Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 23 Ιουλίου 2021

ΠΕΡΙ ΝΟΕΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΣΙΟΣ ΝΕΙΛΟΣ ΣΟΡΣΚΥ

  

[…] Ο μέγας αυτός όσιος Νείλος, ερημίτης του Σόρα, ο οποίος με την ζωή του εισεχώρησε σ’ αυτό το μυστήριο της ησυχίας και βιώσεως της νοεράς προσευχής, συνέγραψε αυτό το βιβλίο στο οποίο παρουσιάζει, πως γίνεται το έργο της νοεράς εργασίας, οι πνευματικές νίκες των αγωνιστών και ήττες των αοράτων εχθρών. Με αυτή τη νοερά προσευχή επιτυγχάνεται η πνευματική ανάβασις, ενώ χωρίς αυτήν και την φυλακή του νου το έργο γίνεται με πολύ κόπο και αργοπορία. Όταν όμως υπάρχη νήψις γρήγορα και εύκολα ο εργάτης του πνευματικού έργου προσεγγίζει τον Θεό, όπως λέγη ο άγιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης: Χωρίς την προφύλαξι του νου γίνεται μόνο διδασκαλία περί προσευχής και εργασία των θείων εντολών, ενώ με την παρακολούθησι του νου γίνονται και τα δύο: και η εσωτερική εργασία της ευχής και η εξωτερική εργασία των θείων εντολών. […]

 

 

(Απόσπασμα από τον πρόλογο του βιβλίου)

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

 

Πρόλογος της Ρουμανικής μεταφράσεως υπό του αρχιμ. Βασιλείου Ηγουμένου της Σκήτης Ποϊάνα Μάρε

 

Ο βίος του Οσίου Νείλου Σόρσκυ (1433-1508)

 

Εισαγωγή

 

Λόγος 1ος. Περί των ειδών του πολέμου των λογισμών και ότι πρέπει με πολύ κόπο να αντιστεκώμεθα στα πάθη μας.

 

Λόγος 2ος. Περί του νοερού πολέμου που αναφέραμε προηγουμένως και των όπλων αυτού, δηλαδή της μνήμης του Θεού και της φυλακής της καρδίας. Και περί χαρισμάτων.

 

Λόγος 3ος. Πως και με τι μέσα αγωνιζόμεθα, όταν έχουμε τον πόλεμο των λογισμών.

 

Λόγος 4ος. Περί ενισχύσεως σε κάθε έργο της ζωής μας.

 

Λόγος 5ος. Περί περιφρονήσεως και νίκης των οκτώ λογισμών της εμπαθείας.

 

Λόγος 6ος. Περί γαστριμαργίας.

 

Λόγος 7ος. Περί πορνείας.

 

Λόγος 8ος. Περί φιλαργυρίας.

 

Λόγος 9ος. Περί οργής.

 

Λόγος 10ος. Περί λύπης.

 

Λόγος 11ος. Περί ακηδίας.

 

Λόγος 12ος. Περί κενοδοξίας.

 

Λόγος 13ος. Περί υπερηφανείας.

 

Λόγος 14ος. Περί μνήμης του θανάτου, της φοβεράς Κρίσεως και περί του τρόπου διαφυλάξεως αυτής της σκέψεως στην καρδιά μας.

 

Λόγος 15ος. Περί δακρύων και περί του τρόπου αποκτήσεως αυτών.

 

Λόγος 16ος. Περί διαφυλάξεως του δώρου των δακρύων.

 

Λόγος 17ος. Περί της αληθινής ξενιτείας και απαρνήσεως των πάντων.

 

Λόγος 18ος. Ότι δεν πρέπει να αρχίσουμε την εργασία της ψυχής, εάν δεν είμεθα στα ανάλογα πνευματικά μέτρα και στον κατάλληλο καιρό.

 

Επίλογος: Η ομολογία της πίστεώς του και οι τελευταίες του συμβουλές στους μαθητάς του.

 

Βιός του Οσίου Βασιλείου από την σκήτη «Μάρε Ποϊάνα»

 

 

 

https://stinkrini.gr/agioi-kai-gerontes-rosias/peri-noeras-ergasias/

Δεν υπάρχουν σχόλια: