Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 26 Μαρτίου 2023

ΕΛΑ ΓΡΉΓΟΡΑ . ΑΠΟΚΆΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΆΝΝΗ. ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΜΑΥΡΌΠΟΥΛΟΣ

 11 Ἔρχομαι ταχύ· κράτει ὃ ἔχεις, ἵνα μηδεὶς λάβῃ τὸν στέφανόν

11 Νά, ὁποῦ ἔρχομαι γλίγωρα· κράτει ἐκεῖνο ὁποῦ ἔχεις διὰ νὰ μὴν πάρῃ κανεὶς τὸν στέφανόν σου.

Μὲ μιὰ πρώτη ἀνάγνωση τῆς ἔκφρασης «ἔρχομαι ταχὺ» θὰ πρέπει  νὰ ἐννοήσουμε ὅτι ἐμπεριέχονται στοιχεῖα παρηγορίας. Μὲ ἄλλα λόγια, «μὴ φοβᾶστε, ἐδῶ εἶμαι ἐγώ». Ἄλλωστε, «ταχὺ» σημαίνει στὴ διάρκεια  τῆς ζωῆς ἑκάστου πιστοῦ, ἀφοῦ στὴ διάρκεια τῆς ζωῆς του θὰ δεχθεῖ  πολλὲς φορὲς τὴν ἐμπειρία τῆς Β' Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ ὡς θεία Κοινωνία ποὺ ἱερουργεῖται στὴ θεία Εὐχαριστία. Ὑπόκειται καὶ ἡ ἔννοια τοῦ   ἐξαίφνης, «ὡς κλέπτης ἐν νυκτί».


Αὐτὸ ποὺ ἔχει ὁ ἐπίσκοπος καὶ οἱ πιστοὶ τῆς ἐκκλησίας τῆς Φιλαδέλφειας εἶναι ἡ σταθερὴ πίστη καὶ ἡ καλὴ ὁμολογία. Ἑπόμενο εἶναι νὰ λάβουν τὸ στεφάνι τῆς νίκης, κατὰ τὸν λόγο τοῦ Χριστοῦ: «ὁ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται» (Ματθ. 24,13). Ανάλογη διατύπωση συναντήσαμε καὶ στὴν ἐπιστολὴ πρὸς τὸν ἄγγελο τῆς Σμύρνης (2,10). Τὸ  στεφάνι αὐτὸ σημαίνει σχέση μὲ τὸν Χριστό, δηλαδὴ αἰώνια ζωὴ μαζί του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: