Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 31 Αυγούστου 2009

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΙΣΙΟΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΣΑ....

ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ ΠΑΣΧΑ 2009

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ - BULGARIAN ORTHODOX CHURCH

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΣΓΡΑΠΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΥΛΟΣ

Ι.ΜΟΝΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ- ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΩΤΙΣΣΑΣ


Στην ανατολική πλευρά του χωριού Σκάλας (4 χλμ.) βρίσκεται μια σύγχρονη μοναστική κοινότητα της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα. Το μοναστήρι άρχισε να κτίζεται το 1977 με έσοδα κυρίως από συνδρομές Ναυπακτιτών του εσωτερικού και του εξωτερικού. Το μοναστηριακό συγκρότημα σήμερα αποτελείται από το ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρα, το γηροκομείο- νοσοκομείο, τους κοινούς χώρους, τα κελιά των μοναχών, τον ξενώνα της μονής και τη μεγάλη αίθουσα συνεδρίων. Η αδελφότητα της μονής αυξάνεται συνεχώς και σήμερα ο αριθμός των μοναχών έχει ξεπεράσει τους είκοσι πέντε, που ζουν κοινοβιακά.


Έτος αφοά (1751)... όλοι οι χριστιανοί εξωμολογήθηκαν και εμετάλαβαν τα άχραντα μυστήριαν, και εκίνησαν να έλθουν δια την αρμάδα την τούρκικην και εκείνην εγύρισεν και εμπήκεν μέσα εις την Ναύπακτον. Και εις τας επτά Οκτωβρίου μηνός, ημέρα Κυριακή, εβγήκεν η αρμάδα των Χριστιανών εκ την Κεφαλλονίαν... και η αρμάδα η τούρκικην εβγήκεν εκ την Ναύπακτον, και ανταμώθηκαν εις το νησί των Κουτζουλάρων. Εις τας τρεις ώρας της ημέρας εσμίξαν οι αρμάδες οι δύο και εδόθη ο πόλεμος ο θαυμαστός και ο μέγας. Και η δύναμις του αυθεντός του κυρίου ημών Ιησού Χριστού και Θεού και η πρεσβείαν της παναγίας Θεοτόκου και πάντων των αγίων ενίκησαν οι Χριστιανοί και εκατέκοψαν και ετρόπωσαν και επήραν πολλήν αρμάδα των Αγαρηνών...

(Απόσπασμα από χρονικό της εποχής της Ναυμαχίας. Σπ. Λάμπρου, Βραχέα Χρονικά, Αθήναι 1932, αρ. 43, σ. 57).

ΜΝΗΜΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ "ΝΑΥΠΑΚΤΙΩΤΙΣΣΑΣ"
Στις 7 Οκτωβρίου ή την πρώτη Κυριακή μετά τις 7 Οκτωβρίου, εορτάζεται στη Ναύπακτο ή Παναγία της Ναυπάκτου, εις μνήμην της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου, πού έγινε 7-9-1571 και ο χριστιανικός ευρωπαϊκός στόλος - μαζί με τους Έλληνες -κατέστρεψε τον αντίστοιχο Μουσουλμανικό.


Σάββατο 29 Αυγούστου 2009

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2009

ΧΑΡΑ ΑΛΗΘΙΝΗ - Π. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΠΑΤΗΡ ΠΑΥΛΟΣ ΣΙΝΑΙΤΗΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΙΝΑ

SZ1

Святой Николай Планас.- Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο ΠΛΑΝΑΣ ΣΤΑ ΡΩΣΙΚΑ


Высшим выражением истинной во Христе жизни каждого сознательного верующего, а наипаче настоящего и совершенного священника является жизнь и дела святого иерея Николая Планаса, святого наших дней.

Славящийся благими мужами и породивший немало святых остров Наксос имел Божие благоволение и благословение быть его родиной. Его родители капитан Янис и Августина были людьми зажиточными, благочестивыми и добрыми как все островитяне. У них был небольшой торговый корабль , совершавший плавания в Смирну, Константинополь и даже в египетскую Александрию.

Вся его жизнь, начиная с детских лет предвозвещала его будущее житие и характер. Божественные чудотворные силы он, благодатию Божией, получил еще в детские годы. Так. например, он знал о о кораблекрушении их родительского корабля и сообщил об этом родителям.

Начальное образование он получил от своего деда иерея Георгия Меллисурга, рядом с которым научился читать священный псалтирь. Также с ним он посещал божественные литургии и прислуживал в алтаре и вкушал плоды Божественной литургии. Когда Николаю было 14 лет, отец его покинул сей мир. Мать с сестрой переехали в Афины, и он также последовал за ними. Проживали они в районе между храмами Святого Иоанна на Плаке и Святого Пантелеймона в Иллису, в котором жило много выходцев с Наксоса.
.
Разделили с сестрой весьма значительное отцовское наследство. Но свою долю он использовал, чтобы выплатить залог за одного бедняка, который никогда не вернул ему долга. Таким образом всю жизнь оставался бедным. В возрасте 17 лет заключил честный брак, под давлением матери с Еленой Провеллингиу с острова Кифира. От этого брака родился сын Иоанн. Вскоре его жена почила. 28 июля 1879 он был рукоположен в диакона в храме Преображения на Плаке. 2 марта 1885 был хиротонисан во иерея в Святого Пантелеймона в Иллису. Также служил в приходе святого Иоанна на улице Вульагменис. В храме Святого Елисея служил каждый день, пели Александр Пападиамантис и Александр Мораитидис.

Святой Николоай был истинным человеком Божиим, неутомимым священноделателем и служителем Триединого Бога. Его благочестие и безграничная доброта чрезмерное безсеребреничество, его простота, его светлый священнический образ, его недосягаемая священническая чистота, смирение , любовь к божественной службе и прочие добродетели заслужили ему уважение в народе.

Никогда он не любил богатства. Все ,что ему давали тотчас раздавал бедным. Он давал средства на жизнь одиннадцати семьям вдов и сирот. Годами давал им пособие до тех пор пока дети не достигли 14 лет Помогал молодым дьяконам в их учебе. Поддерживал духовно и материально тех кто в этом нуждался.

Он был неутомим. Более чем полвека служил каждый день. Воздержанный, ограничивался только необходимым. Его богатством и сокровищем, центром его жизни была литургическая жизнь нашей Церкви. Человек молитвы, жизнь которого являлась служением веры и любви. Он был постником. Весь великий пост не вкушал масла. Простой и всемудрый, точный в ответах, он сочетал простоту и священническое достоинство, наивность и святость. Не учился не в университетах ни в семинариях, ни в Лицеях, ни в гимназиях. Возможно, вообще не закончил ни одного класса тогдашней греческой школы. Знал, однако, в совершенстве мудрость Божию. Бог прославил Святого Николая даром чудотворения. Бесчисленны чудеса, сотворенные им. Врачевал больных, изгонял демонов, предвозвещал будущее, разрешал сложные вопросы, давал правильные советы. Утро Недели о блудном сыне 28 февраля 1932-го года. Это был последней день, когда он служил в земном алтаре. Было 10 вечера 2 марта. Он перекрестился и произнес «путь закончен. Слава тебе Боже. Божественная благодать да благословит вас». С этими словами он покинул сей мир. Утром принесли его священное тело в храм Святого Иоанна на улице Вульягменис, где он находился три дня для народного поклонения. Проявления народного почитания были удивительны и количество людей неисчислимо. Тысячи людей прибыли в Аттику, чтобы простится с современным святым.

29 августа 1992 года священные и чудотворные мощи Святого Николая Планаса были положены в серебряной раке, которая сегодня находится в правом нефе вышеуказанного храма. Святая наша часть Церковь официально провозгласило его святым во время 135 сессии Синода Всечестной Вселенской патриархии, после доклада митрополита Патр кира Никодима и после стараний митрополита Амвросия.

Память святого чтится по утвержденному празднику 2 марта. В случае, если день памяти совпадает с периодом великой четыредесятницы тогда праздник переносится на следующее воскресение. Но на Наксосе память святого празднуется в первое воскресение сентября, в то время как на Паросе в третье воскресение сентября по утвержденному недавно празднованию собора пяти святых митрополии Пароса-Наксоса.
Прибавляем немногочисленные чудесные случаи из жизни Святого Николая.

Явление Святых Иоанна и Пантелеймона.

В 1923 году одно его духовное чадо особо любимое старцем, человек полный здоровья и энергии перенес воспаление аппендицита и жил 8 дней. За эти немногие дни «спустил» небо на землю своей непрерывной и сердечной молитвой чтоб осталось живо его люимое чадо. Вечером вернувшись домой безмерно опечаленный сказал : «Илия умрет мне сказали об этом Святой Иоанн и святой Пантелеймон»

Прошло три месяца, по причине траура, прежде чем сестра почившего спросила как именно было видение. Он сказал ей «во время литургии, я видел напротив Святой трапезы Святого Иоанна и святого Пантелеймона и они сказали мне « Мы передали твое прошение Владыке Христу, Который сказал нам, что Илия умрет. Высшее повеление сказали они мне.»

Не ступает по земле.
Двое маленьких друзей идя по улице, встретили святого Николая. Один из них был наивен и прост и его друзья называли его глупым, но на самом деле он был простой чистый и очень религиозный .

На улице на которой встретили Святого Ни колая, говорит простец своему другу : «Смотри, священник не ступает по земле» И в то время когда простец видел Святого в 30 см выше земли, другой не мог это видеть


На облаке.
В 1920 году в день Рождества Святой Николай служил в Храме Святого Иоанна Вульягменис. Причащалась одна пятнадцатилетняя по имени Иулия и одна госпожа причащала младенца, после чего передает младенца Иулии с тем, чтобы причастится самой. Беря в руки младенца, Иулия поворачивает свой взор в сторону священника и чуть не роняет дитя. Ей говорит госпожа :«Будь внимательней. Что с тобой? И Иулия отвечает: вижу священника стоящего на облаке.


Архим. Александр Мострату.
Перевод с греческого. Александр Корнаков

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2009

ΜΑΘΕΤΕ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

1. «Μέριμνα για την οικογένεια - Επίδομα τρίτου τέκνου Ιεράς Συνόδου», πρόγραμμα στήριξης χριστιανικών οικογενειών της Θράκης - πληροφορίες στις Ι. Μητροπόλεις Αλεξανδρουπόλεως, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδος, Μαρώνειας και Κομοτηνής, Ξάνθης και Περιθεωρίου.

Ι. Αρχιεπισκοπή Αθηνών
2. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (Μ.Κ.Ο. Εκκλησίας της Ελλάδος). Αγίας Ζώνης 96, Τ.Κ. 112 56 Αθήνα, τηλ. 210-86.95.038(40), Fax 210-86.20.025.
3. Γραφείο Εξωτερικής Ιεραποστολής Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ιασίου 1, Τ.Κ. 115 21 Αθήνα, τηλ. 210-72.72.316.
4. Χριστιανική Αλληλεγγύη Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Αγ. Φιλοθέης 21,105 56 Αθήνα, τηλ. 210-32.31.436, 210-32.23.590 (Κοινωνικών Λειτουργών).
5 Κέντρον Στηρίξεως Οικογενείας, , τηλ. 210-33.52.343.

Ι. Μ. Βέροιας και Ναούσης
6 Παύλειο Πολιτισμικό και Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βενιζέλου 29, Τ. Κ. 59 100, Βέροια. τηλ. 23310-20951. Εκδόσεις, Βιβλιοθήκη, Βιβλιοπωλείο, Σχολές Αγιογραφίας και Βυζαντινής Μουσικής.

Ι. Μ. Ιερισσού
7 Ίδρυμα Αγάπης, Τ. Κ. 630 74 Αρναία Χαλκιδικής, τηλ. 23720-22.938. Στέγη γερόντων (20 κλ.), φιλανθρωπική βοήθεια σε απόρους (ρουχισμός, τρόφιμα κ. λπ).

Ι. Μ. Θηβών και Λιβαδείας
8. Κληροδότημα «Παπαϊωάννου», Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Λεβαδείας, Τ.Κ. 321 00 Λιβαδειά, τηλ. 22610-28.535.

Ι. Μ. Καλαβρύτων και Αιγειαλείας

9. Κοινωφελές Ίδρυμα «Γεωργίου και Αγγελικής Σκούρα», Σταδίου 57, Τ. Κ. 105 51 Αθήνα, τηλ. 210-32.49.335.

Ι. Μ. Κασσανδρείας
10 Ιεραποστολική Αδελφότης Συμπαραστάσεως Κρατουμένων “Η Οσία Ξένη Τ.Κ. 570 19 Περαία Θεσ/νίκης, τηλ. 23920-25.865.
11 Κέντρο Πνευματικής και Κοινωνικής Συμπαραστάσεως «Παναγία Φιλανθρωπινή», Τ.Κ. 630 71 Ι. Κοινόβιο Ορμυλίας Χαλκιδικής, τηλ. 23710-41.498, 41.703.


Ι. Μ. Λαρίσης
12 Τριανταφύλλειον Ίδρυμα, Ιωαννίνων 3, Τ.Κ. 413 34 Λάρισα, τηλ. 2410-617685.

Ι. Μ. Μαντινείας και Κυνουρίας
13 Ίδρυμα «Βασιλείου Δεκάζου» Τριπόλεως Στεγάζει απόρους από τον νομό Αρκαδίας (60 τροφ.), τηλ. 2710-222 180.

Ι. Μ. Μονεμβασίας και Σπάρτης
14 Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», πρόγραμμα διανομής κατ’ οίκον φαγητού, Τ. Κ 231 00 Σπάρτη, τηλ. 27310-28 866.

Ι. Μ. Μυτιλήνης
15. Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Μυτιλήνης, Μυτιλήνη, τηλ. 22510-28.874.
16. Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Πλωμαρίου, Μυτιλήνη, τηλ. 22520-32.257.

Ι. Μ. Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς
17. Μαντούκειον Κοινωφελές Ίδρυμα Παναγίας Φανερωμένης Νέας Μηχανιώνας.

Ι. Μ. Παροναξίας
18. Ίδρυμα Αγάπης και Ευποιίας Ι. Προσκυνήματος Εκατονταπυλιανής Πάρου, Πάρος, τηλ. 22840-21.243. (Λειτουργεί φιλόπτωχο ταμείο-Συσσίτια για απόρους).
19. Ίδρυμα Αγάπης και Ευποιίας Ι. Ν. Παντανάσσης Νάξου, Νάξος, τηλ. 22850-22.692. (Λειτουργεί φιλόπτωχο ταμείο).

Ι. Μ. Κεφαλληνίας
20. Ίδρυμα «Σταυροπαναγή Βρυώνη» Αργοστολίου, Άσσος Κεφαλληνίας.

Ι. Μ. Πολυανής και Κιλκισίου
21. Ίδρυμα Στηρίξεως Πολύτεκνης Οικογένειας, Ελ. Βενιζέλου 2, Τ. . 611 00 Κιλκίς, τηλ. 23410-22.248.

Ι. Μ. Σερβίων και Κοζάνης
22. Σωκράτειον Μπλιούρειον Ίδρυμα “Η Διακονία της Πίστης», Πανδώρας 2, Τ. . 501 00 Κοζάνη, τηλ. 24610-26.528.

Ι. Μ. Φθιώτιδος
23. Κέντρο Γάμου και Οικογενείας, τέρμα Στουρνάρα, Τ. Κ 351 00 Λαμία, τηλ. 22310-33.798, 50.552.

Ι. Μ. Φιλίππων
24.Θεσμός Θετής Οικογενείας, Καβάλα, τηλ. (Ι. Μ.) 2510-223.141.

ΜΑΘΕΤΕ ΣΕ ΠΟΙΑ ΕΝΟΡΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΦΑΓΗΤΟΙερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
1. Αγ. Αικατερίνη, οδ. Κειριαδών – Αιγηιδών,118 53 Πετράλωνα, τηλ. 210-3458133.
2. Αγ. Αιμιλιανός οδ. Αθαμανίας 17, 104 44, Σκουζέ, τηλ. 210-5129091.
3. Αγ. Ανάργυροι, Πλ. Αγ. Αναργύρων, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, τηλ. 210-2611689.
4. Αγ. Ανάργυροι, οδ. Κεφαλληνίας και Δαμασκηνού, 163 42 Ηλιούπολη, τηλ. 210-9930 817.
5. Αγ. Ανδρέας, οδ. Ωρωπού και Τεω, 111 42 Άνω Πατήσια, τηλ. 210-2914686.
6. Αγ. Ανδρέας, οδ. Γιάνναρη 24, 104 45 Κ. Πατήσια, τηλ. 210- 8323193.
7. Αγ. Απόστολοι Τζιτζιφιών, οδ. Αγ. Αποστόλων 4, 176 75 Καλλιθέα, τηλ. 210- 9422021.
8. Αγ. Αρτέμιος, οδ. Φιλολάου 165, 116 32 Παγκράτι, τηλ. 210-7514125.
9. Αγ. Ασωμάτων, οδ. Θερμοπυλών 5, 104 35 Θησείο, τηλ. 210-5240675.
10. Αγ. Βαρβάρα, οδ. Αγ. Βαρβάρας 85, 172 35 Δάφνη, τηλ. 210-9711661.
11. Αγ. Βασίλειος, Αγ. Βασιλείου 52, 173 43 Αγ. Δημήτριος, τηλ. 210-9717890.
12. Αγ. Γεράσιμος, οδ. Αγ. Γερασίμου 30, 157 71 Άνω Ιλίσια, τηλ. 210-7793331.
13. Αγ. Γεώργιος, οδ. Πλάτωνος 51, 104 41 Ακαδημία Πλάτωνος, τηλ. 210- 5142658.
14. Αγ. Γεώργιος, οδ. Αγ. Γεωργίου και Καζαντζάκη, 157 72 Ζωγράφου, τηλ. 210-7794925.
15. Αγ. Γεώργιος, οδ. Αγ. Γεωργίου,113 61 Κυψέλη, τηλ. 210-8212667.
16. Αγ. Γεώργιος, οδ. Ευαγγελιστρίας 22,176 71 Καλλιθέα, τηλ. 210-9562082.
17. Αγ. Γεώργιος, οδ. Μπαρμπάνου 61, 117 44 Κυνοσάργους, τηλ. 210-9018408.
18. Αγ. Γλυκερία, οδ. Αγ. Γλυκερίας 13, 111 47 Γαλάτσι, τηλ. 210-2931523.
19. Αγ. Δημήτριος, οδ. Βασ. Κωνσταντίνου, 173 43 Αγ. Δημήτριος, τηλ. 210-9712456.
20. Αγ. Ειρήνη, οδ. Αλκυόνης και Πανουργιά, 111 46 Γαλάτσι, τηλ. 210-2912426.
21. Αγ. Ελευθέριος, οδ. Αχαρνών 382, 111 43 Αχαρνών, τηλ. 210-2281754.
22. Αγ. Ελευθέριος οδ. Ι. Βαρβάκη 28, 114 74 Γκύζη, τηλ. 210-6427053.
23. Αγ. Ζώνη, οδ. Αγ. Ζώνης 27,112 56 Κυψέλη, τηλ. 210-8674250.
24. Αγ. Θεράπων, οδ. Γαλήνης 26, 157 73 Ζωγράφου, τηλ. 210-7706807.
25. Αγ. Θωμάς, οδ. Παπαδιαμαντοπούλου 115, 115 27 Αμπελόκηποι, τηλ. 210-7771533.
26. Αγ. Ιωάννης, οδ. Λεωφ. Βουλιαγμένης 117, 117 44. Βουλιαγμένη, τηλ. 210-9016 617.
27. Αγ. Ιωάννης Γαργαρέττας, οδ. Λ. Βεϊκου 17, 117 42 Αθήνα, τηλ. 210-9232940.
28. Αγ. Κωνσταντίνος, οδ. Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης 10, Ηλιούπολη, τηλ. 210- 9712 254.
29. Αγ. Κωνσταντίνος οδ. Λ. Λένορμαν 140, 104 44 Κολωνός, τηλ. 210-5112 669.
30. Αγ. Κωνσταντίνος, οδ. Αγ. Κωνσταντίνου 8, 183 44 Μοσχάτο, τηλ. 210-4813570.
31. Αγ. Κωνσταντίνος, οδ. Αγ. Κωνσταντίνου και Κουμουνδούρου, 104 37 Ομόνοια, τηλ. 210-5225139.
32. Αγ. Λουκάς οδ. Πατησίων 287, 11 144, Πατήσια, τηλ. 210-2281778.
33. Αγ. Μαρίνα, οδ. Αλεξάνδρου Παναγούλη 2, 16 345, Ηλιούπολη, τηλ. 210-9711 531.
34. Αγ. Μαρίνα, οδ. Αγ. Μαρίνης 11 851 Θησείο, τηλ. 210-3463783.
35. Αγ. Μαρκέλλα, οδ. Σπ. Πάτση 87, 118 55 Βοτανικός, τηλ. 210-3463061.
36. Αγ. Μάρκου Ευγενικός, οδ. Αλεξ. Παπαναστασίου 48, 104 45, Πατήσια, τηλ. 210- 8310 629.
37. Αγ. Μαύρα και Τιμόθεος, οδ. Μαραθωνομάχων 1, 163 43 Ηλιούπολη, τηλ. 210-9928744.
38. Αγ. Μελέτιος, Πλ. Αγ. Μελετίου, Σεπόλια, τηλ. 210-5128059.
39. Αγ. Νικόλαος, οδ. Αγ. Νικολάου, 104 46 Αχαρνών, τηλ. 210-8319385.
40. Αγ. Νικόλαος, οδ. Κ. Κοτζιά, 163 46 Ηλιούπολη, τηλ. 210-9914540.
41. Αγ. Νικόλαος, οδ. Ελευθ. Βενιζέλου 173, 176 73 Καλλιθέα, τηλ. 210- 9568969.
42. Αγ. Νικόλαος, οδ. Ασκληπιού 38, 106 80 Πευκάκια, τηλ. 210- 3612449.
43. Αγ. Νικόλαος, οδ. Δυοβουνιώτου 56, 117 41 Φιλοπάππου, τηλ. 210- 9228323.
44. Αγ. Πάντες, οδ. Ελευθ. Βενιζέλου 90, 176 76 Καλλιθέα, τηλ. 210-956205.
45. Αγ. Παρασκευή, Πλ. Αγ. Παρασκευής, 153 42 Αγ. Παρασκευή, τηλ. 210-6526818.
46. Αγ. Παρασκευή, οδ. Κυπρίων Ηρώων και Μαραμβέλια, 163 41 Ηλιούπολη, τηλ. 210-9922 666.
47. Αγ. Παύλος, Χίου καί Κρήτης 104 38 Σταθμός Λαρίσης, τηλ. 210-5234711.
48. Αγ. Σπυρίδων, οδ. Ερατοσθένους 13, 116 35 Σταδίου, τηλ. 210-7515122.
49. Αγ. Στυλιανός, οδ. Παπαστράτου 12, 114 76 Γκύζη, τηλ. 210-6420015.
50. Αγ. Τριάς , οδ. Λ. Κηφισίας 80, 115 26 Αμπελόκηποι,τηλ. 210-6927527.
51. Αγ. Τριάς, οδ. Πειραιώς 67 Β', 105 53 Κεραμεικός, τηλ. 210-3252227.
52. Αγ. Χαράλαμπος, οδ. Δραγούμη 7, 161 21 Ιλίσια, τηλ. 210-7223860.
53. Εσταυρωμένος, Πλ. Εσταυρωμένου, 177 78 Ταύρος, τηλ. 210-3462301.
54. Κοίμησις Θεοτόκου, οδ. Μπουσίων 24, 115 24 Ελ. Βενιζέλου, τηλ. 210-6428132.
55. Κοίμησις Θεοτόκου, οδ. Ειρήνης 29, 163 45 Ηλιούπολη, τηλ. 210-9915842.
56. Κοίμησις Θεοτόκου, οδ. Ανδροπούλου 2, 111 41 Κυπριάδου, τηλ. 210-2918987.
57. Κοίμησις Θεοτόκου, οδ. Σωκράτους 19, 117 43 Κυνοσάργους, τηλ. 210-9236428.
58. Μεταμόρφωσις Σωτήρος, οδ. Μεταμορφώσεως 3, 173 41 Αγ. Δημήτριος, τηλ. 210-9335 918.
59. Μεταμόρφωσις Σωτήρος, oδ. Μεταμορφώσεως και Υψηλάντου, 176 73 Καλλιθέα, τηλ. 210-9562051.
60. Παναγία Μαρμαριώτισσα, οδ. Σοφοκλή Βενιζέλου, 152 32 Χαλάνδρι, τηλ. 210-6814 960.
61. Παντάνασσα, οδ. Πραξιτέλους 35, 176 74 Καλλιθέα, τηλ. 210- 9419 002.
62. Προφήτης Ηλίας, οδ. Προφήτου Ηλία 17, 153 41 Αγ. Παρασκευή, τηλ. 210-6399692.
63. Προφήτης Ηλίας, οδ. Αρύββου 1, 116 33 Παγκράτι Αθήνα, τηλ. 210- 7013034.
64. Προφήτης Ηλίας, οδ. Διοπόλεως 2, 111 42 Ριζούπολη Αθήνα, τηλ. 210-2516483.
65. Τρεις Ιεράρχες οδ. Τριών Ιεραρχών 91, 118 51 Πετράλωνα, τηλ. 210-3465878.
66. Ύψωσις Τιμίου Σταυρού, οδ. Καυκάσου -Λαζαράδων 2, 113 63 Κυψέλη, τηλ. 210-8218110.
67. Ύψωσις Τιμίου Σταυρού, οδ. Αναστάσεως και Κλειούς, 156 69 Παπάγου, τηλ. 210-6515952.

Ι. Μ. Αλεξανδρουπόλεως
69. Γεύματα Αγάπης Εκκλησιαστικού Νεανικού Κέντρου, Μαυροκορδάτου 3α, Τ. Κ. 681 00 Αλεξ/πολη, τηλ. 25510-34.319.

Ι. Μ. Αττικής
70. Αγ. Δημήτριος, 132 31 Πετρούπολη τηλ. 210-50.12.127.
71. Ευαγγελισμός Θεοτόκου, 131 22, Ίλιον, τηλ. 210-26.13.009.
72. Ευαγγελισμός Θεοτόκου, 146 71 Ν. Ερυθραία, τηλ. 210-62.54.156.
73. Αγ. Κωνσταντίνος, 134 41 Άνω Λιόσια, τηλ. 210-24.72.113, 210-24.72.946.
74. Αγ. Κωνσταντίνος, 190 05 Ν. Μάκρη, τηλ. 22940-94001.
75. Κοίμησις Θεοτόκου, 136 71 Αχαρνές, τηλ. 210-24.61.213.
76. Αγ. Νικόλαος, 134 51 Ίλιον, τηλ. 210-23.20.645.
77. Αγ. Γεώργιος, 134 51 Καματερό, τηλ. 210-23.18.977.
78. Γέννησις του Χριστού, 134 51 Καματερό, τηλ. 210-23.12.752.
79. Αγ. Ελευθέριος, 151 25 Μαρούσι, τηλ. 210-61.96.388.
80. Κοίμησις Θεοτόκου, 131 22 Ίλιον, τηλ. 210-26.12.790.

Ι. Μ. Βέροιας και Ναούσης
81. Τράπεζα Βέροιας, τηλ. 23310-63.760.
82. Τράπεζα Νάουσας, τηλ. 23320-22.490.
83. Τράπεζα Αλεξάνδρειας τηλ. 23330-23126.

Ι. Μ. Γουμενίσσης
84. Διακονία διανομής φαγητού κατ' οίκον στην Γουμενίσσα και το Πολύκαστρο.
Ι. Μ Γλυφάδας
85. Αγ. Τρύφων, οδ. Αρχιπελάγους και Υμηττού, Γλυφάδα.

Ι. Μ. Δημητριάδος
86.Ανάληψις Χριστού Βόλος τηλ. 24210-58.868.
87. Μεταμόρφωσις Σωτήρος Βόλος, τηλ. 24210-24.077.
88. Αγ. Δημήτριος Βόλος, τηλ. 24210-55.357.
89. Αγ. Ανάργυροι Βόλος, τηλ. 24210-63.380.
90. Αγ. Θεόδωροι Βόλος, τηλ. 24210-24.271.
91. Αγ. Αικατερίνη Βόλος, τηλ. 24210-42.759.
92. Ευαγγελίστρια Ν. Ιωνία, τηλ. 24210-60.160.
93. Αγ. Νικόλαος Βόλος, τηλ. 24210-25.409.
94. Αγ. Δημήτριος Αλμυρός, τηλ. 24220-21.244.

Ι. Μ. Δράμας
95. Τράπεζα Αγάπης “Η Αγία Βαρβάρα», Δράμα. Στους εναπομείναντες σιτιζομένους χορηγείται σχετικό επίδομα.

Ι. Μ. Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων
96. Σπίτι Αγάπης Καρδίτσας, με 170 μερίδες φαγητού ημερησίως, τηλ. 24410-75.010.
97. Σπίτι Αγάπης Μουζακίου, με 30 μερίδες φαγητού ημερησίως, τηλ. 24450-42.000.
98. Σπίτι Αγάπης Παλαμά, με 75 μερίδες φαγητού ημερησίως, τηλ. 24440-22.314.

Ι. Μ. Θεσσαλονίκης
99. Μεταμόρφωσις - Γέννησις του Σωτήρος, Θεσσαλονίκη.
100. Προφήτης Ηλίας, Θεσσαλονίκη.
101. Οσία Ξένη, Θεσσαλονίκη.

Ι. Μ. Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού
102. Αγ. Νικόλαος, Καισαριανή, τηλ. 210-72.36.204.
103. Κοίμησις Θεοτόκου, Καισαριανή, τηλ. 210-72.13.848.
104. Τρεις Ιεράρχες, Καισαριανή, τηλ. 210-72.22.557.
105. Αγ. Τριάς, Βύρωνας, τηλ. 210-76.53.461.
106. Αγ. Δημήτριος, Βύρωνας, τηλ. 210-76.60.943.
107. Μεταμόρφωσις του Σωτήρος, Βύρωνας, τηλ. 210-76.69.369.
108. Αγ. Γεώργιος, Καρέας, τηλ. 210-76.51.008, 210-76.58.225.
109. Αγ. Απόστολοι, Υμηττός, τηλ. 210-76.23.525.
110. Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, Υμηττός, τηλ. 210-97.34.311.

Ι. Μ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας
111. Εκκλησιαστικό Εστιατόριο «Το στέκι της αγάπης», Αίγιο, τηλ. 26910-25.063.

Ι. Μ. Καστοριάς
112. Κοίμησις Θεοτόκου, Τ. Κ. 521 00 Καστοριά, τηλ. 24670-28.970, 29.356.

Ι. Μ. Κίτρους και Κατερίνης
113. Συσσίτιο «Άρτος ο επιούσιος», Τ. Κ. 601 00 Κατερίνη, τηλ. 23510-23.512.
114. Αγ. Νικόλαος, Λεπτοκαρυά, Τ. Κ. 600 63

Ι. Μ. Λαρίσης και Τυρνάβου
115. Αγ. Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Λάρισα, τηλ. 2410-233.446.
116. Ευαγές Ίδρυμα «Ο Επιούσιος», 150 σιτιζόμενοι.

Ι. Μ. Μαρώνειας και Κομοτηνής
117. Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου για άπορους γέροντες, Κομοτηνής.
118. Σοφίας Θεού, για άπορους γέροντες, Κομοτηνή.

Ι. Μ. Μεγάρων και Σαλαμίνος
119. Ενοριακό Συσσίτιο Μάνδρας, Δήμητρος 16, 196 00, τηλ. 210-55.57.689.
120. Αγ. Παρασκευή Εργατικές Κατοικίες Μάνδρας, τηλ. 210-55.49.017.
121. Αγ. Γεώργιος Ελευσίνας, Κίμωνος 10, 192 00 Ελευσίνα, τηλ. 210-55.43.577.

Ι. Μ. Μεσογαίας και Λαυρεωτικής
122. Αγ. Θεόδωροι Γαργηττός, τηλ. 210-6611596.
123. Ύψωσις Τιμίου Σταυρού, Σταυρός, τηλ. 210-6613800.

Ι. Μ. Μυτιλήνης
124. Αγ. Νικόλαος Αμπελικού, τηλ. 22520-91.042.
125. Αγ. Παρασκευή Ακρασιού.

Ι. Μ. Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου:
126. Αγ. Δημήτριος, Ναύπακτος, τηλ. 26340-28.244.
127. Αγ. Παρασκευής, Ναύπακτος, τηλ. 26340-27.301.

Ι. Μ. Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως
128. Αγ. Γεώργιος, Π. Τσαλδάρη 12, 567 28 Νεάπολις, τηλ. 2310-613.060.
129. Αγ. Ελευθέριος Σταυρουπόλεως, Λαγκαδά 176, 564 01 Θεσ/νίκη, τηλ. 2310-655.710.
130. Αγ. Πάντες, Μοναστηρίου 28, Τ. Κ. 546 27 Θεσ/νίκη, τηλ. 2310-655.710.
131. Αγ. Αθανάσιος, Πλ. Αγίου Αθανασίου, 562 24 Εύοσμος, τηλ. 2310-763.354, 761.325.
132. Αγ. Δημήτριος, Αγ. Δημητρίου 28, 566 25 Συκιές, τηλ. 2310-611.811.
133. Αγ. Χαράλαμπος, Επταπυργίου 93, 566 25 Συκιές, τηλ. 2310-213.866.
134. Αγ. Παρασκευή Ξηροκρήνης, Λαγκαδά 99, 561 01 Νεάπολη, τηλ. 2310-747.303.

Ι. Μ. Νέας Ιωνίας και Φιλαδέλφειας
135. Αγ. Κωνσταντίνος, Ν. Ιωνία, τηλ. 210-27.98.235.
136. Αγ. Σπυρίδων Ν. Ιωνία, τηλ. 210-27.91.310.
137. Κοίμησις Θεοτόκου Ν. Ιωνία, τηλ. 210-27.92.900.
138. Αγία Τριάς, Ηράκλειο, τηλ. 210-27.98.970.

Ι. Μ. Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς
139. Μεταμορφώσις του Σωτήρος, Καλαμαριά.

Ι. Μ. Νέας Σμύρνης
140. Μετ. Σωτήρος, Λεωφ. Συγγρού 133, Αγ. Σώστης.
141. Αγ. Παρασκευή, οδ. Ελευθ. Βενιζέλου 135β, Ν. Σμύρνη.
142. Αγ. Αλέξανδρος, Αλκινόης και Αγ. Αλεξάνδρου, Π. Φάληρο.
143. Κοίμησις Θεοτόκου, οδ. Αχιλλέως 30, Π. Φάληρο.

Ι. Μ Γλυφάδας
144. Αγ. Τρύφων, οδ. Αρχιπελάγους και Υμηττού, Γλυφάδα.

Ι. Μ. Ξάνθης και Περιθεωρίου
145. Συσσίτιο «Τράπεζα Αγάπης». Συνεστίαση μεσημβρινού γεύματος για 100 άτομα. 671 00 Ξάνθη, τηλ. 25410-23.943.

Ι. Μ. Παροναξίας
146. Παναγία Εκατονταπυλιανή, Πάρος, τηλ. 22840-21.243.

Ι. Μ. Πατρών
147. Ίδρυμα «Πανσέμνη» Πατρών.
148. Αγ. Ανδρέας, Πάτρα.
149. Αγία Τριάς, Πάτρα.
150. Παντοκράτωρ, Πάτρα.
151. Παναγίας Αλεξιώτισσα, Πάτρα.
152. Αγία Σοφία Πάτρα.

Ι. Μ. Πειραιώς
153. Συσσίτιο Απόρων «Δος ημίν σήμερον», Αγία Τριάς, τηλ. 210-41.77.271.
154. Ευαγγελιστρία, Γρηγ. Λαμπράκη 41, Πειραιάς, τηλ. 210-41.25.619.
155. Αγ. Παντελεήμων, οδ. Αγ. Παντελεήμωνος, Δραπετσώνα, τηλ. 210-46.15.704.
156. Αγ. Δημήτριος, οδ. Καραϊσκάκη 1, Ν. Φάληρο, τηλ. 210.48.16.636.
157. Μεταμόρφωσις Σωτήρος, οδ. Θηβών 49, τηλ. 210-42.05.255.
158. Αγ. Βασίλειος, Τέρμα Σαχτούρη, τηλ. 210-42.85.817.
159. Αγ. Ελευθέριος, οδ. Αγ. Ελευθερίου 7, τηλ. 210-41.78.778.
160. Αγ. Δημήτριος, Αγ. Δημητρίου 166, Πειραιάς, τηλ. 210-46.16.540.
160. Αγ. Κωνσταντίνος, οδ. Καραίσκου 109, τηλ. 210-41.78.778.
161. Παναγία Μυρτιδιώτισσα, οδ. Ακτή Πρωτοψάλτη, τηλ. 210.41.73.334.
162. Αγ. Νικόλαος, οδ. Αγ. Νικολάου 1, τηλ. 210-45.11.300.
163. Αγ. Σπυρίδων, οδ. Αγ. Σπυρίδωνος 1, τηλ. 210-41.73.529.
164. Υπαπαντή Κυρίου, οδ. Υπαπαντής 78, τηλ. 210-46.16.345.
165. Αγ. Χαράλαμπος Καστέλλας, οδ. Βασ. Παύλου τηλ. 210-41.19.949.

Ι. Μ. Πολυάνης και Κιλκισίου
166. Συσσίτια απόρων, Ελ. Βενιζέλου 2, 611 00 Κιλκίς, τηλ. 23410-22.248.

Ι. Μ. Σάμου και Ικαρίας
167. Διακονία Αγάπης τηλ. 22730- 87. 642.

Ι. Μ. Σερρών και Νιγρίτης
168. Κοίμησις Θεοτόκου, Σέρρες, τηλ. 23210-56.967.
169. Μεγάλοι Ταξιάρχες, Σέρρες, τηλ. 23210-22.755.
170. Αγ. Δημήτριος, Σέρρες, τηλ. 23210-23.721.
171. Αγ. Ανάργυροι, Σέρρες, τηλ. 23210-25.810.
172. Ευαγγελίστρια, Σέρρες, τηλ. 23210-45.876.

Ι. Μ. Τρίκκης και Σταγών
173. Κεντρική Τράπεζα Αγάπης, Απόλλωνος 19, 421 00 Τρίκαλα, τηλ. 24310-27.282.
174. Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης, Τρίκαλα, τηλ. 24310-28.005.
175. Φανερωμένη, Τρίκαλα, τηλ. 24310-28.003.
176. Αγ. Νικόλαος εκ Μετσόβου, τηλ. 24310-26.290.
177. Αγ. Αθανάσιος, Μονή, τηλ. 24310-27.805.

Ι. Μ. Ύδρας
178. Λεούσειο Ίδρυμα, Αίγινα, 180 10 τηλ. 22970-22.942.

Ι. Μ. Φθιώτιδος
179. Πρόνοια άστεγων, 351 00 Λαμία, τηλ. 22310-50.552(3).
180. Ευαγγελισμός της Θεοτόκου (Μητροπολιτικός) Λαμίας (τηλ. 22310.20867)
181. Άγιος Αθανάσιος (Γαλανέικων) Λαμίας (τηλ. 22310.27115)
182. Αγία Παρασκευή (Ν. Άμπλιανης) Λαμίας (τηλ. 22310.24961)
183. Αγία Βαρβάρα Λαμίας (τηλ. 22310.33798)
184. Άγιοι Απόστολοι (Παγκρατίου) Λαμίας (τηλ. 22310.23114)


Ι. Μ. Φιλίππων
185. Απόστολος Παύλος, Καβάλα, τηλ. 2510-222.113.
186. Αγ. Δημήτριος, Χρυσούπολη.

Ι. Μ. Χαλκίδος
187. Τράπεζα Αγάπης Φιλανθρωπικού Συλλόγου «Η μόρφωσις του Σωτήρος» Χαλκίδος, Αγ. Δημήτριος, Χαλκίδα, τηλ. 22210-23.279.
188. Ευαγγελίστρια, Χαλκίδα, τηλ. 22210-24.550.
189. Αγ. Νικόλαος, Χαλκίδα, τηλ. 22210-24.815.
190. Αγ. Ιωάννης, Χαλκίδος, τηλ. 22210-24.440.
191. Αγ. Παρασκευή, Χαλκίδα, τηλ. 22210-22.112.

ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ 10

ΕΥΧΗ

Είς το όμοούσιον, και όμόθρονο τω Πατρί,και τω Υιώ και Πνεύμα άγιον.
Συμεών του νέου Θεολόγου.

Έλθέ ή ευφρόσυνος ζωή και αιώνιος παντοκρατορική δεξιά, το Πανάγιον και Ζωοποιόν και δημιουργόν Πνεύμα, το εν εξουσίας ομοτημία όν του Πατρός και του Υιού, ων ή εν Τρισί Προσώποις ταυτότητος της αξίας και της θεότητας, γνώμης τε σύμπνοια και προς το εν σύνευσις.
Έλθέ, Κύριε μου, όν επόθησε και ποθεί ή ταλαίπω­ρος μου ψυχή, ελθέ ό γενόμενος πόθος αυτός εν εμοί, και ποιήσας με ποθείν σε τον απρόσιτον παντελώς Έλθέ, η διηνεκής μου χαρά και τρυφή και δόξα.
Έλθέ, η πνοή μου, ή ζωή μου, η παραμυθία της εμής ψυχής. Γενού μετ' εμού εν Πνεύμα, υπεράγαθε Δέσποτα, ασυγχύτως ατρέπτως, αναλλοιώτως, ο επί πάντων Θεός.

Γενού μοι αυτός τα πάντα εν πάσι, τροφή ανεκλάλητος, και εισάπαν αδάπανος αενναώς υπερεκχεομένη τοις εμής ψυχής χείλεσι, και υπερεκβλύζουσα εν τη πηγή της καρδίας μου, ένδυμα απα­στράπτον και καταφλέγον τους Δαίμονας, κάθαρσις εκπλύνουσά με δι` άφθαρτων και αγίων δακρύων, ων ή συ πα­ρουσία προς ους παραγίνη χαρίζεται.
Γενού μοι, Κύριε, φως ανέσπερον και ήλιος άδυτος εν παντί λαμπρύνων με τόπω, ο μηδένα των πάντων αποστρεφόμενος, ίνα μη καλυφθώμεν τω σκότει των αμαρτιών ημών ελθείν προς σε μη βουλόμενοι.
Απόστησον απ` εμού, Κύριε, πάντα ολέθριον μετεωρισμόν, και δίδου μοι σωφρονίσμόν οφθαλ­μών, επίθες τη γλώσσα μου χαλινόν, παράστησαν τάς ακοάς μου ευπειθείς τοις αγίοις σου εντάλμασι, παράσχουσι υπομονήν εν ταις θλίψεσι, συνέιτσον και στήριξον την καρδίαν μου εν μακροθυμία, εν ακακία, εν εγκρατεία, εν συμπάθεια, εν ελεημοσύνη, εν αγάπη, εν ταπεινοφροσύνη, εν ειρήνη προς εμαυτόν τε και πάντας, εν αποστροφή της των Δαιμόνων νωθρείας και ραθυμίας, αίς ως ηδύσμασιν ενετρύφων.
Δός μοι διάκρισιν δόκιμον εν τοις λογισμοίς, ποίους ποίων δει προτιμαν, δός μοι επιγινώσκειν τάς μεθοδείας του Διαβόλου, και ταύτας συν αυτώ αποδοκιμάζειν, παντάπασι δε αποκόπτειν το οικείον θέλημα, και εξαναρτάν τα κατ' εμαυτόν της σης Προνοίας κακείθεν το συμφέρον ελπίζειν.
Οτι παρά σοι εστίν ή ζωή μου, το φως μου, ή σωτηρία μου. Και σε ευλογώ, και δοξάζω, και προσκυνώ, συν τω άναρχω προβολεί σου Πατρί, και τω Συναϊδίω και συμφυεί σοι αυτού Υιώ πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.

ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ 9

ΕΥΧΗ

Είς την Παντοβασίλισσαν Θεοτόκον Καλλίστου Μοναχού.

Φιλάνθρωπε, φιλάγαθε, φιλεύσπλαγχνε, Παρθενομήτορ, Θεόνυμφε, Δέσποινα και Κυρία, ορατής τε και νοούμενης κτίσεως πάσης, ως τον Ποιητήν τούτων και Δεσπότην αφράστως γεννήσασα, και παρρησίαν δια τούτο ανείκαστον προς αυτόν έχουσα. Έπίβλεψον ευμενώς επ' εμέ τον ταλαίπωρον και ανάξιον δούλον σου, τον αεί εν αμελεία και ραθυμία βιούντα, και ταις ηδοναίς δελεάζαμενον, και κατασπιλούμενον και δια παντός μολυνόμενον δι' οράσεως, δι` ακοής, δια γλώττης, δι` αφής, δι` οσφρήσεως, και απλώς ειπείν, όλως όλον ομού αμαρτίαν γενόμενον, και μηδέν υγιές υπόλοιπον έχοντα. Απαξ γαρ υπό της αμαρτίας νικηθείς, άγομαι προς όπερ αν αυτή βούληται λοιπόν μεγάλης μοι βοηθείας χρεία, ή ουκ εστίν εν πάση τη κτίσει πλην σου της Παντοδυνάμου.

Δι` ο μη με παρίδης, Πανάχραντε Πάντες γαρ παρ` είδον και παρήλθόν με ορώντές μου το ανίατον. Προφήται, Απόστολοι, Διδάσκαλοι, Δίκαιοι, θείοι Πατέρες, και υπελείφθην μόνος, ως νεκρός εν τάφω, εν σκοτεινοίς και εν σκιά θανάτου και ό βοηθήσων μοι το παράπαν ουδείς έχων δε μικρόν έτι ζωής λείψανον, μικρόν βοή βοώ προς σε, Πανύμνητε Θεοτόκε, την πάντα δυναμένην, την πάντα ανυούσαν. Και γαρ, οία περ θέλεις και βούλει τα αυτά και ο σος Υιός βούλεται συ γαρ, Παντάνασσα, την αυτού πείναν και δίψαν πληροίς ητίς εστίν ή των βροτών σωτηρία, και είς τούτο κατεσκεύασέ σε Μητέρα αυτού, εις το τελείν τα καταθύμια αυτού χαίρει γαρ και αγάλλεται, ηνίκα αιτείς υπέρ των καταπονουμένων ανάκλησιν, μάλιστα δε υπέρ εμού, του ολόσωμον επιφερομένου πληγήν.

Έπίσκεψαί μου την ασθένειαν, ευλογημένη, θεράπευσόν μου τάς πληγάς, δεδοξασμένη, ίδε την κάκωσιν της ψυχής μου, ή Κεχαριτωμένη, εν απογνώσει συνέχομαι, και παραβραχύ τω Αδη ή ψυχή μου κατέρχεται, ει μη συ. Δέσποινα μου, βοηθήσεις μοι. Εχεις την ευσπλαγχνίαν, έχεις την φιλανθρωπίαν. Οθεν μη παρίδης μου την οικτράν ταύτην δέησιν, την εκ ρυπαρών χειλέων προσφερομένην σοι, αλλά πάρεσό μοι αεί επικαλουμένω σε, και γενού παρηγοριά, αμόλυντε γενού μοι παραμυθία, ακήρατε γενού μοι γαλήνη, γαληνότατη γενού μοι κάλλος, του Ουρανίου Πατρός Πάγκαλε Νύμφη γενού μοι φρουρός, φύλαξ, προστάτις, καταφυγή, βοηθός, σκέπη εν παντί καιρώ και τόπω, εν ημέρα, εν νυκτί, κοιταζομένω, ανίσταμένω, περιπατούντι εν πάση μου τη ζωή αδιστάκτως μοι σύνεσο, δύνασαι γαρ, αδύνατοι δε σοι ουδέν. Τάς των εναντίων εφόδους και ορμάς διασκέδασαν και αφάνισον εξ εμού Παναγία εν τη εξόδω της ταλαίπωρου μου ψυχής πρόστηθι και της απαραιτήτου και φοβέρας καταδυναστείας των πονηρών Δαιμόνων απάλλαξαν με. Μη εάσης Δέσποινα μου Θεοτόκε, επ' εμοι τούτους χαρήναι' άλλ' ό σος Υιός μάλλον, και οι άγιοι Αγγελοι, επί τη εμοί σωτηρίας χαρήτωσαν οι δε αυτού, και του αυτού πλάσματος εχθροί κεναίς ταις ελπισιν ευφραινέσθωσαν. Εν δε τη πανδήμώ και φοβερή της παγκοσμίου κρίσεωι ημέρα της αιωνίου ρύσαι με κολάσεως, και της απορρήτου δόξης του σου Υιού και Θεού κληρονόμον με ανάδειξαν.

Ναί, πολυεύσπλαγχνε Μαρία θεόνυμφε, ίνα υμνώ, ευλογώ και μεγαλύνω Σε την επέκεινα πάντων των Αρχαγγελικών στρατευμάτων, την Τιμιωτέραν των Χερουβιμ και Ένδοξοτέραν των Σεραφείμ, την του Θεού αγνήν Μητέρα, κάμού βεβαίαν ελπίδα νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αίώνων. Αμήν.

ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ 8

ΕΥΧΗ

Εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον Κυρίλλου Κωνταντινουπόλεως του Γέροντος.

Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, ή τεκούσα τον Σωτήρα και Κυριον ημών Ιησούν Χριστόν, ή θέλουσα και ποθούσα πάντας ανθρώπους, εις την του Μονογενούς σου Υιού δόξαν εισελθόντας, ιδείν σε το προεκλελεγμένον προ καταβολής κόσμου, όργανον της σωτηρίας του γένους ημών, ο αχρείος εγώ και ακάθαρτος δούλος σου δυσωπώ σε τήν ηλίου καθαρωτέραν και των Αγγέλων τιμιωτέραν. Δέξαι την δέησίν μου και μη άπωση με, αιτώ γαρ παρά της σης ευσπλάχνου και φιλάνθρωπου γνώμης και διαθέσεως, δεηθήναι του Υιού σου, του ελεήμονος, ως έχουσα παρρησίαν, υπέρ εμού του αμαρτωλού, ίνα μου εισακούση της μετά συντριβής και ταπεινώσεως γενομένης ρυπαράς προσευχής και μη εξουδενώση αυτήν εκ καρδίας εβδελυγμένης εξερχομένην, άλλ' ως οικτίρμων και πολυέλεος, δια της σης πρεσβείας, της Πανάχραντου Μητρός αυτού, επικαμφθή, και επέ έμέ επιβλέψας, ελεήση με, και συγχώρηση μοι πάντα τα αμαρτήματα μου, όσα εν όλω τω βίω μου παρέβην. Ούτω ποίησον, Κυρία μου, Παναγία Παρθένε. Εγώ δε σοι χρεώστης έσομαι, αεννάως κηρύττων τα μεγαλεία σου, και την αφατόν σου χάριν. Οτι Ευλογημένη και Κεχαριτωμένη υπάρχεις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Τρίτη 25 Αυγούστου 2009

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο ΠΛΑΝΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο ΠΛΑΝΑΣ


Κορυφαα κφραση τς ληθινς κατ Χριστν ζως το κθε συνειδητο πιστο κα πι πολ το πραγματικο κα τελεου ερως, ποτελε ζω κα τ ργο το γου ερως Νικολου το Πλαν, γου τν μερν μας. εανδρος κα γιοτκος Νξος εχε τν θεα ενοια κα ελογα ν εναι γεντειρ του. Γεννθηκε τ τος 1851.


Ο γονες του, καπετν Γιννης κα Αγουστνα, ταν νθρωποι εποροι, εσεβες κα καλοκγαθοι, πως λοι ο νησιτες. Εχαν κα να μπορικ κακι πο πγαινε π τ Νξο στ Σμρνη, Κωνσταντινοπολη, κμα κα στν λεξνδρεια τς Αγπτου. λη του ζω, π τ παιδικ του χρνια κμα, προλεγε τ μλλουσα ζω κα πολιτεα του. Τς θεες θαυματουργικς δυνμεις λαβε μ τν χρη το Θεο π τ παιδικ του χρνια. τσι, γνριζε τν καταποντισμ το καϊκιο τους ξω π τν Πλη κα τ επε στος γονες του. Τ πρτα γρμματα μαθε π τν παππο του -πατρα τς μητρας του- ερα Γεργιο Μελισσουργ, κοντ στν ποο μαθε ν διαβζει τ ερ Ψαλτριο.


Μαζ του πσης πγαινε στς θεες Λειτουργες κα τν διακονοσε στ ερ Βμα, ν παρλληλα δεχταν τ νματα τς Θεας Λατρεας. ταν Νικλαος ταν δεκατεσσρων τν, πατρας του φησε τν κσμο ατ. τσι μητρα του μαζ μ την δελφ του ρθαν στν θνα κα πγε κα διος μαζ τους. μεναν στν περιοχ πο εναι μεταξ το . Ναο το γ. ωννη τς Πλκας κα το Ναο το γ. Παντελεμονος λισσο, που πρχαν πολλο Ναξιτες. Μορασαν μ τν δελφ του τν πολ ξιλογη πατρικ τους περιουσα. λλ τ μερδι του τ βαλε νχυρο γι κποιο φτωχ, πο δν το τ πστρεψε ποτ.


τσι παρμεινε γι λη του τ ζω φτωχς. Σ λικα δεκαεπτ τν συνψε τμιο γμο κατπιν πισεων τς μητρας τους μ τν λνη Προβελεγγου π τ Κθηρα. π τν γμο ατ πκτησε να γι, τν ωννη. στερα πθανε σζυγς του. Στς 28 ουλου το τους 1879 χειροτονθηκε δικονος στν . Να Μεταμορφσεως Σωτρος Πλκας. Στς 2 Μαρτου το 1885 χειροτονθηκε πρεσβτερος κα τοποθετθηκε στν . Να γ. Παντελεμονος λισσο. πηρτησε πσης στν νορα το γου ωννη τς δο Βουλιαγμνης. Στν δ . Να γ. λισσαου λειτουργοσε καθημεριν, μ ψλτες τν λξανδρο Παπαδιαμντη κα τν λξανδρο Μωραϊτδη.


γιος Νικλαος πρξε νθρωπος το Θεο, οκνος ερουργς κα λτρης το Τριαδικο Θεο. μεγλη του ελβεια, περιριστη καλωσνη του, περβολικ του φιλοχρηματα, πλτητ του, τ κτινοβλο ερατικ του θος, φθαστη εροπρπει του, ταπενωσ του, γπη του γι τ θεα λατρεα κα ο λοιπς ρετς του τν καταξωσαν στ συνεδηση το λαο. Δν γπησε ποτ του τ πλοτη. σα το διναν μσως τ δινε στος φτωχος. Εχε μισθοδοτσει νδεκα οκογνειες χηρν κα ρφανν.


Χρνια κα χρνια τος δινε πδομα μχρι πο τ παιδι τους γιναν δεκατεσσρων τν. Βοηθοσε νεαρος διακνους στς σπουδς τους. νσχυε λικ κα πνευματικ σους εχαν νγκη.πρξε καταπνητος. Γι μισ κα πλον αἰῶνα λειτουργοσε καθημεριν. Λιτς, πριττος σ λες τους τς κδηλσεις! Πλοτος του κα θησαυρς του, κντρο τς ζως του, λειτουργικ ζω τς κκλησας μας! νθρωπος προσευχς, το ποου ζω ταν μι διακονα πστεως κα γπης.ταν νηστευτς. νστευε λες τς Σαρακοστς κα τ λδι. πλς κα πανξυπνος, εστοχος στς παντσεις του, συνδαζε τν πλτητα κα τν εροπρπεια, τν φλεια μ τν γιτητα. Δν εχε σπουδσει σ Πανεπιστμια, οτε σ κκλησιαστικς Σχολς, οτε σ Λκεια κα Γυμνσια. Κα σως ν μ φοτησε κα σ καμμι τξη το ττε λληνικο Σχολεου. Κατεχε μως ριστα τν σοφα το Θεο. Θες δξασε τν γιο Νικλαο μ τ ν θαυματουργε. Εναι μτρητα τ θαματ του. θερπευε σθενες, πομκρυνε δαιμνια, προλεγε τ μλλοντα, λυνε δσκολα θματα, συμβολευε πρεπντως.

Ξημρωσε Κυριακ το στου, 28η Φεβρουαρου το τους 1932. Ατ εναι μρα πο λειτοργησε γι τελευταα φορ στ πγειο θυσιαστριο. Μετ τ Θεα Λειτουργα χασε τς ασθσεις του. ταν δκα ρα τ βρδυ τς 2ας Μαρτου. κανε τ σημεο το Τιμου Σταυρο κα επε: «Τν δρμον τετλευκα. Δξα σοι Θες! θεα χρη ν σς ελογε». Μ ατ τ λγια φησε τν κσμο τοτο.Τ πρω φεραν τ ερ του λεψανο στν Να το γ. ωννου τς δο Βουλιαγμνης, που τθη σ λαϊκ προσκνημα γι τρες μρες. Ο λαϊκς κδηλσεις ταν πρωτοφανες κα τ πλθος το λαο ναρθμητο. Χιλιδες λαο κατφθασαν π τ λεκανοπδιο ττικς γι ν ποχαιρετσουν τν σγχρονο γιο. Στς 29 Αγοστου το 1992 τ ερτατα κα θαυματουργ λεψανα το γου Νικολου το Πλαν τοποθετθηκαν σ σημνια λρνακα, πο σμερα βρσκεται στ δεξι κλτος το παραπνω Ναο.

γα μας κκλησα τν νεκρυξε κα πισμως ς γιο κατ τν 135η Συνοδικ Περοδο (1991 - 1992) το Πανσπτου Οκουμενικο Πατριαρχεου, πειτα π εσγηση το Σεβ. Μητροπολτου Πατρν κ. Νικοδμου κα μ φροντδα το Σεβ. Ποιμενρχου μας κ. μβροσου. μνμη του τιμται κατ τν καθιερωμνη πανγυρη τς 2ας Μαρτου. Ἐάν μρα τς ορτς συμππτει κατ τν περοδο τς Μ. Τεσσαρακοστς, ττε μνμη του ορτζεται κατ τν πμενη Κυριακ. σατως στ Νξο ορτζει τν πρτη Κυριακ το Σεπτεμβρου, ν στν Προ τν τρτη Κυριακ το Σεπτεμβρου, κατ τν καθιερωθεσα προσφτως Σναξη τν Πντε γων τς . Μ. Παροναξας.

Παραθτουμε λχιστα π τ πολλ θαυματουργικ περιστατικ τς ζως το γ. Νικολου.

μφνιση τν γ. ωννου κα Παντελεμονος. Κατ τ τος 1923 να πνευματικοπαδι του ξαιρετικς γαπημνο π τν γροντα, νθρωπος γεμτος π γεα κα δρση, παθε διρρηξη σκωληκοειδτιδος κα ζησε κτ μρες. Μσα σ' ατς τς λγες μρες γ. Νικλαος «κατβασε» τν οραν στ γ, π τν δικοπη κα γκρδια προσευχ γι ν ζσει τ γαπημνο του παιδ. Τ βρδυ, ταν πγε στ σπτι του, λει καταλυπημνος στος δικος του: « λας θ πεθνει, μο τ επαν γ. ωννης κα γ. Παντελεμων».Πρασαν τρες μνες, σπου ν μπορσει δελφ το θανντος -λγ το πνθους- ν τν ρωτσει πς κριβς εδε τν πτασα. Τς λγει, λοιπν, τι «τν ρα πο λειτουργοσα, εδα πναντι, πισθεν τς γ. Τραπζης, τν γ. ωννη κα τν γ. Παντελεμονα κα μο επανε: "Διαβιβσαμε τν ατησ σου στν Δεσπτη Χριστ, ποος μς επε τι θ πεθνει". νωτρα διαταγ, μο επανε».

Δν πατει στ γ. Δο μικρο φλοι, καθς βδιζαν στ δρμο, συνντησαν τν γ. Νικλαο. νας π τος δο ταν τπος γαθς· κα πειδ ταν γαθς ο φλοι του τν λεγαν βλκα, λλ δν συνβαινε ατ, ταν πλς θος κα πολ θρησκευμενος.Στ δρμο πο συνντησαν τν γ. Νικλαο, λει γαθς στν φλο του: «Κοταξε ν δες, παπς δν πατει στ γ»! Κα μν γαθς βλεπε τν γιο 30 πντους πνω π τ δαφος, δ λλος δν μποροσε ν τν δε.

πνω σ σννεφο. Τ 1920, τν μρα τν Χριστουγννων, λειτουργοσε γ. Νικλαος στν . Να το γ. ωννου Βουλιαγμνης. Κοιννησε μι δεκαπεντχρονη νματι ουλα κα μι κυρα κοιννησε τ βρφος της, κα μετ τ δνει στν ουλα γι ν κοινωνσει κα δια. Παρνοντας τ βρφος ουλα στ χρια της, γυρζει τ βλμμα της πρς τν ερα κα παραλγο ν τς φγει τ παιδ π τ χρια. Τς λει ττε κυρα: «Πρσεξε, τ παθες;». Κα ουλα τς παντ: «Βλπω τν παπ ν στκει πνω σ' να σννεφο».

Χαροις τς Νξου θεος βλαστς κα τν ερων ν πσιν πογραμμς, λεημοσναις, νηστεαις, γρυπναις κα προσευχας σχολζων, πτερ Νικλαε.

ρχιμ. λξανδρου Μοστρτου Πρωτοσυγκλλου . Μητροπλεως