Κυριακή, 5 Αυγούστου 2018

ΟΜΙΛΙΑ ΠΩΣ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΟΗΜΕΝΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΧΡΙΔΟΣ.
και δεύτε διαλεχθώμεν, Λέγει Κύριος- και έάν ώσιν αί άμαρτίαι υμών ώς φοινικούν, ώς χιόνα λευκανώ, έάν δε ώσιν ώς κόκκινον, ώς έριον λευκανώ
(Ησαΐας 1,18)


’Ώ, τό άπειρο έλεος του Θεού! Στο αποκορύφωμα τις οργής Του επί τών απίστων και άχαρίστων ανθρώπων - επί του λαού, ό όποιος είναι πλήρης αμαρτιών, σπέρμα πονηρόν, υιοί άνομοι (Ησαΐας 1,4)• ώς άρχοντες Σοδόμων (Ησαΐας 1,10)• και ώς λαός Γομόρρας (ό.π.) - ό Κύριος, παροργισθείς, εν τούτοις δεν αποσύρει τό έλεος Του, άλλα καλεί σέ μετάνοια τον λαό Του, όπως μετά από μία φοβερή αστραπή πέφτει μιά άπαλή βροχή.


Έτσι είναι ό πανοικτίρμων Κύριος - μακρόθυμος καί πλήρης ελέους, ούκ εις τέλος όργισθήσεται, ουδέ εις τον αιώνα μηνιεί (Ψαλμοι 102,9). Μόνον αν οί αμαρτωλοί παύσουν νά πράττουν τό πονηρό καί μάθουν νά άγαθοποιούν καί στραφούν με ταπείνωση καί μετάνοια στον Θεό, τότε θά γίνουν λευκοί σάν τό χιόνι. 


Ό Κύριος είναι κραταιός στη, βούλησή Του. Ούδείς άλλος παρά μόνον Εκείνος δύναται νά καθαρίσει την αμαρτωλή ψυχή του άνθρώπου από τήν αμαρτία και διά τής καθάρσεις νά τή λευκάνει ώς χιόνα. Τό άσπρόρουχο, όσο συχνά καί άν πλένεται μέ νερό, άλυσίβα και σαπούνι, όσες φορές κι άν πλυθεί δεν μπορεί νά πετύχει τή λεύκανσή του παρά μόνον όταν άπλωθεί κάτω από τό φώς του ήλιου. ’Έτσι και η ψυχή μας: όσο συχνά κι άν τήν καθαρίζουμε μέ δική μας προσπάθεια και κόπο, ακόμη και άν μετέλθουμε όλα τά μέσα του Νόμου, δεν μπορεί νά γίνει λευκή - παρά μόνον όταν, ί πΐ τέλους, τήν έπιρρίψουμε στά πόδια του Θεού διάπλατα ανοιγμένη, ώστε τό άπλετο φώς Του νά μπορεί νά τή φωτίσει και νά τή λευκάνει!


Ό Κύριος συγκαταβαίνει, αποδέχεται, ακόμη και επιδοκιμάζει όλες τις προσπάθειες και τον κόπο μας. Επιθυμεί νά λούσουμε τήν ψυχή μας μέ τά δάκρυά μας, νά τή στύψουμε μέ τή μετάνοιά μας, νά τή λειάνουμε μέ τις τύψεις τής συνειδήσεως και νά τήν ενδύσουμε μέ αγαθά έργα. Μετά άπ’ όλα αυτά, Εκείνος μάς καλεί προς Εαυτόν: δεύτε διαλεχθώμεν λέγει Κύριος (Ησαΐας 1,18). Σάν νά μάς λέει: «Θά σάς κοιτάξω καί θά δω άν είμαι Εγώ εντός σας• κι εσείς θά στραφείτε προς Εμένα, όπως κοιτάζεστε στον καθρέπτη και θά δείτε τί είδους άνθρωποι είσαστε».


Ω Κύριε, Σύ ό βραδύς εις οργήν, κατοικτείρισον ημάς προ τής τελικής οργής κατά τή Φοβερά Ημέρα τής Κρίσεως!

Σοί πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σας ευχαριστούμε.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.