Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2008

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ

Σεμινάρια Ορθοδόξου Πίστεως. Αποστόλου Παύλου 10.
Ενορία Αγίας Παρασκευής Αττικής.
Εκλεκτοί Ομιλιτές Θεολόγοι , Ιερείς , Μοναχοί, Δάσκαλοι, Αγιογράφοι, Καθηγητές
Πανεπιστημίων, Επίσκοποι, Κατηχητές, Ηγούμενοι, κ.λ.π. ομιλούν και αναλύουν τα κείμενα
τα δόγματα τα προβλήματα και άλλα θέματα της Ορθοδόξου Πίστεως.
Με την ευλογία της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και του πρωτοπρεσβύτερου Κυριακού Τσουρού.
Εις μνήμην Πατρός Αντωνίου Αλεβιζόπουλου.

1) Η συμβολή της εκκλησίας στην επιβίωσει του έθνους. Κ. Χολέβας.
2) Το κίνημα τον κολλιβάδων π. Χρυσόστομος Μαιδώνης
3) Αιρέσεις και αντιμετώπιση κατά Βασίλειο. Α. Βλιαγκόφτης. Α
4) Αιρέσεις και αντιμετώπιση κατά Μ. Βασίλειο.Α. Βλιαγκόφτη. Β
5) Οι Ιουδαίζοντες Σκόλοψ του Απ. Παύλου . Χρυσ. Μαιδώνης. Α
6) Οι Ιουδαίζοντες Σκόλοψ του Απ. Παύλου . Χρυσ. Μαιδώνης . Β
7) Η κατάκριση αρχιμ. Ανδρέας Κονάνος 6-10-02.
8) Πρώτα ο άνθρωπος και μετά ο Θεός. Ιερ. Βενέδικτος Α
9) Πρώτα ο άνθρωπος και μετά ο Θεός. Ιερ. Βενέδικτος Β
10) Η αυτού μεγαλειότης το Εγώ. Αρχ. Μελέτιος Κουράκις Α
11) Η αυτού μεγαλειότης το Εγώ. Αρχ. Μελέτιος Κουράκις Β
12) Ο θάνατος σαν παιδαγωγία γέρων Χριστόδουλος Ι.Μ.ΣΥΜΕΩΝ. Α
13) Ο θάνατος σαν παιδαγωγία γέρων Χριστόδουλος Ι.Μ.ΣΥΜΕΩΝ. Β
14) Ο φόβος του Θεού. Πρωτ. Κυριακός Τσούρος Α
15) Ο φόβος του Θεού. Πρωτ. Κυριακός Τσούρος Β
16) Η παιδαγωγική διάσταση της Ορθοδοξίας εικόνας . Κορδής Α
17) Η παιδαγωγική διάσταση της Ορθοδοξίας εικόνας . Κορδής Α
18) Το μυστήριο της εναθρωπήσεως του Κυρίου. Καθ. Ι. Λάππας
19) Ο Θεός ωφθεί εν σαρκί. Καθ. Κων/νος Γρηγοριάδης Α
20) Ο Θεός ωφθεί εν σαρκί. Καθ. Κων/νος Γρηγοριάδης Β.
21) Ο Στρατ. Μακρυγιάννης δάσκαλος της ρωμιοσύνης.Βλιαγκόφτης Α
22) Ο Στρατ. Μακρυγιάννης δάσκαλος της ρωμιοσύνης.Βλιαγκόφτης Β
23) Διάλογος με την χριστιανική μου ταυτότητα. Ιωάν. Κορναράκης 2-12-2000
24) Εσεσθαι τέλειοι. Π Γεώργιος Ευθύμιος. 25-04-01_Α
25) Εσεσθαι τέλειοι. Π Γεώργιος Ευθύμιος. 25-04-01_Β
26) Ενορία ένα ευχαριστιακό συμπόσιο Π. Ματθαίος Χάλαρης 25-04-01_Α
27) Ενορία ένα ευχαριστιακό συμπόσιο Π. Ματθαίος Χάλαρης 25-04-01_Β
28) Περί Θεογνώσιας κατά τον Ιωάννη της Κλίμακος π.Νικ. Σκιαδαρέσης _ Α
29) Περί Θεογνώσιας κατά τον Ιωάννη της Κλίμακος π. Ν. Σκιαδαρέσης _Β
30) Η σωτηρία του ανθρωπίνου προσώπου Π Β. Λαμπρόπουλος _Α
31) Η σωτηρία του ανθρωπίνου προσώπου Π Β. Λαμπρόπουλος _Β
32) Αμαρτία και μετάνοια Αρχ. Μαρσανίδης Ευστάθιος 03-03-2002_Α
33) Αμαρτία και μετάνοια Αρχ. Μαρσανίδης Ευστάθιος 03-03-2002_Β
34) Αμαρτίες τον άλλων . Κων. Γανωτής . 3-11-01. _Α
35) Αμαρτίες τον άλλων . Κων. Γανωτής . 3-11-01. _Β
36) Ερωτήματα επί θεολογικών θεμάτων . Καθ. Παν. Μπούμης 11-11-01
37) Ιωάννης Θεολόγος πλήρης αγάπης . Πρωτ. Ι. Φωτόπουλος _Α
38) Ιωάννης Θεολόγος πλήρης αγάπης . Πρωτ. Ι. Φωτόπουλος _Α
39) Γέρων Πορφύριος . π. Δανιήλ Γούβαλης_Α
40) Γέρων Πορφύριος . π. Δανιήλ Γούβαλης_Β
41) Επεφάνη ο Σωτήρ .Ευχές του Μ. Αγιασμού. Π. Ι. Φωτόπουλος. Α
42) Επεφάνη ο Σωτήρ .Ευχές του Μ. Αγιασμού. Π. Ι. Φωτόπουλος.Β
43) Η κατάσταση του ελληνισμού ,του 3-2Π.Χ αιώνα. Π. Δανιήλ Γούβαλης_Α
44) Η κατάσταση του ελληνισμού ,του 3-2Π.Χ αιώνα. Π. Δανιήλ Γούβαλης_Β
45) Στο Χάρι Πότερ λέμε όχι _Α
46) Στο Χάρι Πότερ λέμε όχι _Β
47) Η φανέρωση της Αγίας Τριάδος. Π. Φωτόπουλος.12-01-03_Α
48) Η φανέρωση της Αγίας Τριάδος. Π. Φωτόπουλος.12-01-03_Β
49) Η Αγία Γραφή κατά άγιο Κύριλλο Π. Βασ. Γεωργόπουλο 8-12-02_Α
50) Η Αγία Γραφή κατά άγιο Κύριλλο Π .Βασ. Γεωργόπουλο 8-12-02_Β
51) Γέρων Νίκων με αίμα και πνεύμα Νέα Σκήτη.
52) Το όρος της Σιωπής Μαρκίδης.
53) Σωτηριώδεις αλήθειες περίοδο του Πεντηκοστάριου κ. Γρηγοριάδης _Α
54) Σωτηριώδεις αλήθειες περίοδο του Πεντηκοστάριου κ. Γρηγοριάδης _Β
55) Σχόλια στα Ευαγγέλια τις Μ.Σαρακοστής κ. Γρηγοριάδης _Α
56) Σχόλια στα Ευαγγέλια τις Μ.Σαρακοστής κ. Γρηγοριάδης _Β
57) Τα ονόματα του Χριστού.Αρχ. Χρυσ. Παπαθανασίου 24-11-02_Α
58) Τα ονόματα του Χριστού.Αρχ. Χρυσ. Παπαθανασίου 24-11-02_Β
59) Πάτερ Ιωήλ. Μητροπ. Μελέτιος_Α
60) Πάτερ Ιωήλ. Μητροπ. Μελέτιος_Β
61) Τα Θεοφάνεια στην ορθόδοξη υμνολογία Κ. Γρηγοριάδης_7-1-01_Α
62) Τα Θεοφάνεια στην ορθόδοξη υμνολογία Κ. Γρηγοριάδης_7-1-01_Β
63) Το σύνδρομο του αυτόκλητου σωτήρα Αρχ. Β. Λαμπρόπουλος _Α
64) Το σύνδρομο του αυτόκλητου σωτήρα Αρχ. Β. Λαμπρόπουλος _Β
65) Το κατά εικόνα του ανθρώπου . Π. Ιγνάτιος Γεωργακόπουλος_Α
66) Το κατά εικόνα του ανθρώπου . Π. Ιγνάτιος Γεωργακόπουλος_Β
67) Το αληθινό νόημα της ζωής του ανθρώπου. Μεταλληνός._Α
68) Το αληθινό νόημα της ζωής του ανθρώπου. Μεταλληνός._Β
69) Η ενανθρώπηση του Χριστού . Κ. Γρηγοριάδης. _Α
70) Η ενανθρώπηση του Χριστού . Κ. Γρηγοριάδης. _Β
71) Αιρέσεις και η νομική αντιμετωπίσεις τους .Δρ.Γ. Κρίππας .9-02-02_Α
72) Αιρέσεις και η νομική αντιμετωπίσεις τους .Δρ. Γ. Κρίππας .9-02-02_Β
73) Η ανοιχτή αγκαλιά του δίκαιου Συμεών Π. Ιερ. Καλογερόπουλος _Α
74) Η ανοιχτή αγκαλιά του δίκαιου Συμεών Π. Ιερ.Καλογερόπουλος _Β
75) Οι Αθηναίοι άγιοι 18-11-01 Π. Χρ. Παπαθανασίου_Α
76) Οι Αθηναίοι άγιοι 18-11-01 Π. Χρ. Παπαθανασίου_Β
77) Η γνώση του Θεού. Πρ. Κυριάκος Τσούρος . 16-02-03_Α
78) Η γνώση του Θεού. Πρ. Κυριάκος Τσούρος . 16-02-03_Β
79) Η στολή της ψυχής . Βασίλειος Σκιαδάς. 26-09-99_Α
80) Η στολή της ψυχής . Βασίλειος Σκιαδάς. 26-09-99_Β
81) Οι ιεροί κανόνες . Χρ. Παπαθανασίου. 10-12-2000_Α
82) Οι ιεροί κανόνες . Χρ. Παπαθανασίου. 10-12-2000_Β
83) Λύπη – Δάκρια .07-04-02. Ι. Χατζηθανασίου _Α
84) Λύπη – Δάκρια .07-04-02. Ι. Χατζηθανασίου _Β
85) Ο άσωτος Υιός πρότυπο μετανοούντος ανθρώπου.Γερ. Ευθυμίου _Α
86) Ο άσωτος Υιός πρότυπο μετανοούντος ανθρώπου.Γερ. Ευθυμίου _Β
87) Ο έλεγχος στη ζωή της Εκκλησίας 9-02-03.Πρ. Ι. Χατζηθανάσης_Α
88) Ο έλεγχος στη ζωή της Εκκλησίας 9-02-03.Πρ. Ι. Χατζηθανάσης_Β
89) Ο καρπός του πνεύματος Π. Ρωμανός Κανιτάκης . 20-12-98_Α
90) Ο καρπός του πνεύματος Π. Ρωμανός Κανιτάκης. 20-12-98_Β
91) Αναζητώντας την ορθόδοξη πίστη.Π. Αυγουστίνος Μύρων . 01-04-01. _Α
92) Αναζητώντας την ορθόδοξη πίστη .Π. Αυγουστίνος Μύρων.01-04-01 _Β
93) Εισαγωγή στο Τριώδιο- Μ. Σαρακοστή .02-03-03. Κ.Γρηγοριάδης_Α
94) Εισαγωγή στο Τριώδιο- Μ. Σαρακοστή .02-03-03. Κ.Γρηγοριάδης_Β
95) Η πορεία μας προς το Πάσχα. 17-02-02. Κων. Γρηγοριάδης_Α
96) Η πορεία μας προς το Πάσχα. 17-02-02. Κων. Γρηγοριάδης_Β
97) Η πορεία μας προς το Πάσχα. 17-02-02. Κων. Γρηγοριάδης_Γ
98) Η πορεία μας προς το Πάσχα. 17-02-02. Κων. Γρηγοριάδης_Δ
99) Ο γ. Ιάκωβος και ο άνθρωπος .Καθ. Στυλ. Παπαδόπουλος. 18-11-92_Α
100) Ο γ. Ιάκωβος και ο άνθρωπος .Καθ. Στυλ. Παπαδόπουλος. 18-11-92_Β
101) Ο άγνωστος εαυτό μας . Μωυσής μας αγιορείτης._Α
102) Ο άγνωστος εαυτό μας . Μωυσής μας αγιορείτης._Β
103) Οι Μάξιμοι και οι ελάχιστοι 21-01-01 π. Βαρν. Λαμπρόπουλος_Α
104) Οι μάξιμοι και οι ελάχιστοι 21-01-01 π. Βαρν. Λαμπρόπουλος_Β
105) Η άφατη ευφροσύνη της αναστάσιμης υμνωδίας. Π. Φωτόπουλος _Α
106) Η άφατη ευφροσύνη της αναστάσιμης υμνωδίας. Π. Φωτόπουλος _Β
107) Η ενανθρώπιση λόγω κατά το Μ. Αθανάσιο. 12-10-03. Π. Κυρ. Τσουρός_Α
108) Η ενανθρώπιση λόγω κατά το Μ. Αθανάσιο. 12-10-03. Π. Κυρ. Τσουρός_Β
109) Άσκηση-Λατρεία . π. Γ. Μεταλληνός. 14-04-02_Α
110) Άσκηση-Λατρεία . π. Γ. Μεταλληνός. 14-04-02_Β
111) Η παρθενία της Παναγίας και η καθαρότητα της Αιγυπτίας. 21-04-02_Α
112) Η παρθενία της Παναγίας και η καθαρότητα της Αιγυπτίας. 21-04-02_Β
113) Ο άγιος Σάββας ο δια Χριστό Σαλός Π. Φωτόπουλος._Α
114) Ο άγιος Σάββας ο δια Χριστό Σαλός Π. Φωτόπουλος._Β
115) Η εορτή της Πεντηκοστής 22-06-03. Καθ. Γρηγορίου _Α
116) Η εορτή της Πεντηκοστής 22-06-03. Καθ. Γρηγορίου _Β
117) Ένας ηττημένος αλλά ύπουλος εχθρός π. Κ. Τσουρός 15-9-02_Α
118) Ένας ηττημένος αλλά ύπουλος εχθρός π. Κ. Τσουρός 15-9-02_Β
119) Το πρόσωπο του εξομολόγου και του εξομολογούμενου Σ. Σαράντος_Α
120) Το πρόσωπο του εξομολόγου και του εξομολογούμενου Σ. Σαράντος _Β
121) Ανθρωπολογική διάσταση της Ορθ. Λατρείας Κ. Γρηγοριάδης _Α
122) Ανθρωπολογική διάσταση της Ορθ. Λατρείας Κ. Γρηγοριάδης _Β
123) Για την καρδιά του ανθρώπου Π.Ι. Χατζηθανάσης_Α
124) Για την καρδιά του ανθρώπου Π.Ι. Χατζηθανάσης_Β
125) Κύριε κάνε με να ζω τη λατρεία σου. Π .Α. Κονάνος.21-9-8_Α
126) Κύριε κάνε με να ζω τη λατρεία σου. Π .Α. Κονάνος.21-9-8_Β
127) Ο Σταυροφόρος Χριστιανός . Γέρων Μωησής 14-9-03_Α
128) Ο Σταυροφόρος Χριστιανός . Γέρων Μωυσής 14-9-03_Β
129) Ο Χριστός ο μεγάλος άγνωστος. 30-3-03.Ι.Κορναράκης_Α
130) Ο Χριστός ο μεγάλος άγνωστος. 30-3-03.Ι.Κορναράκης_Β
131) Σωτηριώδεις αλήθειες .Κ.Γρηγοριάδης_Α
132) Σωτηριώδεις αλήθειες .Κ.Γρηγοριάδης_Β
133) Σωτηριώδεις αλήθειες .Κ.Γρηγοριάδης_Γ
134) Σωτηριώδεις αλήθειες . Κ. Γρηγοριάδης_Δ
135) Σωτηριώδεις αλήθειε .Κ.Γρηγοριάδης_Ε
136) Τι σημαίνει Αποστολική εκκλησία Αρχ. Π.Χ.Παπαθανασίου_Α
137) Τι σημαίνει Αποστολική εκκλησία Αρχ. Π.Χ.Παπαθανασίου_Β
138) Το νόημα της Μ. Εβδομάδας. Π.Ι.Φούντας 20-4-03_Α
139) Το νόημα της Μ. Εβδομάδας. Π.Ι.Φούντας 20-4-03_Α
140) Έχεις εχθρούς; 8-6-03. Αρχ. Χρ. Μαιδώνης_Α
141) Έχεις εχθρούς; 8-6-03. Αρχ. Χρ. Μαιδώνης_Β
142) Η ανάσταση κατά τον Ι.Χρυσόστομο. Ι.Βενέδικτος 25-5-03_Α
143) Η ανάσταση κατά τον Ι.Χρυσόστομο. Ι.Βενέδικτος 25-5-03_Β
144) Η Θεολογία των αρχαίων Ελλήνων 12-5-02. Γανωτής_Α
145) Η Θεολογία των αρχαίων Ελλήνων 12-5-02. Γανωτής_Β
146) Η Θεολογία των αρχαίων Ελλήνων 12-5-02. Γανωτής_Γ
147) Η Θεολογία των αρχαίων Ελλήνων 12-5-02. Γανωτής_Δ
148) Κύριε άκουσε την προσευχή μου 6-4-03.Αρχ.Α.Κονάνος _Α
149) Κύριε άκουσε την προσευχή μου 6-4-03.Αρχ.Α.Κονάνος _Β
150) Ο άνθρωπος ως κατά εικόνα του Θεού Ν. Μπρατσιώτης_Α
151) Ο άνθρωπος ως κατά εικόνα και του Θεού Ν. Μπρατσιώτης_Β
152). Πως οφείλουμε να ζούμε! Π.Ι.Χατζηθανάσης 22-9-02_Α
153) Πως οφείλουμε να ζούμε! Π.Ι.Χατζηθανάσης 22-9-02_Β
154) Η Παλαιά Διαθήκη στη ζωή της Εκκλησίας. Καθ. Ν.Μπρατσιώτης_Α
155) Η Παλαιά Διαθήκη στη ζωή της Εκκλησίας. Καθ. Ν.Μπρατσιώτης_Β
156) Αρχιεπίσκοπος Λουκάς. 02-02-04.ΠΑΤ. Ν. Αντωνόπουλος_Α
157) Αρχιεπίσκοπος Λουκάς. 02-02-04.ΠΑΤ. Ν. Αντωνόπουλος_Β
158) Η μητέρα των αρετών . Γ. Χριστόδουλος.Ι.Μ.ΑΓ.ΣΥΜΕΩΝ_Α
159) Η μητέρα των αρετών . Γ. Χριστόδουλος.Ι.Μ.ΑΓ.ΣΥΜΕΩΝ_Α
160) Το σωτηριολογικό περιεχόμενο της Μ.Εβδομάδας. Κ. Γρηγοριάδης _Α
161) Το σωτηριολογικό περιεχόμενο της Μ.Εβδομάδας. Κ. Γρηγοριάδης _Β
162) Η χρησιμότητα της βυζαντινής στη Θ.Λατρεία. Π.Χ.Χατζηνικολάου_Α
163) Η χρησιμότητα της βυζαντινής στη Θ.Λατρεία. Π.Χ.Χατζηνικολάου_Β
164) Η Κυριακή. Η μέρα του Κυρίου. ΠΡ. Γ Ευθυμίου 08-02-04_Α
165) Η Κυριακή. Η μέρα του Κυρίου. ΠΡ. Γ Ευθυμίου 08-02-04_Β
166) Ο Δεκάλογος στην Παλαιά Διαθήκη . Καθ. Ν Μπρατσιώτης_Α
167) Ο Δεκάλογος στην Παλαιά Διαθήκη . Καθ .Ν Μπρατσιώτης_Β
168) Η ανάσταση του Κυρίου ως θεμέλιο της ζωής .Κ. Γρηγοριάδης_Α
169) Η ανάσταση του Κυρίου ως θεμέλιο της ζωής .Κ. Γρηγοριάδης_Β
170)Η θεραπευτική διάσταση της Ορθόδ. Εικονογραφίας.Κ. Κόρδης _A
171) Η θεραπευτική διάσταση της Ορθόδ. Εικονογραφίας. Κ. Κόρδης _Β
172) Το βιβλίο των Ψαλμών και ο θησαυρός ,του. Καθ. Ν. Μπρατσιώτης _Α
173) Το βιβλίο των Ψαλμών και ο θησαυρός ,του. Καθ. Ν. Μπρατσιώτης _Β
174) Κύριος Ποιμανέ με 24-11-99. Ν. Μπρατσιώτης_Α
175) Κύριος Ποιμανέ με 24-11-99. Ν. Μπρατσιώτης_Β
176) Η ορθόδοξη εσχατολογία κατά Πατέρες . Π.Θ.Ζήσης_Α
177) Η ορθόδοξη εσχατολογία κατά Πατέρες. Π.Θ.Ζήσης_Β
178) Η Εσχατολογική διάσταση της βυζαντινής εικόνας .Σκλήρης _Α
179) Η Εσχατολογική διάσταση της βυζαντινής εικόνας .Σκλήρης _Β
180) Δυτικές εσχατολογικές προοπτικές π.Γ.Δράγγας_Α
181) Δυτικές εσχατολογικές προοπτικές π.Γ.Δράγγας_Β
182) Βλέπετε μη τις υμάς πλανήση .Π.Ιγν.Γεωργακόπουλος. 13-11-91_Α
183) Βλέπετε μη τις υμάς πλανήση .Π.Ιγν.Γεωργακόπουλος. 13-11-91_Β
184) Το δογματικό περιεχόμενο της Ορθόδοξης Εικόνας.Γ.Κορδής 08-03-98_Α
185) Το δογματικό περιεχόμενο της Ορθόδοξης Εικόνας.Γ.Κορδής 08-03-98_Β
186) Περί Π. Διαθήκης . Ν.Μπρατσιώτης 23-07-95_Α
187) Περί Π. Διαθήκης . Ν.Μπρατσιώτης 23-07-95_Β
188) Οι 7 Επιστολές της Αποκάλυψεις 9-11-97.Ν.Μπρατσιώτης_Α
189) Οι 7 Επιστολές της Αποκάλυψεις 9-11-97.Ν.Μπρατσιώτης_Β
190) Οσμή αγιότητας Αθωνα Εύβοια Ομόνοια Π. Αντρέας Κονάνος _Α
191) Οσμή αγιότητας Αθωνα Εύβοια Ομόνοια Π. Αντρέας Κονάνος _Β
192) Θεοεγκατάλειψη κατά τον Άγιο Σιλουανού Π.Χρ. Μαιδώνης. 17-06-01_Α
193) Θεοεγκατάλειψη κατά τον Άγιο Σιλουανού Π.Χρ. Μαιδώνης. 17-06-01_Β
194) Η Ορθόδοξη Εκκλησία Κιβωτός της Σωτηρίας .Π.Τσούρος. _Α
195) Η Ορθόδοξη Εκκλησία Κιβωτός της Σωτηρίας .Π. Τσούρος. _Β
196) Το αλάθητο της Εκκλησίας -λάθη των ανθρώπων Π.Χρ.Μαιδώνης._Α
197) Το αλάθητο της Εκκλησίας - λάθη των ανθρώπων Π.Χρ.Μαιδώνης._Β
198) Εισαγωγή στο Ι. Ψαλτήριο .Π. Σαρ. Σαράντης. 1-6-03_Α
199) Εισαγωγή στο Ι. Ψαλτήριο .Π. Σαρ. Σαράντης. 1-6-03_Β
200) Γιατί δεν έχουμε την χαρά των Αγίων. Κ. Γανωτής. 23-01-03_Α
201) Γιατί δεν έχουμε την χαρά των Αγίων. Κ. Γανωτής. 23-01-03_Β
202) Νέα Εποχή. Η Καινή Κτίση; Π.Ι.Φωτόπουλος_Α
203) Νέα Εποχή. Η Καινή Κτίση; Π.Ι.Φωτόπουλος_Β
204) Η πάλη προς τα πνευματικά της πονηρίας. Π.Ι.Βλάχος_Α
205) Η πάλη προς τα πνευματικά της πονηρίας. Π.Ι.Βλάχος_Β
206) Ιώβ. Το πρόσωπο και το βιβλίο του Ιώβ. Ν. Μπρατσιώτης _Α
207) Ιώβ. Το πρόσωπο και το βιβλίο του Ιώβ. Ν. Μπρατσιώτης _Β
208) Υλικά αγαθά . Καθ. Κ. Γρηγοριάδης 24-3-93_Α
209) Υλικά αγαθά . Καθ. Κ. Γρηγοριάδης 24-3-93_Β
210) Η ευχή αγίου Εφραίμ του Σύρου 7-4-96 Π.Ι.Χατζηθανάση._Α
211) Η ευχή αγίου Εφραίμ του Σύρου 7-4-96 Π.Ι.Χατζηθανάση._Β
212) Η πνευματική ζωή κατά άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο. Ιακωβος Μάινας _Α
213) Η πνευματική ζωή κατά άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο. Ιακωβος Μάινας _Β
214) Η πνευματική ζωή κατά άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο. Ιακωβος Μάινας _Γ
215) Η πνευματική ζωή κατά άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο. Ιακωβος Μάινας _Δ
216) Ο στάρετς Σεραφείμ της Βίριτσας. Π.Ν.Αντωνόπουλος_Α
217) Ο στάρετς Σεραφείμ της Βίριτσας. Π.Ν.Αντωνόπουλος_Β
218) Η σωτηρία του ανθρώπου κατά την αποκάλυψη Π.Ι. Βλάχος .Α
219) Η σωτηρία του ανθρώπου κατά την αποκάλυψη Π.Ι. Βλάχος .Β
220) Η θεογνωσία κατά τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά Π.Ι.Βλάχος.10-11-93_Α
221) Η θεογνωσία κατά τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά Π.Ι.Βλάχος.10-11-93_Β
222) Το ανθρώπινο πρόσωπο στο φως της πατερικής παραδόσεως Βλάχος_Α
223) Το ανθρώπινο πρόσωπο στο φως της πατερικής παραδόσεως Βλάχος_Β
224) Ο κόσμος και το μέλλον στην Ορθόδοξη λατρευτική ζωή Γρηγοριάδης_Α
225) Ο κόσμος και το μέλλον στην Ορθόδοξη λατρευτική ζωή Γρηγοριάδης_Β
226) Το μυστήριο του Σταυρού στο φως Ορθοδόξου εσχατολογίας Βλάχος_Α
227) Το μυστήριο του Σταυρού στο φως Ορθοδόξου εσχατολογίας Βλάχος_Β
228) Ορθοδοξία η εκκλησία των Αγίων Πατέρων. Π.Ι. Χατζηθανάσης_Α
229) Ορθοδοξία η εκκλησία των Αγίων Πατέρων. Π.Ι. Χατζηθανάσης_Β
230) Η Κυριακή προσευχή κατά Μάξιμο ομολογητή. Κ. Γρηγοριάδης_Α
231) Η Κυριακή προσευχή κατά Μάξιμο ομολογητή. Κ. Γρηγοριάδης_Β
232) Οικογένεια και αγιότητα στο ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ. Κ. Γανωτής _Α
233) Οικογένεια και αγιότητα στο ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ. Κ. Γανωτής _Β
234) Ποιοι αμφισβητούν την ελληνορθόδοξη παράδοση Κ. Χολέβας_Α
235) Ποιοι αμφισβητούν την ελληνορθόδοξη παράδοση Κ. Χολέβας_Β
236) Κύριε κάνε μας ταπεινούς σαν εσένα .Α. Κονάνος 10-10-04_Α
237) Κύριε κάνε μας ταπεινούς σαν εσένα .Α. Κονάνος 10-10-04_Β
238)Ο νόμος Παιδαγωγός εις Χριστό. Κ. Γρηγοριάδης. 24-10-04_Α
239) Ο νόμος Παιδαγωγός εις Χριστό. Κ. Γρηγοριάδης. 24-10-04_Β
240) Η βιωματική εμπειρία της πίστεως.Π.Χ.Μαιδώνης 21-11-04_Α
241) Η βιωματική εμπειρία της πίστεως.Π.Χ.Μαιδώνης 21-11-04_Β
242) Η βιωματική εμπειρία της πίστεως.Π.Χ.Μαιδώνης 21-11-04_Γ
243) Η βιωματική εμπειρία της πίστεως.Π.Χ.Μαιδώνης 21-11-04_Δ
244) Η προσευχή. Η αναπνοή της ψυχής. Πρ. Κυρ. Τσουρός. 31-10-04_Α
245) Η προσευχή. Η αναπνοή της ψυχής. Πρ. Κυρ. Τσουρός. 31-10-04_Β
246) Περί της Κυριακής προσευχής Κ. Γρηγοριάδης _Α
247) Περί της Κυριακής προσευχής Κ. Γρηγοριάδης _Β
248) Η αληθινή αγάπη και η αληθινή ειρήνη. Πρ.Ι.Φωτόπουλος 26-9-4
249) Ο Σταυρός Κυρίου Ζωή και Ανάσταση. Κ. Γρηγοριάδης 19-09-4_Α
250) Ο Σταυρός Κυρίου Ζωή και Ανάσταση. Κ. Γρηγοριάδης 19-09-4_Β
251) Η διαχρονική προσφορά των Τριών Ιεραρχών. Π.Ι.Καλογερόπουλος_Α
252) Η διαχρονική προσφορά των Τριών Ιεραρχών. Π.Ι.Καλογερόπουλος_Β
253) Η εν Χριστώ υπέρβαση της φθοράς του χρόνου. Καθ. Ι. Κορναράκης _Α
254) Η εν Χριστώ υπέρβαση της φθοράς του χρόνου. Καθ. Ι. Κορναράκης _Β
255) Παγκοσμιοποίηση και οικογένεια. Π. Ιωάννης Φωτόπουλος 3-4-05_Α
256) Παγκοσμιοποίηση και οικογένεια. Π. Ιωάννης Φωτόπουλος 3-4-05_Β
257) Κρίση στο θεσμό της οικογένειας σήμερα. Πρ. Δημ.Τζούμας _Α
258) Κρίση στο θεσμό της οικογένειας σήμερα. Πρ. Δημ.Τζούμας _Β
259) Σίμων Ιωνά ΑΓΑΠΑΣ ΜΕ; Ποίμανε τα πρόβατα μου.Χατζηθανάσης _Α
260) Σίμων Ιωνά ΑΓΑΠΑΣ ΜΕ; Ποίμανε τα πρόβατα μου.Χατζηθανάσης _Β
261) Περί μετανοίας ΠΡ.Γ.Ευθυμίου 17-4-05_Α
262) Περί μετανοίας ΠΡ.Γ.Ευθυμίου 17-4-05_Β
263) Φαρισαική προσευχή και προσευχή μετανοίας. Κ.Γ.Φίλιας, 20-2-05_Α
264) Φαρισαική προσευχή και προσευχή μετανοίας. Κ.Γ.Φίλιας, 20-2-05_Β
265) Το χαροποιό πνευματικό πένθος .Αρχ. Αυγουστίνου Μύρου.27-3-05_Α
266) Το χαροποιό πνευματικό πένθος .Αρχ. Αυγουστίνου Μύρου.27-3-05_Β
267) Η σάρκωση του ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ .Ι. Φούντας 12-12-04_Α
268) Η σάρκωση του ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ .Ι. Φούντας 12-12-04_Β
269) Ψήγματα σοφίας από το βιβλίο των Παροιμιών Π. Αρ .Βλιαγκόφτης_Α
270) Ψήγματα σοφίας από το βιβλίο των Παροιμιών Π. Αρ .Βλιαγκόφτης _Β
271) Ορθοδοξία και κακοδοξία. Π. Β. Γεωργόπουλος._Α
272) Ορθοδοξία και κακοδοξία. Π. Β. Γεωργόπουλος._Β
273) «ΕΓΩ» Πρ. Ι. Χατζηθανάσης. 4-12-05_Α
274) «ΕΓΩ» Πρ. Ι. Χατζηθανάσης. 4-12-05_Β
275) Η παιδία κατά Άγιο Κοσμά Αιτωλώ.Π.Γ.Ευθυμίου.30-10-5_Α
276) Η παιδία κατά Άγιο Κοσμά Αιτωλώ.Π.Γ.Ευθυμίου.30-10-5_Β
277) Μεταθανάτιες εμπειρίες Π. Βενέδικτος. Νέα Σκήτη. _Α
278) Μεταθανάτιες εμπειρίες Π. Βενέδικτος. Νέα Σκήτη. _Β
279) Παιδική ψυχαγωγία. Παιδικό μυθιστόρημα. Κ.Ι.Μηλιώνης_Α
280) Παιδική ψυχαγωγία. Παιδικό μυθιστόρημα. Κ.Ι.Μηλιώνης_Β
281) Η δίψα του απολύτου. Αρχ. Αν .Κονάνος 19-11-06_Α
282) Η δίψα του απολύτου. Αρχ. Αν .Κονάνος 19-11-06_Β
283) Η ορθόδοξη εικόνα και το σημείο του Σταυρού. 20-3-05.Γ.Κόρδης_Α
284) Η ορθόδοξη εικόνα και το σημείο του Σταυρού. 20-3-05.Γ.Κόρδης_Β
285) Μαγεία. Μια σύγχρονη μάστιγα. Πρ. Γ .Ευθυμίου 29-10-06_Α
286) Μαγεία. Μια σύγχρονη μάστιγα. Πρ. Γ .Ευθυμίου 29-10-06_Β
287) Η ομολογία της μετάνοιας. Π. Δ .Αεράκης 27-2-5_Α
288) Η ομολογία της μετάνοιας. Π . Δ. Αεράκης 27-2-5_Β
289) Π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης για τον οικουμενισμό.
290) Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Ο αδικημένος άγιος. Π.Ι.Φωτόπουλος_Α
291) Αββάς Ισαάκ ο Σύρος. Ο αδικημένος άγιος. Π.Ι.Φωτόπουλος_Α
292) Ο άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος.ΑΡΧ.Ι.Φούντας .23-10-05_Α
293) Ο άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος.ΑΡΧ.Ι.Φούντας .23-10-05_Β
294) Ρωμανός ο Μελωδός. Π.Ι. Φωτόπουλος_Α
295) Ρωμανός ο Μελωδός. Π.Ι. Φωτόπουλος_Β
296) Το μυστήριο της εκκλησίας. Ι. Φωτόπουλος 21-1-7_Α
297) Το μυστήριο της εκκλησίας. Ι. Φωτόπουλος 21-1-7_Β
298) Ελληνισμός και Ορθοδοξία στα σχολεία. Χολέβας._Α
299) Ελληνισμός και Ορθοδοξία στα σχολεία. Χολέβας._Α
300) Εμφάνιση και ανέλιξη του μοναχισμού. Π. Στ. Παπαδόπουλος. _Α
301) Εμφάνιση και ανέλιξη του μοναχισμού. Π. Στ. Παπαδόπουλος. _Β
302) Ο Κύριος Ιησούς Χριστός . Αν. Κονάνος. _Α
303) Ο Κύριος Ιησούς Χριστός . Αν. Κονάνος. _Β
304) Επαρον τους πειρασμούς και ουδείς ο σωζόμενος. Π.Σωτ.Γκίκας._Α
305) Επαρον τους πειρασμούς και ουδείς ο σωζόμενος. Π.Σωτ.Γκίκας._Β
306) Η άνωθεν και η επιγείος Σοφία .Π. Σωτ. Γκίκας. 22-10-06_Α
307) Η άνωθεν και η επιγείος Σοφία .Π. Σωτ. Γκίκας. 22-10-06_Β
308) Ορθόδοξος μοναχισμός και άσκηση . Καθ. Δημ. Μόσχος_Α
309) Ορθόδοξος μοναχισμός και άσκηση . Καθ. Δημ. Μόσχος_Β
310) Μερικές φορές φταίνε και οι γονείς. Αρχ. Αν.Κονάνος 15-5-05_Α
311) Μερικές φορές φταίνε και οι γονείς. Αρχ. Αν.Κονάνος 15-5-05_Β
312) Η εξομολόγηση ,του σημερινού ανθρώπου Κ.Γανωτής_Α
313) Η εξομολόγηση ,του σημερινού ανθρώπου Κ.Γανωτής_Β
314) Θυσία τω Θεώ Πνεύμα συντετριμμένον Π.Ι.Φωτόπουλος_Α
315) Θυσία τω Θεώ Πνεύμα συντετριμμένον Π.Ι.Φωτόπουλος_Β
316) Η μίμηση του Χριστού ο δρόμος προς την Θέωση Κ.Τσουρός._Α
317) Η μίμηση του Χριστού ο δρόμος προς την Θέωση Κ.Τσουρός._Β
318) Εσχατολογικά θέματα. Χρ. Τσίακας.
319) Ο άγιος Μάρτυρας στη ζωή της εκκλησίας. Καθ. Στυλ. Παπαδόπουλος_Α
320) Ο άγιος Μάρτυρας στη ζωή της εκκλησίας. Καθ. Στυλ. Παπαδόπουλος_Β
321) Η εορτή της πεντηκοστής στην Ορ. Εκκλησία.Κ. Γρηγοριάδης_Α
322) Η εορτή της πεντηκοστής στην Ορ. Εκκλησία.Κ. Γρηγοριάδης_Β
323) Σταυρός και πόνος λύτρωση και ευλογία. Ιγ. Καλογερόπουλος_Α
324) Σταυρός και πόνος λύτρωση και ευλογία. Ιγ. Καλογερόπουλος_Β
325) Το μυστήριο των επιφανείων Θεοφανείων .Κ.Γρηγοριάδης._Α
326) Το μυστήριο των επιφανείων Θεοφανείων .Κ.Γρηγοριάδης._Β
327) Η εσχατολογική πορεία του ανθρώπου στην εκκλησίας.Κ.Γρηγοριάδης_Α
328) Η εσχατολογική πορεία του ανθρώπου στην εκκλησίας.Κ.Γρηγοριάδης_Β
329) Θεολογική προσέγγιση του ασώτου.Αρχ. Χρ.Παπαθανασίου_Α
330) Θεολογική προσέγγιση του ασώτου.Αρχ. Χρ.Παπαθανασίου_Β
331) Περί ενανθρωπήσεως του Θείου Λόγου 17-12-06.Ι .Καλογερόπουλος_Α
332) Περί ενανθρωπήσεως του Θείου Λόγου 17-12-06.Ι .Καλογερόπουλος_Β
333) Ξένον θαύμα εν Ουρανοίς και επί Γής γίνεται. Αρχ. Π. Ευ.Μαρσανίδης_Α
334) Ξένον θαύμα εν Ουρανοίς και επί Γής γίνεται. Αρχ. Π. Ευ.Μαρσανίδης_Β
335) Το σωτηριώδες περιεχόμενο την Μ. Σαρακοστής. Κ.Γρηγοριάδης._Α
336) Το σωτηριώδες περιεχόμενο την Μ. Σαρακοστής. Κ.Γρηγοριάδης._Β
337) Το μυστήριο της σαρκώσεως του Θεού λόγου. Κ.Γρηγοριάδης._Α
338) Το μυστήριο της σαρκώσεως του Θεού λόγου. Κ.Γρηγοριάδης._Β
339) Ο πατήρ Σεραφείμ Ρόουζ. Η ζωή και τα έργα του. Π.Σ. CRISTIASEN_A
340) Ο πατήρ Σεραφείμ Ρόουζ. Η ζωή και τα έργα του. Π.Σ. CRISTIASEN_B
341) Πως κατέληξα ορθόδοξος. Αρ. Δ. Γούβαλης_Α
342) Πως κατέληξα ορθόδοξος. Αρ. Δ. Γούβαλης_Β
343) Από πνευματικό λειμώνα των 3 Ιεραρχών. Αρχ. Χρυσ.Παπαθανασίου
344.Ορθόδοξη Ανθρωπολογία. Αρχιμ. Χρυσ. Μαιδωνης. 16-11-08_Α
345.Ορθόδοξη Ανθρωπολογία. Αρχιμ. Χρυσ. Μαιδωνης. 16-11-08_Β
346.Συγκάτικοι είμαστε όλοι στην τρέλα. Αρχιμ. Δ. Κατερινά-14-12-08_Α
347.Συγκάτικοι είμαστε όλοι στην τρέλα. Αρχιμ. Δ. Κατερινά-14-12-08_Β
348.Τι έχουμε να πούμε στα παιδιά που φεύγουν Κ.Γανωτής.19-10-08_Α
349.Τι έχουμε να πούμε στα παιδιά που φεύγουν Κ.Γανωτής.19-10-08_Β
350.Τι έχουμε να πούμε στα παιδιά που φεύγουν Κ.Γανωτής.19-10-08_Γ
351.Το μάθημα των θρησκευτικών Κ.Χολέβας. 9-11-08_Α
352.Το μάθημα των θρησκευτικών Κ.Χολέβας. 9-11-08_Β
353.Ο Τίμιος Πρόδρομος ως πρότυπο αρετής. 11-01-09_Α
354.Ο Τίμιος Πρόδρομος ως πρότυπο αρετής. 11-01-09_Β
355.Η θέση του θεολογικού μαθήματος στην εκπαίδευση. Π.Ευθυμίου._Α
356. Η θέση του θεολογικού μαθήματος στην εκπαίδευση. Π.Ευθυμίου. _Β
357.Η επιστολή Ε. Βουλγάρεως προς Πέτρον Κλαιρκίον. Φωτόπουλος_Α
358.Η επιστολή Ε. Βουλγάρεως προς Πέτρον Κλαιρκίον. Φωτόπουλος_Β

ΑΝΘΗ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Ομιλίες υποτακτικών για τους γέροντες που έζησαν μαζί
και γνωστοί γέροντες και γερόντισες της Ορθοδοξίας
που με τον βιωματικό τους λόγο ωφελούν και αναπαύουν.

1) Εφραίμ ο Κατουνακιώτης εμπειρίες περιγράφει ο π. Κύριλλος
2) Γέρων Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός. Νουθεσίες προς μοναχούς.
3) Πατήρ Ελισσαίος ο ηγούμενος της Σίμωνος Πέτρας μιλά με νέους.
4) Ιεραποστολή στην Ταιβάν . Πατέρας Ιωνάς.
5) Π. Αθανάσιος Χαμακιώτης ο ελεήμων ποιμένας. π. Αντωνόπουλου.
6) Αθανάσιος Σιμονοπετρίτης. Αγιορείτικες εμπειρίες.
7) Το νόημα των Χριστουγέννων. Π. Ν.Μεσογαίας και Λαυρεωτικής
8) Ο γ. Εφραίμ ομιλεί σε πνευματικά του παιδιά. Αριζόνα_Α
9) Ο γ. Εφραίμ ομιλεί σε πνευματικά του παιδιά .Αριζόνα_Β
10) Αρχονταρίκη. Ο γέρων Νίκων ομιλεί με ενορίτες
11) Ελευθερία απο τα πάθη. Ηγούμ. Ι.Μ.Σ. Πέτρας Αιμιλιανός_Α
12) Ελευθερία απο τα πάθη. Ηγούμ. Ι.Μ.Σ. Πέτρας Αιμιλιανός_Β
13) Η οδός της θεογνωσίας και ο ορθόδοξος μοναχισμός Π.Β.Γοντικάκης_Α
14) Η οδός της θεογνωσίας και ο ορθόδοξος μοναχισμός Π.Β.Γοντικάκης_Β
15) Βίος και λόγοι γέροντα Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου
16) Ο Αθανάσιος Σιμονοπετρίτης μιλά για τον γ.Παίσιο στην Ι.Μ.Μαχαιρά
17) Ο Γέρων Παίσιος από Π.Κ.Στρατηγόπουλο.
18) Αφιέρωμα στον Γ. Παίσιο από Πειραική Εκκλησία_Α
19) Αφιέρωμα στον Γ. Παίσιο από Πειραική Εκκλησία_Β
20) Αφιέρωμα στον Γ. Παίσιο από Πειραική Εκκλησία_Γ
21) Ομιλεί ο Γ. Παίσιος_Α
22) Ομιλεί ο Γ. Παίσιος_Β
23) Ομιλεί ο Γ. Παίσιος_Γ
24) Ομιλεί ο Γ. Παίσιος_Δ


ΚΑΛΟ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΚΡΟΑΣΗ

Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2008

ΤΙ ΕΣΤΙΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ;

Η ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΑ ΘΕΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΕΝΕΚΕΣ
ΓΕΡΩΝ ΕΦΡΑΙΜ .
ΙΕΡΑ ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΚΑΡΥΕΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΜΑΣ .

ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΦΩΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΠΥΡ.

Σούπερ μάρκετ Ουρανού

ΤΟ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ

Περπατούσα πριν καιρό στην λεωφόρο της ζωής.
Μιαμέρα είδα μια πινακίδα που έγραφε: «Σούπερμάρκετ Ουρανού».
Καθώς ήρθα πιο κοντά η πόρτα άνοιξε και δίχως να το καταλ΄βω, βρέθηκα μέσα.
Είδα οικοδεσπότες Αγγελούδια που στέκονταν παντού. Ένα αγγελούδι με πλησίασε, μου έδωσε ένα καλ΄θι και μου είπε: «ψώνισε με σύνεση».
Όλα όσα ένας χριστιανός χρειάζεται ήταν μές΄στο σούπερμάρκετ.
Όσα δεν μπορούσες να κουβαλήσεις σήμερα, θα μπορούσες να ξανάρθεις πάλι.
Στο καλάθι μου ρώτα έβαλα λίγη
«Υπομονή» και στην ίδια σειρά βρήκα την
«Αγάπη» και πιο κάτω την
«Κατανόηση».
Τα χρειάζσαι αυτά παντού, όπου κι αν πάς.
Πήρα μία σακούλα
«Σοφία» μια, δυό σακούλες
«Πίστη».
Δεν μπορούσα να προσπεράσω το Άγιο Πνεύμα γιατί ήταν παντού μέσα στην αίθουσα.
Σταμάτησα να πάρω λίγη
«Δύναμη» και
«Κουράγιο», για να βοηθηθώ να τρέξω στον αγώνα.
Σχεδόν το καλάθι μου είχε γεμίσει, μα θυμήθηκα ότι χρειαζόμουν την
«Ευλογία».
Δεν ξέχασα να πάρω τη
«Σωτηρία»
γιατί ήταν δωρεάν. Έτσι προσπάθησα και πήρα αρκετή και για τους δύο, για σένα και εμένα.
Οπωσδήποτε μην παραλείψω, μην προσπεράσω, την
«Ταπεινοφροσύνη», τη
«Συγχώρηση», τη
«Δικαιοσύνη» και την
«Ευγνωμοσύνη».
Τελικά ξεκίνησα για το ταμείο να πληρώση το λογαριασμό. Πίστευα ότι είχα ότι χρειαζόμουν για να εκπληρώσω την επιθυμία του δασκάλου μου.
Καθώς προχωρούσα στο διάδρομο είδα την
«Προσευχή» και την
«Εγκράτεια».
Σίγουρα τις χρειαζόμουν και τι δύο, γιατί ήξερα ότι μόλις βγώ έξω θα συναντούσα ην αμαρτία.
Η «Ειρήνη» και ή «Χαρά» ήταν εν αφθονία στο τελευταίο ράφι.
Το «Τραγούδι» και η «Δοξολογία» κρέμονταν στο πλάι κι έτσι έβαλα και από αυτά στο καλάθι μου.
Πλησιάζοντας τον άγγελλο στο ταμείο τον ρώτησα:
-Πόσα σας οφείλω;
-Πάρε τα μαζί σου όπου κι αν πάς, μου απάντησε με ένα μειδίαμα.
-Πόσα σας οφείλω γι όλα αυτά; Ξαναρώτησα
Ο Άγγελος χαμμογέλασε πάλι και μου είπε:
«Ο Χριστός έχει πληρώσει το λογαριασμό σου πριν πολλά πολλά χρόνια»

Κατάκριση

Διαβάστε με προσοχή....... γιατί δεν πρέπει να κρίνουμε ποτέ κανέναν.

ΠΡΩΙΝΟ ΡΟΦΗΜΑ
Πρωί στο κελί του Τιμίου Σταυρού του γέροντα Παΐσιου, κοντά στη Μονή Σταυρονικήτα. Τρίτη μέρα της Σαρακοστής. Είμαστε έξω στο σκεπαστό κι ο γέροντας βράζει γάλα στο καμινέτο, πάνω σ’ ένα κούτσουρο.
Παραδίπλα είναι, πλαγιασμένα στα χόρτα, τα δύο παιδιά του Γιάννη, που ανεβήκαμε μαζί στο Αγιονόρος - ο Γιάννης κάθεται μόνος του, απέναντι στο βράχο.Πιο εδώ είναι δυο επισκέπτες, κι αυτοί από τη Θεσσαλονίκη.
Στέκονται όρθιοι, ακουμπώντας στην καστανιά. Πενηντάρηδες κι οι δυο, χλωμοί, στρυφνοί. Φαίνονται να είναι από κάποια παρεκκλησιαστική οργάνωση, γιατί κοιτάζουνε αυστηρά, κάπως επιτιμητικά τον γέροντα και σχολιάζουνε μεταξύ τους χαμηλόφωνα.Τα παιδιά παίζουνε, κάνουνε φασαρία –οπότε γυρίζει ο Παΐσιος και τα λέει ήρεμα:«Μην κάνετε θόρυβο, γιατί εδώ δίπλα, κάτω απ’ το χώμα, είναι κρυμμένοι Αμερικανοί και θα ξυπνήσουν και θα ‘ρθουν να μας χαλάσουν την ησυχία μας».
Τα παιδιά σταματούνε, σωπαίνουνε παραξενεμένα.
Ο Γιάννης, απέναντι, γέρνει πλάγια στο βράχο, πάνω στο σάκο του. Ανάβει τσιγάρο.Οι δυο επισκέπτες, που φαίνονται σκληροί ευσεβιστές, συνεχίζουν να βλέπουν με αποδοκιμασία τον γέροντα που προσέχει να μη φουσκώσει και χυθεί το γάλα.
Ώσπου ο ένας δεν αντέχει και λέει στον καλόγερο:
«Γέροντα Παΐσιε, είμαστε στις πρώτες μέρες της Σαρακοστής, έχουμε αυστηρή νηστεία, κι εσύ βράζεις να πιεις γάλα;»
Ο γέροντας σωπαίνει. Δεν απαντάει.
Πιάνει και κατεβάζει το κατσαρόλι, γιατί το γάλα έβρασε. Μετά πάει στο κελί, φέρνει έξι μικρά, παλιά, πορσελάνινα φλιτζανάκια, τα βάζει μερακλίδικα στη σειρά κι αδειάζει με προσοχή το γάλα μέσα σ’ αυτά. Περιμένει λίγο να κρυώσει, ενώ όλοι τον κοιτάζουνε με απορία, σιωπηλοί.
Οι δυο ευσεβιστές τα βλέπουνε όλα αυτά με αποστροφή, γιατί σκέφτονται ότι αφού είμαστε όλοι εδώ οι επισκέπτες, έξι και τα φλιτζανάκια, άρα και σ’ αυτούς θα τολμήσει ο καλόγερος να προσφέρει γάλα, τέτοιες μέρες σκληρής νηστείας.
Ο γέροντας Παΐσιος παίρνει τα γεμάτα φλιτζανάκια ένα-ένα, τα βάζει σ’ ένα ξύλινο δίσκο, τα κουβαλάει και τ’ αφήνει σε απόσταση εφτά μέτρων, στο χώμα, στην άκρη ενός θάμνου.
Τ’ ακουμπάει όλα εκεί, στη σειρά, έπειτα έρχεται, κάθεται δίπλα μας και αρχίζει να κάνει με το στόμα του κάτι σιγανά, παράξενα σφυρίγματα, κοιτάζοντας προς τους θάμνους.
Δεν περνούνε λίγα λεπτά, και πιο εκεί, μέσα από τα τσαλιά, βγαίνει πολύ προσεκτικά μια οχιά και ύστερα πέντε μικρά φιδάκια –τα παιδιά της.
Κρατάω την αναπνοή μου.
Τα φίδια έρχονται, πλησιάζουν όλα, ένα-ένα, σέρνοντας, περνούνε δίπλα μας, πάνε σιγά-σιγά στα φλιτζανάκια, κι αρχίζουν ήρεμα να πίνουν, να ρουφούνε το πρωινό γάλα τους…

Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2008

Ομιλίες π. Αθανασίου Λεμεσού 2000 - 7026

Συνέχεια ομιλιών 2000 - 7026
Οι τίτλοι των ομιλιών
Σε ένα μικρό αρχείο .txt υπάρχουν όλες οι ομιλίες με τους τίτλους.

Κατεβάζετε όλα τα αρχεία σε έναν φάκελο και στον ίδιο φάκελο αποσυμπιέζετε.


2000 - 2118
Τα αρχεία έχουν μέγεθος 1,54 GB και είναι χωρισμένα σε 16 part
http://rapidshare.com/files/165924454/2000.part01.rar
http://rapidshare.com/files/165924457/2000.part02.rar
http://rapidshare.com/files/165928845/2000.part03.rar
http://rapidshare.com/files/166228078/2000.part04.rar
http://rapidshare.com/files/166228079/2000.part05.rar
http://rapidshare.com/files/166236871/2000.part06.rar
http://rapidshare.com/files/166236874/2000.part07.rar
http://rapidshare.com/files/166243933/2000.part08.rar
http://rapidshare.com/files/166428771/2000.part09.rar
http://rapidshare.com/files/166554354/2000.part10.rar
http://rapidshare.com/files/166560759/2000.part11.rar
http://rapidshare.com/files/166565386/2000.part12.rar
http://rapidshare.com/files/166574135/2000.part13.rar
http://rapidshare.com/files/166580547/2000.part14.rar
http://rapidshare.com/files/166586063/2000.part15.rar
http://rapidshare.com/files/166591306/2000.part16.rar

.
Συνέχεια
3000 - 3082
http://rapidshare.com/files/167223517/3000.part01.rar
http://rapidshare.com/files/167224170/3000.part02.rar
http://rapidshare.com/files/167225279/3000.part03.rar
http://rapidshare.com/files/167226139/3000.part04.rar
http://rapidshare.com/files/167227252/3000.part05.rar
http://rapidshare.com/files/167228129/3000.part06.rar
http://rapidshare.com/files/167229243/3000.part07.rar
http://rapidshare.com/files/167229992/3000.part08.rar
http://rapidshare.com/files/167230675/3000.part09.rar
http://rapidshare.com/files/167230884/3000.part10.rar

.
Συνέχεια
4000 - 4133
http://rapidshare.com/files/167231798/4000.part01.rar
http://rapidshare.com/files/167231860/4000.part02.rar
http://rapidshare.com/files/167232883/4000.part03.rar
http://rapidshare.com/files/167232913/4000.part04.rar
http://rapidshare.com/files/167233879/4000.part05.rar
http://rapidshare.com/files/167233911/4000.part06.rar
http://rapidshare.com/files/167234909/4000.part07.rar
http://rapidshare.com/files/167234938/4000.part08.rar
http://rapidshare.com/files/167235818/4000.part09.rar
http://rapidshare.com/files/167236052/4000.part10.rar
http://rapidshare.com/files/167236949/4000.part11.rar
http://rapidshare.com/files/167237058/4000.part12.rar
http://rapidshare.com/files/167238025/4000.part13.rar
http://rapidshare.com/files/167238145/4000.part14.rar
http://rapidshare.com/files/167239157/4000.part15.rar
http://rapidshare.com/files/167239302/4000.part16.rar
http://rapidshare.com/files/167240173/4000.part17.rar
http://rapidshare.com/files/167240326/4000.part18.rar
http://rapidshare.com/files/167240373/4000.part19.rar

...
Συνέχεια
5000 - 5107
http://rapidshare.com/files/167546425/5000.part01.rar
http://rapidshare.com/files/167546996/5000.part02.rar
http://rapidshare.com/files/167547666/5000.part03.rar
http://rapidshare.com/files/167548356/5000.part04.rar
http://rapidshare.com/files/167548975/5000.part05.rar
http://rapidshare.com/files/167549666/5000.part06.rar
http://rapidshare.com/files/167550330/5000.part07.rar
http://rapidshare.com/files/167551019/5000.part08.rar
http://rapidshare.com/files/167551750/5000.part09.rar
http://rapidshare.com/files/167552552/5000.part10.rar
http://rapidshare.com/files/167553244/5000.part11.rar
http://rapidshare.com/files/167553814/5000.part12.rar
http://rapidshare.com/files/167554340/5000.part13.rar
.

Συνέχεια
6000 - 7026
http://rapidshare.com/files/167554961/6000_7026.part01.rar
http://rapidshare.com/files/167555536/6000_7026.part02.rar
http://rapidshare.com/files/167556145/6000_7026.part03.rar
http://rapidshare.com/files/167556779/6000_7026.part04.rar
http://rapidshare.com/files/167557310/6000_7026.part05.rar
http://rapidshare.com/files/167557937/6000_7026.part06.rar
http://rapidshare.com/files/167558579/6000_7026.part07.rar
http://rapidshare.com/files/167559196/6000_7026.part08.rar
http://rapidshare.com/files/167559898/6000_7026.part09.rar
http://rapidshare.com/files/167560469/6000_7026.part10.rar
http://rapidshare.com/files/167561128/6000_7026.part11.rar
http://rapidshare.com/files/167561911/6000_7026.part12.rar
http://rapidshare.com/files/167562600/6000_7026.part13.rar
http://rapidshare.com/files/167563175/6000_7026.part14.rar
http://rapidshare.com/files/167563223/6000_7026.part15.rar

ΕΔΩ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΙΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΥ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ

Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2008

π. Αυγουστίνος Μύρου

Ομιλίες του Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνου Μύρου
Η ΑΛΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

25 ΟΜΙΛΙΕΣ
01. Η ζωή και η ποιότητά της
02. Η φιλοσοφία του κόσμου (Α΄)
03. Η φιλοσοφία του κόσμου (Β΄)
04. Η φιλοσοφία του κόσμου (Γ΄)
05. Η άλλη φιλοσοφία γενικά
06. Η δύναμη της αδυναμίας
07. Δρόμοι πρός την ταπείνωση
08. Το χαροποιόν πένθος
09. Η δύναμη της πραότητος
10. Για την απόκτηση της πραότητος
11. Πείνα και δίψα για τη δικαιοσύνη του Θεού
12. Ελεημοσύνη, Είναι καλύτερα να δίνεις παρά να παίρνεις
13. Η πνευματική κάθαρση
14. Κάθαρση και εξομολόγηση
15. Η εν Χριστώ τελείωση και ο κόσμος
16. Ειρήνη και ειρηνοποιοί εν Χριστώ
17. Το άγχος και η αντιμετώπισή του
18. Η αδικία και η αντιμετώπισή της
19. Παραδείγματα για την αντιμετώπιση της αδικίας
20. H πνευματική χαρά
21. Ο Χριστός πηγή της άλλης φιλοσοφίας (Α΄)
22. Ο Χριστός πηγή της άλλης φιλοσοφίας (B΄)
23. Η άλλη φιλοσοφία στους τρεις Ιεράρχες
24. Η άλλη φιλοσοφία στους Αποστόλους
25. Η άλλη φιλοσοφία για τον πόνο

Προσοχή.

Κατεβάζουμε τα δύο αρχεία σε έναν φάκελο. Στην συνέχεια τα αποσυμπιέζουμε στον ίδιο φάκελο.
http://rapidshare.com/files/164829627/aygoustinos_mirou.part1.rar
http://rapidshare.com/files/164829632/aygoustinos_mirou.part2.rar

Καλή ακρόαση.

Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2008

Ευρετήριο διακοπών

eyretirio_diakopon.xls

http://rapidshare.com/files/163597212/eyretirio_diakopon.xls

Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2008

Π. Αθ. Λεμεσού 1101 - 1133

Συνέχεια ομιλιών π. Αθανασίου Λεμεσού

1101_1 H SHMASIA TOY STEFANOMATOS
1101_2 H SHMASIA TOY STEFANOMATOS
1102_1 H SHMASIA THS EPIKOINONIAS
1102_2 H SHMASIA THS EPIKOINONIAS

1103_1 H IEROTHTA TOY GAMOY
1103_2 H IEROTHTA TOY GAMOY
1104_1 H TIMIOTHTA TOY GAMOY
1104_2 H TIMIOTHTA TOY GAMOY
1105_1 H SHMASIA TOY MYSTHRIOY TOY GAMOY

1105_2 H SHMASIA TOY MYSTHRIOY TOY GAMOY
1106_1 AGAPH KAI DIAKRISH

1106_2 AGAPH KAI DIAKRISH
1107_1 PNEYMATIKH AKSIOPOIHSH TOY GAMOY
1107_2 PNEYMATIKH AKSIOPOIHSH TOY GAMOY
1108_1 PTOSH TON PROTOPLASTON KAI THANATOS
1108_2 PTOSH TON PROTOPLASTON KAI THANATOS

1108_3 PTOSH TON PROTOPLASTON KAI THANATOS
1109_1 TA STADIA TOY THANATOY

1109_2 TA STADIA TOY THANATOY
1109_3 TA STADIA TOY THANATOY

1109_4 TA STADIA TOY THANATOY
1110_1 O DYSKOLOS DROMOS POY BASIZEI H EKKLHSIA

1111_1 O KARPOS THS PNEYMATIKHS ZOHS
1112_1 TA TRIA EIDH THS PISTEOS

1113_1 O PLOYTOS THS EKKLHSIAS
1114_1 H POREIA PROS THN TELEIA TAPEINOSH

1115_1 H PLATEIA KARDIA THS ORTHODOKSIAS
1116_1 H EKSOMOLOGHSH
1117_1 PISTH KAI EKSOMOLOGHSH
1118_1 ORTHODOKSIA EKKLHSIA H THRYSKEIA
1119_1 H THESI THS GYNAIKAS STHN ORTHODOKSIA
1120_1 H POLYPLOKOTHTA TOY ANTHROPOY
1121_1 O AGIOS EPIFANIOS
1122_1 H POREIA TON MELON THS EKKLHSIAS
1123_1 EKKLHSIA KAI ANTROPOS
1123_2 EKKLHSIA KAI ANTROPOS

1124_1 H PNEYMATIKH ZOH

1125_1 DHMIOYRGIA TOY KOSMOY KAI ANTHROPOS
1126_1 PROPATORIKO AMARTHMA KAI THERAPEIA
1127_1 TA ANTIDOTA TON PATHON
1128_1 H SXESH MAS ME TO THEO
1129_1 EIS EAYTON DE ELTHON
1130_1 TO NOHMA THS PERIODOY TOY TRIODIOY

1131_1 NEOI KAI ANTIKOINONIKH SYMPERIFORA
1132_1 O TIMIOS STAYROS
1133_1 FANATISMOS KAI FANTAMENTALISMOS


.

Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2008

Πείρα Αγιορειτών Πατέρων ηχογραφήσεις ομιλιών απο τον 89.5

Βοή σιωπής στο Παράδεισο της Αθωνικής ερήμου όπου διδάσκει ο Αθως με την μυστική γλώσσα των Πατέρων του.
Ο Μανώλης Μελινός κομίζει στο άγριον όρος το απόσταγμα της σταυρωμένης καρδιάς οσίων γερόντων απο το Αγιον Όρος.


01) geron efraim skiti agioy andrea karyes _a
02) geron parthenios agiopayliths 17-12-2003
03) geron gabrihl apo periseuma kardias
04) i.m. megistis lauras_geron paulos_a
05) i.m megistis lauras _ geron paulos_b
06) g.efraim dikaios skiti agiou andrea karues
07) geron ioakeim dikaios skitis prof.hlia_a
08) geron ioakeim dikaios skitis prof hlia_b
09) i.m. karakalou geron filotheos
10) geron efraim i.m. batopaidiou_a
11) geron efraim i.m.batopaidiou_b
12) geron gavril skiti agias annis kartsonaion
13) i.m.agiou paulou g parthenios empiries pneymatikes_a
14) i.m.agiou paulou g parthenios empiries pneumatikes_b
15) i.m.agiou paulou g parthenios omilei gia diafora themata_a
16) i.m.agiou paulou g partehnios omilei gia diafora themata_b
17) i.m.agiou paulou g parthenios didaskei
18) i.m. karakalou geron markelos_a
19) i.m.karakalou geron markelos_b
20) i.m karakalou geron markelos_c
21) i.m.karakalou geron markelos_d
22) skiti pr.hlia g.ioakeim mila gia ton athona_a
23) skiti pr.hlia g. ioakeim mila gia ton athona_b
24) skiti profiti hlia geron ioakeim_a
25) skiti profiti hlia geron ioakeim_b
26) skiti profiti hlia geron ioakeim_c
27) talanta ston athona
28) simantro
29) skiti pr.hlia g.ioakeim_xairetismous theotokou
30) skiti prof.hlia g.ioakeim gia tous xairetismous_a
31) skiti prof.hlia g.ioakeim gia tous xairetismous_b
32) skiti prof.hlia g.ioakeim gia tous xairetismous_c
33) skiti prof.hlia g.ioakeim gia tous xairetismous_d
34) skiti profiti hlia geron ioakeim gia tous xairetismoys _a
35) skiti profiti hlia geron ioakeim gia tous xairetismous _ b
36) skiti profiti hlia geron ioakeim gia toys xairetismoys _c
37) skiti profiti hlia geron ioakeim gia tous xairetismous _d
38) skiti profiti hlia geron ioakeim gia tous xairetismous _e
39) skiti profiti hilia geron ioakeim gia tous xairetismous _f
40) skiti profiti hlia geron ioakeim gia tous xairetismous _g
41) skiti profiti hlia geron ioakeim_ xairetismoi theotokoy 17-03-2004
42) skiti agioy andrea karyes geron efraim apokalipti
43) skiti agioy andrea karyes geron efraim didaskei
44) skiti agioy andrea karyes geron efraim xaritonei
45) skiti agioy andrea karyes o geron efraim thimatai
46) skiti agioy andrea karyes geron efraim thimatai
47) geron theoklitos dionisiatis kathisma ag. apostolon_a.
48) geron theoklitos dionisiatis kathisma ag. apostolon_b
49) geron theoklitos dionisiaths didaskei
50) geron theoklitos dionisiatis eksigei
51) geron theoklitos dionisiaths agonizete
52) geron theoklitos dionisiaths theologei
53) geron theoklitos dionisiatis synomilei
54) geron theoklitos dionisiatis 29-10-2005
55) geron theoklitos dionisiatis skeptetai
56) geron theoklitos dionisiaths thimatai
57) geron theoklitos dionisiatis anazhth_a
58) geron theoklitos dionisiatis anaziti_b
59) geron parhtenios apokalipti i.m. ag.paulou
60) geron parthenios mila gia thn proseyxh i.m.ag.paulou
61) geron parthenios i.m agiou paulou thimatai
62) geron theoklitos i.m.agiou pauloy 29-10-05
63) geron theoklitos i.m. ag.paulou_30_10_04
64) gerontas parthenios i.m. ag.paulou empiries 10-04-2005
65) geron parthinios i.m.ag.paulou empiries
66) geron parthenios i.m.ag. apulou empiries 27-03-2005
67) geron parthenios i.m agiou paulou empiries 19_03_05 _a
68) geron parhenios i.m. agiou paulou empeiries_b
69) geron parthneios i.m. agiou paulou empiries apo ton athona
70) geron parthenios i.m.agiou paulou 06-03-05
71) p.prodromos .nea skiti
72) geron parthenios i.m.agioy paulou thimatai
73) p.prodromos skiti agion anargyron nea skiti 17-10-04
74) p.prodromos kaliba agion anargiron nea skiti
75) p.prodromos kalibi agion anargiron nea skiti
76) omilia me anonimo askiti
77) p.prodromos kalibi ag.anargiron 08-04-04
78) i.moni megistis lauras pathr paulos 03-07-04
79) psixofelis dihghseis_a
80) psixofelis dihghseis_b
81) g.gabrihl kaluba kartonaion 01-01-2005
82) g.gabril kartsonas 9-01-05_a
83) g.gabril kartsonas_b 09-01-05
84) g.parthnios i.m.agiou paulou empiries _a
85) g.partenios i.m.agiou paulou empiries_b
86) g.gabrihl kartonaios 09-01-05
87) g.ioakeim skiti profiti hlia_a
88) .g.ioakeim skiti profiti hlia_b
89) g.gabrihl kellion ag.georgioy kartsones 15-01-06
90) geron paylos i.m. megistis lauras 19-06-04
91) g. parthenios i.m.agiou paulou _diafora themata_a
92) g.parthenios i.m.agiou paulou _diafora themata_b
93) g.markelos i.m.karakalou_a
94) g.markelos i.m.kalrakalou_b
95) talanto
96) g.parthenios i.m.ag.paulou_a
97) g.parthenios i.m.ag.paulou_b
98) g.markelos i.m.karakalou
99) g.markelos i.m.karakalou
100) g.markelos i.m.karakalou
101) g.marlelos i.m.karakalou
102 )simantro.
103) skiti agioy andrea karies geron efraim gia thn theia leitourgia

ΚΑΛΗ ΑΚΡΟΑΣΗ