Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 17 Ιουλίου 2022

ΓΙΑ ΤΟ ΤΈΛΟΣ ΤΩΝ ΚΑΙΡΏΝ.ΓΕΡΩΝ ΙΩΑΚΕΊΜ ΔΙΚΑΙΟΣ ΤΉΣ ΙΕΡΆΣ ΣΚΉΤΗΣ ΠΡΟΦΉΤΗ ΗΛΊΑ ΣΤΟ ΆΓΙΟΝ ΌΡΟΣ


Συμβούλευε τὰ πνευματικά του τέκνα πῶς νὰ γιορτάζουν Ὀρθόδοξα
καὶ πνευματικὰ καὶ ὄχι κοσμικά, γιὰ νὰ εὐαρεστοῦν τὸν Θεὸ καὶ νὰ
ὠφελοῦνται ψυχικά.
Πολλοὶ ἀποδέκτες τῶν ἀτομικῶν ἐπιστολῶν τοῦ Γέροντα ἐπικοινωνοῦσαν καὶ ἐπικοινωνοῦν μαζί μας καὶ μᾶς θεωροῦν ἀδελφούς τους ἐν Κυρίῳ. Ὅλοι αὐτοὶ μὲ θαυμασμὸ μᾶς λένε ὅτι «τὰ γράμματα
τοῦ Γέροντα τὰ φυλάγουμε σὰν κειμήλια καὶ τὰ διαβάζουμε πολλὲς φορές. Εἶναι σὰν νὰ τὸν ἔχουμε κοντά μας. Τὰ γραφόμενά του ξεχειλίζουν ἀπὸ ἀγάπη». Ἀπὸ τὰ ἄτομα αὐτὰ μάθαμε ὅτι ὁ Γέροντας τοὺς
ἔγραφε συχνά, «οἱ καιροὶ εἶναι ἔσχατοι καὶ τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν
μελανά, ὁ κόσμος σατανοκρατεῖται καὶ τὸ ἠθικό του κατάντημα
δὲν περιγράφεται». Ὅτι «ἡ σκληρότητα καὶ ἡ κακία τῶν πολλῶν δὲν ἔχει προηγούμενο», ὅτι «οἱ προφητεῖες γιὰ τὸ τέλος τοῦ κόσμου λένε πὼς θὰ εἶναι τραγικό» καὶ ἄλλα. Παρόμοια, βέβαια, ἔλεγε καὶ στὶς δικές μας Συνάξεις, ἀλλὰ γενικὰ δὲν προσδιόριζε πότε καὶ πῶς θὰ γίνουν ὅλα αὐτά. «Οὐκ ἔστιν ὑμῶν γνῶναι χρόνους ἢ καιρούς, οὓς ὁ Πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ», ἔλεγε καὶ συνιστοῦσε σὲ ὅλους νὰ ζοῦνε τὴ μετάνοια καὶ τὴν ἐν Χριστῷ ζωὴ καὶ νὰ μὴ φοβοῦνται τίποτε. «Υπάρχουν», ἔλεγε, «ἀκόμη λίγοι Ἅγιοι στὸν
πλανήτη μας καὶ αὐτοὶ δὲν ἀφήνουν νὰ ἔρθει τὸ τέλος».

Δεν υπάρχουν σχόλια: