Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 20 Ιουνίου 2021

Ἐάν τίς διψά, ἔρχεσθω πρός μέ καί πινέτω» λέει ο Χριστός


«Ἐάν τίς διψά, ἔρχεσθω πρός μέ καί πινέτω» λέει ο Χριστός. 

Όποιος διψά ας έρθει σε μένα και θα πιει. 

Σε μένα τον Ίδιο. Είναι μία προσωπική πρόσκληση προς κάθε άνθρωπο για μία προσωπική συνάντηση.

Θα συναντήσει το Χριστό τον Ίδιο. 

Και όταν συναντήσει το Χριστό τότε θα πιει. Θα πιει από το ζωντανό νερό, το νερό της Χαρίτος. Γιατί λέγει στη συνέχεια ο Χριστός: 

«Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος».

Όποιος πιστεύει σε μένα, καθώς λέγει η γραφή, θα τρέξουν ποτάμια με ζωντανό νερό -με καθαρό, με γάργαρο νερό- εκ της κοιλίας αυτού. Από την ύπαρξή του.


Είναι μία έκφραση που χρησιμοποιεί 

η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη, εβραϊκή έκφραση: «ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος»

που σημαίνει ότι από την ύπαρξή του θα τρέξουν ποτάμια ζωντανό νερό. 

Από την ψυχή του, από την καρδιά του, από όλη την ύπαρξή του!

Όχι μόνο θα ξεδιψάσει, όχι μόνο θα πιει ο ίδιος και θα χορτασθεί αλλά θα γίνει και για όλους τους άλλους αιτία να ξεδιψάσουν. 

Γιατί θα γίνει ο ίδιος πηγή ύδατος ζώντος. 

Το Πνεύμα το Άγιο το οποίο θα λάβει μέσα από την προσωπική σχέση του με το Χριστό, δια της Αγίας Εκκλησίας, αυτό το Πνεύμα θα διαχέεται μέσα από τα λόγια του και από τη ζωή του και θα ποτίζει τις ψυχές, τις διψασμένες ψυχές, των ανθρώπων. 


Και το είδαμε αυτό να επαναλαμβάνεται 

στην Εκκλησία μας μέσα σε όλους τους αιώνες. 

Οι Άγιοι της εκκλησίας απέδειξαν ότι, πράγματι, ο πιστεύων εις τον Χριστό και έχων τον Χριστό εν τη καρδία του, 

«ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος». 


Πόσο τρεφόμαστε όλοι μας καθημερινά 

από τους λόγους, από τα άγια παραδείγματα, από τους αγώνες, από τη ζωή, από τα μαρτύρια, από τα διδάγματα των Αγίων της Εκκλησίας μας. 

Οι άγιοι τι είναι; άνθρωποι σαν κι εμάς οι οποίοι όμως έτρεξαν να ξεδιψάσουν από το Χριστό. Συνάντησαν το Χριστό,

ξεδίψασαν από το ύδωρ το ζων και έγιναν οι ίδιοι πηγές ύδατος σε όλο τον κόσμο. 

Γιατί; γιατί έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο. 


Γιατί εκείνο που μας λείπει 

είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος.

Και ο σκοπός της Χριστιανικής ζωής, όπως έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ, είναι το Πνεύμα το Άγιο!

Η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. 


π.Αθανάσιος Λεμεσού

https://youtu.be/67eq1J6hfuw 

Δεν υπάρχουν σχόλια: