Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 11 Μαΐου 2021

Archpriest Theodore Gignadze

When you love a human being, but you don’t love God - this is humanism. 

When you love God, but you don’t love a human being -  this is fanaticism. 

Christianity is when you love both at the same time, because Christ  is both God and a human being. 

Archpriest Theodore Gignadze

Δεν υπάρχουν σχόλια: