Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018

The Mystery of the Church.Abbot Tryphon

The Mystery of the Church


And the corporate nature of salvation


There is a certain emptiness in trying to live the Christian life outside the life of the Church. This is because it is impossible to truly live as a Christian without the Church. The reading of the scriptures, and our commitment to prayer, are important foundations in the life of a Christian, but they are incomplete without the mystical and sacramental 


life that is found within the Church.
If we hope to grow spiritually, we will take advantage of the Mysteries that are found only within the Church. Without the Mystery of Penance, and the absolution of the Church, we have no hope of transformation and holiness, for without the corporate life of the Church, our sins keep us captive. Without the Mystery of Christ's Body and Blood, received during the celebration of the Church's Divine Liturgy, the healing of the soul remains undone, and salvation is next to impossible.


The center of the Church's Eucharistic liturgy is to be found in the descent, the appearance, the divine presence of the resurrected Christ, and is central to every moment of the liturgy. As believers, the partaking of Communion is actually that moment when we are encountering the living person of the Lord who enters the congregation as "King of the universe borne invisibly over their spears by the angelic hosts." This act is so central to the life of a Christian, as to make it the necessary component to being a Christian.With love in Christ,

Abbot Tryphon

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σας ευχαριστούμε.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.