Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 4 Απριλίου 2021

Ἅγ. Μακάριος Αἰγύπτιος.«Οἱ Χριστιανοί πού πραγματικά γεύθηκαν τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί ἔχουν τό σημάδι τοῦ Σταυροῦ στό νοῦ καί στή καρδιά τους, αὐτοί, εἴτε εἶναι βασιλιάδες εἴτε φτωχοί, τά θεωροῦν ὅλα κοπριά καί δυσωδία, καί γνωρίζουν ὅτι ὁ κόσμος ὅλος ὁ γήϊνος καί οἱ θησαυροί τοῦ βασιλιᾶ καί ὁ πλοῦτος καί ἡ δόξα καί τά σοφά λόγια εἶναι ὅλα μιά φαντασία. Δέν ἔχουν τίποτα σταθερό, ἀλλά παρέρχονται καί χάνονται. Καί ὅ,τι ὑπάρχει κάτω ἀπό τόν οὐρανό εἶναι γι’ αὐτούς εὐκαταφρόνητο»
Ἅγ. Μακάριος Αἰγύπτιος, Ὁμιλ. 15:42

Δεν υπάρχουν σχόλια: