Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022

Η Παναγία ἡ Σιτοδότρια.


Η Παναγία  ἡ Σιτοδότρια
Η εἰκόνα αὐτή είναι καρπός τῆς βαθιάς
εὐλάβειας πρὸς τῇ θεομήτορα τοῦ μεγάλου σταρετς της  Ὄπτινα οσιου Αμβροσίου (1812-1891).
Το 1990 ή ηγουμένη Ιλαρία τῆς Μονῆς Μπολχωφ  ἔφερε στὸν όσιο ἔπειτα ἀπὸ δική του παραγγελίας  αὐτῇ τὴν ὡραῖα ἀλλά και πρωτότυπη θεομητορική εικόνα. Παριστάνει την Υπεραγία Θεοτόκο καθισμένη στα σύννεφα τοῦ οὐρανοῦ με τα χέρια ἀπλομένα σε στάση εὐλογίας και κάτω έναν θερισμένο κάμπο γεμάτο δεμάτια ἀπό σειρά ανάμεσα σε
χορτάρια και λουλούδια. Η μορφὴ τῆς Θεοτόκου ἀντιγράφηκε ἀπὸ τὴν εἰκόνα τῶν Ἁγίων Πάντων, που βρισκόταν στη Μονή Μπολχωφ.  Ὁ κάμπος με  τὰ δεμάτια τῶν σιτηρῶν ἦταν ἔμπευση τοῦ οσίου 
Αμβροσίου. Ὁ ἴδιος κατανόμασε την εικόνα «Παναγια ἡ Σιτοδότρια», θέλοντας να δείξει ὅτι ἡ Θεοτόκος ευλογεί  τοὺς κόπους τῶν γεωργῶν γιὰ τὴν παραγωγή σιτηρών 
Ὁ ἴδιος ἐπίσης όρισε να ἑορτάζεται στις 15
Οκτωβρίου. Καί κατά μία άλλη ευλογημένη σύμπωσε την ημέρα της εορτής της  ἐνταφιάστηκε μετά την κοίμηση  του στις 10 Οκτωβρίου του 1891.
Μπροστὰ σ᾿ αὐτῇ τὴν εἰκόνα προσευχόταν ο 
ὅσιος στο σύντομο ὑπόλοιπο τῆς ζωής τους. Μπροστά της προσεύχονται μέ
δική του υπόδειξη, και οι πνευματικές του θυηατέρες οἱ μοναχές τῆς Μονῆς
τῆς Παναγίας τοῦ Καζάν. την οποία ίδρυσε το 1884 σ' ένα γραφικό βουνό της
Καλούρια κοντά στο χωριό Σαμορντίνο δώδεκα βέρστια μακριά από την
Ὄπτινα. Ἀντίγραφα της
εικόνας ἔδινε ή έστελνε σε
πολλούς εὐσεβεῖς κοσμικούς. Συνέπεσε μάλιστα και τον ακόλουθο μικρό
ὕμνο στῇ Θεομήτορα παραγγέλλοντας να ψάλλεται μετά την απαγγελια του Ακαθίστου Ύμνου μπροστά
στην Εικόνα «Χαῖρε Κεχαριτωμένη ὁ Κύριος μετὰ σοῦ! Δώρησαι τοῖς ἀναξίοις δούλοις σου τὴν δρόσον Τις χάριτος καὶ δεῖξον αὐτοῖς τὸ ἔλεός σου».
Τό 1891, ἔτος ξηρασίας καί πείνας, ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Σιτοδότριας ἔγινε πηγή οὐράνιας εὐδοκίας. Ἐνῶ ὅλη ἡ χώρα ἦταν ἄκαρπη, ἡ Καλούγκα καί μάλιστα ἡ περιοχή τοῦ Σαμορντίνο καρποφόρησε πλούσια. Ἀλλά καί ὅπου στάλθηκαν ἀντίγραφα τῆς εἰκόνας, θαυματούργησαν. Στην ἐπαρχία
τοῦ Βορονέζ, για παράδειγμα, ὑπῆρχε ἡ γυναικεία Μονή τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς. Οἱ μοναχές ἔβλεπαν μέ θλίψη τα σιτηρά καί τά ἄλλα φυτά τους νά κιτρινίζουν καί νά μαραίνονται ἀπό τήν ἀνομβρία. Ὁ
εὐσεβής ἄρχοντας Ἰβάν Θεοδώροβιτς Τσερεπάνωφ, πού εἶχε πνευματικό τόν ὅσιο Ἀμβρόσιο, ἔστειλε στή μονή ἕνα ἀντίγραφο τῆς θεομητορικῆς εἰκόνας.
Οἱ μοναχές ἔψαλαν Παράκληση μπροστά της. Αὐτό ἦταν! Οἱ οὐρανοί ἄνοιξαν καί ἡ ξερή γῆ ζωογονήθηκε ἀπό τή βροχή πού ἔστειλε ἡ Κυρία Θεοτόκος.
Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Σιτοδότριας, πού βρίσκεται σήμερα στόν ναό τοῦ χωριοῦ Μιχνόβο, τριάντα χιλιόμετρα ἀπό τήν πρωτεύουσα τῆς Λιθουανίας
Βίλνιους, εἶναι, κατά μία ἐκδοχή, ἡ πρωτότυπη.


Δεν υπάρχουν σχόλια: