Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022

In today's epistle lesson (James 3"1-10)


In today's epistle lesson (James 3"1-10), the Apostle goes through great lengths to inform us on the importance of "taming our tongues;" for he likens the tongue to a small spark that can set a whole forest ablaze.

Therefore, a sharp word, loose comment, or callous remark can cause a conflagration that cannot be extinguished. Words can consume and destroy life. 

Fr. John

Δεν υπάρχουν σχόλια: