Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022

Therefore, strive to be content with "enough."


More than not, worldliness tends to complicate ones life through greed and consumerism. Thus, simplicity is the key not only to a qualit life, but also important for true happiness. Having fewer wants and desires, feeling satisfied with what you have is vital to mental, physical, and spiritual health. Therefore, strive to be content with "enough."

Fr. John

Δεν υπάρχουν σχόλια: