκή εφημερίδα «Αυγή» του 1867 δημοσιεύτηκε, με την ευ­καιρία ειδησεογραφίας για τον ανδριάντα του Αθανασίου Διάκου, πού είχε υποστεί, όπως είναι γνωστό, αυτό το μαρτύριο μετά την αιχμαλωσία του Στην Αλαμάνα, περιγραφή διοβελισμού με κάποια διαφορά στη διαδικα­σία κυρίως στον τρόπο πού οι δήμιοι ακινητοποιούσαν το θύμα:

«Ζών ο κατάδικος ετίθετο επί ανεστραμμένου σάγματος ύπτιος, δεδεμένος χείρας και πόδας, δύο δε ρωμαλέοι δήμιοι εκάθηντο έπ’ αυτού, τρίτος εστήριζεν εις τον πρωκτόν ξύλινον οβελόν όμοιον με τάς σούβλας ας μεταχειριζόμεθα δια το ψήσιμον των αρνιών του Πάσχα, και τέταρτος δια σιδηράς ή ξύλινης σφύρας εκτύπα το οπίσθιον του οβελού, εωσούν ή ακωκή εξήρχετο εκ της κεφαλής ή εκ θατέρας των ωμοπλατών καθ' ην τυχαίως ελάμβανε διεύθυνσιν. Εάν ο οβελός εξήρχετο εκ της κεφαλής ή της αριστεράς ωμο­πλάτης ο ούτω βασανιζόμενος απέθνησκε μετ' ολίγον, εάν δε εκ τής δεξιάς έζη και τρεις και τεσσάρας ημέρας. Τρεις όλας ημέρας εβασανίσθη ούτως ο αείμνηστος Διάκος και ήθελε βασανισθή έτι πλέον εάν εξ οίκτου δεν τω «έθραυε δια σφαίρας το κρανίον εις άτακτος».


ΒΙΒΛ. ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: