Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 30 Απριλίου 2010

ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 14


«Κατά το λαό καί οι άρχοντες»,

λέγεται ευστρόφως.

Γιατί όχι καί αντιστρόφως!*


* Οι άρχοντες, καθώς μιλούν «αφ' υψηλού», με το λόγο, τα έργα και την όλη τους συμπεριφορά διαμορφώνουν σε σημαντικό βαθμό το ήθος του λαού, ο όποιος αντίστροφα ε­κλέγει και τους ανάλογους άρχοντες «καθ' όμοίωσιν». (Πρβλ. το του Ισοκράτη: «Το ήθος των πολιτών γίνεται ό­μοιο με το ήθος των κυβερνητών»).Σκληρές οι Τράπεζες·

θυμίζουν ήθη παμπάλαια.

Δε βλέπουν πια τους ανθρώπους ως κεφαλές

άλλ' ως κεφάλαια*.

* Είναι κι αυτό της Νέας Εποχής κεφαλαιώδες ΚΕΦΑΛΑΙΟ.

ΒΙΒΛ.ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ

ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 13


-Πολιτικοί.
Το μέλημά τους:
ο πόνος,"ο πλησίον"
και οι μετεγενέστεροι.
-Πολιτικάντηδες.
Το θέλημά τους:
ο θρόνος, το ταμείον
και οι πλησιέστεροι.


Είναι κοινός τόπος
ότι στη χώρα μας
τα πράγματα συνεχώς βουλιάζουν.
Αλήθεια, από που παράγεται
το ρήμα βουλιάζω;
- Μα ...θαρρώ από τη Βουλή!

Το ρήμα παράγεται απο το βολή= ρίξιμο, βύθισμα{(βολή-βολίζω-βουλίζω-βουλιάζω)

ΣΤΟΝ ΜΟΝΑΧΟ ΗΛΙΩΝΑ Ερμηνεία στο, «Επτά ήμερες».


Αυτό που λέγεται στον Νόμο δεν είναι απλό, άλλ' έχει διπλή έννοια, πού είναι κρυμμένη στους πνευματικά ακαλλιέργητους, φανερή όμως σ` αυτούς πού έχουν εύστροφο πνεύμα.

«Ή ημέρα», λέγει, «ή εβδόμη θα είναι αγία για σας.

Την ημέρα αυτή δεν θα ασχολείσθε με κανένα υλικό έργο, εκτός από εκείνα που είναι απαραίτητα για τη ζωή σας» (ΕΞΟΔΟΥ 12,16)

Λα­τρεία σε αυτό το σημείο ονομάζει τη δουλεία.

Τίποτε, λέγει, να μην κάνετε το Σάββατο από όσα ταιριάζουν σε δούλους και κα­τά κάποιο τρόπο σας υποδουλώνουν μακριά από την ενασχό­ληση σας με τον Θεό και σας φορτώνουν βάρη αμαρτημάτων.

Γιατί είναι ημέρα αναπαύσεως και αργίας και δεν πρέπει να προσβάλετε την αξία της συνδεόμενοι με πονηρές πράξεις.

Ή φράση, «όσα ποιηθήσεται πάση ψυχή», σημαίνει ότι πρέπει όσα φέρνουν κέρδος στην ψυχή, αυτά νομοθέτησε να εργαζόμα­στε, δηλαδή την ευχή, την προσευχή, την ησυχία, τη νουθεσία, τα καλά έργα, τη σωφροσύνη, την εγκράτεια, την αλήθεια, την αγνότητα, και όσα βρίσκονται κάτω απ` αυτά, τα όποια, εισχωρώντας στο εσωτερικό του ανθρώπου, τον απελευθερώνουν από τους εξωτερικούς πειρασμούς και τις δυσκολίες, γιατί υπερνικάει το καλύτερο.


ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΗΣ

Ιώβ, η προτύπωση του Χριστού. Ομιλία καθ. Νικολάου Μπρατσιώτη.Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΙΩΒ Ο ΠΟΛΥΑΘΛΟΣ-ΣΥΝΩΝΥΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΜΟΝΗΣ.ΕΟΡΤΑΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 6 ΜΑΙΟΥ

Tου Πρωτ. π. Γεωργίου Παπαβαρνάβα

Πηγή:http://www.egolpio.com


Ο δίκαιος Ιώβ καταγόταν από την αρχαία πόλη Αυσίτιδα, που βρισκόταν στην Αραβία, κοντά στην σημερινή Δαμασκό. Είναι γνωστός για την θαυμαστή υπομονή του στους πειρασμούς και τις θλίψεις που αντιμετώπισε, καθώς επίσης γνωστή είναι και η φράση ιώβειος υπομονή, που δηλώνει την μεγάλη υπομονή στις δυσκολίες και τα λυπηρά της ζωής.

Ευλογήθηκε πλούσια από τον Θεό με υλικά αγαθά, αλλά και δια της τεκνοποιΐας, αφού είχε επτά γιους και τρεις θυγατέρες. Επέτρεψε όμως ο Θεός να πεθάνουν όλα μαζί τα παιδιά του, να χάση όλα του τα υλικά αγαθά και στην συνέχεια να προσβληθή από ανίατη ασθένεια, που ταλαιπωρούσε όλο του το σώμα. Οι πληγές του ήταν γεμάτες πύο, μύριζαν άσχημα και τον πονούσαν και για αυτό τις έξυνε με ένα όστρακο καθισμένος «επί κοπρίας» μακριά από το σπίτι του και τους ανθρώπους.

Όμως, παρά την μεγάλη του θλίψη και τον σωματικό του πόνο, συνέχισε να δοξολογή τον Θεό. Στην γυναίκα του, που τον προέτρεψε να βλασφημήση τον Θεό και να δώση τέλος στην ζωή του, απάντησε: «γιατί μίλησες έτσι σαν μία ανόητη γυναίκα; εάν δεχθήκαμε τα αγαθά από τον Θεό, τα κακά δεν θα τα υπομείνουμε;».

«Ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφείλετο" ως τω Κυρίω έδοξεν, ούτω και εγένετο" είη το όνομα του Κυρίου ευλογημένον εις τους αιώνας».

Κάποια στιγμή, βέβαια, συνομιλώντας με τους τρεις φίλους του που τον επισκέφθηκαν, λόγω του αβάσταχτου πόνου του, εξέφρασε κάποια παράπονα στον Θεό, αλλά μετενόησε και ο Θεός τον συγχώρεσε. Οι πειρασμοί έγιναν αφορμή να λάμψη η αρετή του Ιώβ και να ευλογηθή περισσότερο απ'; ο,τι πριν την δοκιμασία, αφού αξιώθηκε να δη την δόξα του Θεού και να αποκτήση άλλα παιδιά και περισσότερα αγαθά από όσα είχε προηγουμένως.


Ο βίος και η πολιτεία του πολυάθλου Ιώβ μας δίνουν την αφορμή να τονίσουμε τα ακόλουθα.


Πρώτον. Οι πειρασμοί δεν προέρχονται από τον Θεό, αλλά από τα πάθη, τα λάθη και τις αμαρτίες των ανθρώπων και από τον διάβολο. Ο Θεός είναι απείραστος και δεν πειράζει κανέναν. Επιτρέπει όμως τους πειρασμούς για να δοκιμασθή η ελευθερία του ανθρώπου, για να αφυπνισθή από τον λήθαργο της αμαρτίας και να υποκινηθή στον αγώνα για την κάθαρση από τα πάθη, ούτως ώστε να μπορέση να αποκτήση κοινωνία με τον Θεό. Στους αγίους επιτρέπει ο Θεός τους πειρασμούς για να λάμψη η αρετή τους και για να καταστούν πρότυπα των πειραζομένων και παράδειγμα προς μίμηση.


Η υπομονή είναι δώρο του Θεού και δίδεται σε εκείνους οι οποίοι αγωνίζονται να την αποκτήσουν δείχνοντας υπομονή στους πειρασμούς και τις δυσκολίες της ζωής. Άλλωστε χωρίς την δύναμη και την Χάρη του Θεού κανείς δεν μπορεί να αντέξη τους πειρασμούς μέχρι το τέλος. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με όλα τα χαρίσματα τα οποία χορηγεί ο Θεός.

Όσοι αγαπούν την προσευχή και προσπαθούν να προσεύχονται συνεχώς και αδιαλείπτως, αυτοί λαμβάνουν από τον Θεό το χάρισμα της αδιάλειπτης καρδιακής προσευχής. Σε εκείνους οι οποίοι έχουν ευαίσθητη καρδιά και προσπαθούν να δείχνουν αγάπη σε όλους, ιδιαίτερα δε στους πονεμένους, τους φτωχούς, τους ασθενείς κ.λ.π., τους χορηγείται το χάρισμα της τέλειας αγάπης κ.ο.κ.

Ο π. Παΐσιος έλεγε, με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο, ότι προσευχόμαστε και παρακαλούμε τον Θεό να μας δίνη υπομονή, αγάπη, ταπείνωση, μετάνοια κ.λ.π., και καλά κάνουμε. Αλλά πως θα γίνη αυτό; Ο Θεός δεν είναι μπακάλης για να πάρη την σέσουλα και να μας δώση ένα κιλό υπομονή, ένα κιλό αγάπη, ένα κιλό ταπείνωση κ.λ.π., αλλά επιτρέπει τους πειρασμούς, τις θλίψεις, τις δυσκολίες και τις αποτυχίες, για να ταπεινωθούμε, να δείξουμε υπομονή, αγάπη, να μετανοήσουμε ειλικρινά και τελικά να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τον σκοπό της ζωής μας, που είναι η θέωση και η σωτηρία.


Δεύτερον. Οι φίλοι του Ιώβ, παρά το ότι είχαν την πρόθεση να τον παρηγορήσουν, εν τούτοις άθελά τους τον στενοχώρησαν και κατά κάποιον τρόπο τον ανάγκασαν να αντιδράση έντονα και να εκφράση κάποια παράπονα στον Θεό, όταν του είπαν ότι υποφέρει εξ αιτίας των αμαρτιών του, ενώ στην πραγματικότητα ήταν δίκαιος και ενάρετος. Σίγουρα, εκείνος ο οποίος δεν έχει βιώσει στο «πετσί» του τον πόνο και την θλίψη, δεν είναι σε θέση να βοηθήση ουσιαστικά τους πονεμένους και παρά την καλή του πρόθεση είναι δυνατόν να τους κάνη να πονέσουν περισσότερο, αντί να τους παρηγορήση. Αντίθετα, εκείνος ο οποίος έχει πειρασθεί, αυτός «δύναται τοις πειραζομένοις βοηθήσαι».


Πρέπει να μάθουμε να στηρίζουμε πάντοτε τις ελπίδες μας στον Θεό και από Αυτόν να περιμένουμε δύναμη και παρηγοριά στις θλίψεις, επειδή οι άνθρωποι, ακόμη και αυτοί που μας συμπαθούν, είναι δυνατόν, παρα όλη την καλή τους διάθεση, να μας πληγώσουν και να μας απογοητεύσουν. Ο Θεός, που επιτρέπει τις δοκιμασίες και τις θλίψεις, Αυτός δίνει και την δύναμη στον άνθρωπο να τις αντέξη. Περιμένει να δη τον αγώνα του, όπως κάνει ο καλός προπονητής με τον αθλητή και την κατάλληλη στιγμή όταν ο άνθρωπος κοντεύη να αποκάμη, επειδή έχει πιή το ποτήρι της υπομονής μέχρι το κατακάθι, τότε τον επισκέπτεται, τον αγκαλιάζει με την Χάρη Του, του γλυκαίνει τον πόνο, τον δυναμώνει, τον παρηγορεί και τον γεμίζει με πνευματική χαρά και αγαλλίαση.


Αξίζει να μελετούμε συνεχώς τον βίο και την πολιτεία του πολυάθλου Ιώβ, για να διδασκόμαστε και να εμπνεόμαστε από την αυθεντική αγάπη του, την ακλόνητη πίστη του, και την αταλάντευτη ελπίδα του στον Θεό, που ήσαν οι αστείρευτες πηγές από τις οποίες αντλούσε την υπομονή του.


Πέμπτη 29 Απριλίου 2010

ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 12


-"Το δεξιό μας καταρρέει.
Το αριστερό μας διαλύεται.
Το κέντρο υποχωρεί.
Εμείς μαχόμεθα"
(Foss *ένας αληθινός στρατάρχης.)

-Μας κυνηγούν τα χρέη.
Η οικογένεια διαλύεται.
Η υγεία υποχωρεί.
Εμείς προσευχώμεθα.
(Φως, ένας αληθινός οικογενειάρχης.)*ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Foss ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΛΕΜΑΝΣΩ.
Βιβλ. Ορθοδόξοι προσανατολισμοί

ΣΤΟΝ ΜΑΡΩΝΑ Περί γαστριμαργίας·ότι είναι ή μητέρα των αλόγων παθών και ότι πρέπει να παιδαγωγούμε το σώμα με νηστείες και ύπνο πάνω στο έδαφος.

Προσπαθώ να βρω πολλούς τρόπους νουθεσίας, με τους οποίους όχι μόνον θέλω, αλλά και προσεύχομαι να συνέλθεις από τη μέθη. Πες μου λοιπόν, πες μου, αγαπητέ, στο όνομα της αλήθειας του Θεού·

Δεν ήταν ή γαστριμαργία εκείνη πού έδιωξε τους πρώτους ανθρώπους από τον παράδεισο της απόλαυ­σης; - ΓΕΝ-3,17 -

Δεν ήταν ο κόρος εκείνος που γύμνωσε τον Ήσαύ από τα πρωτοτόκια και την ελευθερία του;- ΓΕΝ- 25,27-34-

Δεν ήταν ή περιττή βρώση των βοδιών και των προβάτων που εξοστράκισε τον Σαούλ από τη βασιλεία και από την ίδια τη ζωή; -Α ΒΑΣ. 15,9-

Δεν ήταν ή επιθυμία των κρεάτων και των βραστών πού εξολόθρευσε με χιλιάδες βάσανα και πειρασμούς τους Ισραηλίτες στην έρημο;

Δεν ήταν ή λυσ­σώδης γαστέρα, ή αρπαγή κρεάτων, ή κραιπάλη και ή μανία για γυναίκες, που στέρησαν από τον Όφνι και τον Φινεες την ιεροσύνη, την κιβωτό, τη δύναμη, τη δόξα και την τιμή των φυ­λών και τους παρέδωσαν στους εχθρούς και τα ξίφη τους; (Α ΒΑΣ 3,12-21 –4,1-11)

Δεν ήταν ή κρεοφαγία, πού κατέστησε και τους ιερείς της αισχύνης άξιους θανάτου την εποχή του 'Ηλία; (-Γ ΒΑΣ 18, 12-40-)

Δεν ήταν ή όρεξη της κοι­λιάς και ή επιθυμία των φαγητών πού παρέδωσε στο θάνατο τους λάτρεις του Βήλ, οι όποιοι αποκαλύφθηκαν από τη στάχτη; (ΔΑΝ 1-22)

Δεν ήταν, από το άλλο μέρος, ή νηστεία και ή άρνηση της συζυ­γικής σχέσης πού διέσωσαν τον Νώε και τους δικούς του από την τρικυμία της παράξενης εκείνης θάλασσας, αφού έτρωγαν μόνον σπόρους και δεν έρχονταν σε σαρκική επαφή με τις συζύ­γους τους; Γιατί άκουσε τι πρόσταξε ή Γραφή στον Νώε· «Μπες στην κιβωτό εσύ και οι υιοί σου και ή γυναίκα σου και οι γυναί­κες των υιών σου» (ΓΕΝ 7,1).

Χωρισθείτε, λέγει, και μείνετε οι άνδρες μό­νοι σας και οι γυναίκες μόνες σας. Ή πορνεία και ή ασέλγεια σωφρονίζονται με τη βροχή πού πρόκειται να πέσει, εσείς όμως να μη αγγίξετε ούτε το αμόλυντο και νόμιμο συζυγικό κρεβάτι. ότι αυτό ήθελε να δηλώσει, φαίνεται από όσα λέγει όταν έ­βγαιναν από την κιβωτό «Βγές από την κιβωτό εσύ και ή γυναί­κα σου και οι υιοί σου και οι γυναίκες των υιών σου».(ΓΕΝ 8,16) Έχει εξα­λειφθεί ή αμαρτωλή γενιά.

Εσείς είστε πάλι μόνοι σας και αναλάβετε πάλι να αυξήσετε το ευσεβές γένος.(ΓΕΝ 8,17) Δεν ήταν ή νηστεία εκείνη πού έδωσε ζωή στους Νινευίτες, για τους οποίους ληφθεί απόφαση θανάτου σε σύντομο χρόνο; ( ΙΩΝΑ 3,4-10).

Δεν ήταν ή νη­στεία που ανέδειξε τον θαυμαοτό Δανιήλ και τους όμόφρονές του ανώτερους από τον τύραννο και τη σφοδρότητα της φωτι­άς; (ΔΑΝ. 3,24-33).

Δεν ήταν ή νηστεία και ή σεμνή ζωή που κατέστησε τον Ι­ωάννη Βαπτιστή του σαρκωθέντος Θεού, αφού απέκτησε αγνό­τητα άξια τόσο μεγάλης μυσταγωγίας;( ΜΑΤΘ 3,1-17).

Δεν ήταν ή νηστεία, ή γύμνια, ο ύπνος πάνω στο έδαφος και ή ταλαιπωρία του σώμα­τος, πού κατέστησαν τον Παύλο ικανό να ακούσει με τα ίδια του τα αυτιά ανέκφραστους λόγους στον παράδεισο; ( β κορ. 12,1-6).

Για ποιο λόγο λοιπόν, αφήνοντας τη μίμηση αυτών, αγαπάς με τρόπο κακό­βουλο τα χειρότερα από αυτά; Αν λοιπόν δεν είσαι τελείως εκτός εαυτού και δεν ξέχασες τον Θεό, επίστρεψε στη φύση σου που διαθέτει όλα όσα υπηρετούν τον Θεό, και μάθε ποιος είναι εκείνος που σε δημιούργησε και σε εξαγόρασε με αντίτιμο το αίμα του, και μη γίνεσαι δούλος της σάρκας, καθιστώντας αντί­δικο σου τον Σωτήρα και ευεργέτη κριτή.

ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ .

Για το ίδιο θέμα.

Αν, όπως είπες, δεν νικήθηκες από τη γαστέρα, επειδή σε εμποδίζουν γι` αυτό τα γηρατειά, τότε από που ήρθαν σε σένα αυτά που ανήκουν σε νεώτερους και καθιστούν μανιώδεις τις επιθυμίες της γαστέρας; Γιατί το να συγκρατεί κα­νείς πλήρως τη γαστέρα, σημαίνει ότι συγκρατεί τα πάθη.

ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΗΣ


Πανηγυρίζει επίσης ο Ιερός Ναός Αγ. Φωτεινής Ιλισού.

Πανηγυρίζει επίσης ο Ιερός Ναός Αγ. Φωτεινής Ιλισού. Το Σάββατο το απόγευμα θα ψαλλεί πανηγυρικός Εσπερινός και την Κυριακή το πρωί Ορθρος και Πανηγυρική. Θεία Λειτουργία.

ΣΤΟΝ ΜΑΡΩΝΑ Τι σημαίνει αυτό πού λέγεται για τον Ιωάννη, «Ό μικρότερος στη βασιλεία των ουρανών», και τα εξής. ΜΑΤΘ.11,11


Μου έθεσες ένα πρόβλημα, εσύ πού είσαι ο καλύτερος ανά­μεσα σε αυτούς πού αγαπούν τους κόπους, όχι απλό, αλλά πού χρειάζεται πολύ εξέταση. «Ό μικρότερος στη βασιλεία των ουρανών, είναι ανώτερος από τον Ιωάννη» . Εκείνος, που ήταν τέλειος σύμφωνα με τον μωσαϊκό Νόμο, όπως ο Ιωάννης, ήταν οπωσδήποτε κατώτερος από εκείνον πού βαπτίσθηκε στον θά­νατο του Χριστού. Γιατί αυτό το νόημα έχει ή βασιλεία των ου­ρανών, το να ταφή κανείς μαζί με τον Χριστό, πού κατέβηκε να απογυμνώσει τον θάνατο από τα όπλα του, και να αναστηθεί μαζί μ` αυτόν, πού παρέχει τη δύναμη εναντίον εκείνου. Επειδή λοιπόν ο Ιωάννης, ήταν βέβαια ανώτερος από όλους όσους γεν­νήθηκαν από γυναίκα, - ΛΟΥΚΑ 7,28 - άλλα αποκεφαλίσθηκε προτού δοθεί ή βασιλεία των ουρανών, ως προς τη δικαιοσύνη φυσικά του Νό­μου υπήρξε άμεμπτος, όμως υπολείπεται ως προς αυτούς πού πέτυχαν την τελείωση με το Πνεύμα της κατά Χριστόν ζωής, αφού πέθανε νωρίτερα, όπως έχω γράψει. Καθένας λοιπόν πού είναι ο μικρότερος στη βασιλεία των ουρανών, δηλαδή στη νέα κατά Χριστον δημιουργία, είναι ανώτερος, όπως είπαμε, από εκείνον πού δικαιώθηκε σύμφωνα με τις εντολές του Νόμου, γιατί ο Νόμος δεν τελειοποιεί σε τίποτε.


ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΗΣ

Πανηγυρίζει την Κυριακή ο Ιερός Ναός Αγ. Φωτεινής Ν. Σμύρνης.

Πανηγυρίζει την Κυριακή ο Ιερός Ναός Αγ. Φωτεινής Ν. Σμύρνης. Το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλλέι Παν. Εσπερινός και την Κυριακή το πρωί θα ψαλλεί ο Ορθρος και εν συνεχεία θα τελεσθεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 1000 θα λάβουν χώρα τιμητικές εκδηλώσεις προς το Ωνάσειο κοινωφελές Ίδρυμα.
Στις 700 το απόγευμα θα γίνει λιτάνευση της Ιεράς εικόνος και των λειψάνων και στη συνέχεια παράκληση..
Οι Ιερές Ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραικής Εκκλησίας.

Πανηγυρίζει την Δευτέρα στις 3 Μαΐου ο Ιερός Ναός Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας Ηλιουπόλεως

Πανηγυρίζει την Δευτέρα στις 3 Μαΐου ο Ιερός Ναός Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας Ηλιουπόλεως .Αύριο Παρασκευή στις 7.30 θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγ. Ιερομάρτυρος Χαραλάμπους από την Ιερά Μονή Αγ. Συμεών Ν. Θεολόγου Καλάμου Αττικής. Στις 7.45θα ψαλλεί η παράκληση του Αγίου και στις 9.00 Ιερά Αγρυπνία .Το Σάββατο το βράδυ θα τελεσθεί ιερά Αγρυπνία και την Κυριακή το πρωί Θεία Λειτουργία και στις 5.00 θα τελεσθεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου, στις 7.00 Εσπερινός και βράδυ στις 9.00 ιερά Αγρυπνία .Την Δευτέρα ,παραμονή της Εορτής στις 7.00 το απόγευμα θα ψαλλεί Πανηγυρικός Εσπερινός και εν συνεχεία Παράκληση στους Αγίους. Την Τρίτη το πρωί θα ψαλλεί ο Όρθρος και εν συνεχεία Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

Η Μνήμη της Οσίας Ματρώνης της Ρωσίδος της Θαυματουργού θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ν Ιωνίας.

Η Μνήμη της Οσίας Ματρώνης της Ρωσίδος της Θαυματουργού θα τιμηθεί πανηγυρικά στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ν Ιωνίας. Το Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του Ναού θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του ιερού λειψάνου και στη συνέχεια θα ψαλλεί πανηγυρικός Εσπερινός . Την Κυριακή στις 7.00 θα ψαλλεί ο Όρθρος και στη συνέχεια Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. .Το απόγευμα στις 6.30 θα πραγματοποιηθεί λιτάνευση της Ιεράς εικόνας και ιερά παράκληση.


Τεμάχιο λειψάνου της Οσίας Ματρώνης της Αόμματης φυλάσσεται και στον Ιερό Ναό Αγ. Παντελεήμονος Κοκκιναρά Πεντέλης. Το Σάββατο θα ψαλλεί Πανηγυρικός Εσπερινός και την Κυριακή το πρωί Όρθρος και εν συνεχεία Πανηγυρική . Θεία Λειτουργία
…………………………………………………………………...

Τετάρτη 28 Απριλίου 2010

" Χωρίς.. "" Χωρὶς οἰκογένεια δὲν ζεῖς,
χωρὶς πατρίδα δὲν ξέρεις ποὺ ζεῖς,
χωρὶς τὸ Θεὸ δὲν ξέρεις γιατί ζεῖς.. "

Πνευματικές ομιλίες «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με»

O π. Βαρνάβας Γιάγκου είναι εφημέριος στον Ιερό Ναό της Παναγίας Λαοδηγήτριας, στη Θεσσαλονίκη.

Από τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να ακούσετε τις πιό πρόσφατες ομιλίες ή μπορείτε να τις κατεβάσετε στον υπολογιστή σας με δεξιό κλικ:
Δευτέρα 19 Απριλίου 2010
Δευτέρα 26 Απριλίου 2010

Επίσης μπορείτε να ακούσετε ηχογραφημένους ύμνους από την αγρυπνία της Απόδοσης του Πάσχα που έγινε στον Ιερό Ναό της Παναγίας Λαοδηγήτριας το 2003.

Για να ακούσετε ή να κατεβάσετε παλαιότερες ομιλίες επιλέξτε από το μενού αριστερά.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ. ΓΕΡΑΝΕΙΟΥ 20. ΑΘΗΝΑ.


το βιβλιοπωλείον "το Άγιον Όρος" βρίσκεται στο χώρο του βιβλίου και τών εκκ
λησιαστικών ειδών επί 40 συναπτά έτη. Η λειτουργία του σ'αυτόν τόν ευαίσθητο χώρο αποσκοπεί είς τήν πνευματικήν ωφέλεια τών συνανθρώπων μας και στήν διάθεση ποιοτικών προιόντων δια τήν λατρευτικήν ζωή αυτών, ώς είναι δυνατόν σε πιό προσιτή τιμή. Καλωσορίζουμε λοιπόν τόν επισκέπτη τής ιστοσελίδας μας και ελπίζουμε να τύχη ανταποκρίσεως, ώστε αυτή να αποτελέσει μιά νέα προσπάθεια πνευματικής ανάτασης στή δύσκολη αυτή εποχή, έχοντας πάντα ώς βάση τήν πατερική παράδοση τής εκκλησίας μας.http://www.toagionoros.gr


Αγιον Ορος. Γερανίου 20 (κοντὰ Σοφοκλέους καὶ Γερανίου),
105 52 Αθήναι. τηλ. 210.52.43.275.

Η Νέα Εκκλησία ήταν από τις πλέον φημισμένες εκκλησίες της Κωνσταντινούπολης .Η Νέα Εκκλησία είναι από τις πλέον φημισμένες εκκλησίες της Κωνσταντινούπολης που εξαφανίστηκαν χωρίς να αφήσουν απτά ίχνη. Η μορφή της είναι γνωστή μόνο μέσα από τις γραπτές πηγές και τις λιγοστές περιγραφές από συγχρόνους της. Τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά της ήταν οι πέντε τρούλοι της και η πενταπλή αφιέρωσή της. Η υποτιθέμενη μορφή της Νέας Εκκλησίας, η εσωτερική διαρρύθμιση και ο συμβολισμός της είναι σημαντικά στην κατανόηση των ιδεών που διέπουν το μετασχηματισμό της αρχιτεκτονικής στη Μέση Βυζαντινή περίοδο.

Δυο θαυμαστά περιστατικά.


Δυο θαυμαστά περιστατικά

1. Οσίου Αθανασίου Αθωνίτη.

2. Αγίου Δημητρίου Θεσ/νίκης.

Διδαχή γέροντος Εφραίμ.

Σκήτη Αγίου Ανδρέα.

ΣΤΟΝ ΣΙΜΠΛΙΚΙΟ. Οτι ή απόκτηση πολλών βιβλίων είναι......................


Οτι ή απόκτηση πολλών βιβλίων είναι βέβαια ωφέλιμη σε εκείνους πού τα χρησιμοποιούν, γίνεται όμως αίτια μεγάλης τιμωρίας για εκείνους πού νομίζουν ότι πλουτίζουν μόνο με την απόκτηση αυτών.


Έχεις αποκτήσει πάρα πολλά βιβλία, όπως έμαθα, και υπερηφανεύεσαι πολύ γι' αυτά, άλλα δεν τα διαβάζεις, κάνοντας έτσι το ίδιο με εκείνους πού κατέχουν σιτάρι και τρέφουν τους σκώρους.(ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 11,26).
Και πραγματικά και τα βιβλία γεννούν και τρέφουν σκώρους, όταν δένονται.
Η λοιπόν χρησιμοποίησε το απόκτημα σου, ή σταμάτησε να βλάπτεις την εκπαίδευση, αποκομίζοντας και από αυτό πολλές κοροϊδίες, καθώς δεν σε ονομάζουν πλέον κάτοχο βιβλίων, άλλα τάφο βιβλίων και εκτροφέα σκώρων, άλλα και συναθροίζεις κατηγορίες απέναντι στον θεό, γιατί έκρυψες ένα μεγάλο τάλαντο ωφέλειας, το όποιο δόθηκε σε άλλους και αξιοποιήθηκε με σοφία, εσύ όμως το έκρυψες χωρίς καμιά ντροπή

ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΗΣ

ΣΤΟΝ ΚΟΜΗΤΑ ΚΑΙΣΑΡΙΟ Στον λόγο του Κυρίου· «Άφησε το τώρα αυτό». Ματθ. 3,15.


Καθορίζοντας το κατάλληλο για την κάθε περίπτωση ο δίκαιος κριτής, «άφησε το τώρα αυτό», έλεγε στον Ιωάννη, που αρνούνταν να τον βαπτίσει. Επειδή δηλαδή εκείνος δεν τολμού­σε να αγγίξει το θείο κεφάλι, αποδίδοντας έτσι τον σεβασμό στον Δεσπότη Θεό, άκουσε «άφησε το τώρα αυτό». Τώρα, λέγει, είναι καιρός πτώχειας, νόμος συγκατάβασης, εξαιτίας της οποί­ας ντύθηκα τον άνθρωπο και δέχομαι βάπτισμα, για να καθαρί­σω εκείνον από την παράβαση. Δεν χρειάζεται τώρα ή Δεσποτική εξουσία, αλλά ή ταπείνωση του δούλου. Άφησε τώρα να ολοκληρωθεί ή ευσπλαχνία, για να μη εμποδιστεί ή σωτηρία των ανθρώπων. «Μ` αυτόν τον τρόπο πρέπει εμείς να πραγ­ματοποιήσουμε κάθε δικαιοσύνη» . Γιατί δικαιοσύνη είναι το ότι ανέλαβα τα πάθη των ανθρώπων και δέχθηκα για χάρη τους χωρίς πάθος το βάπτισμα, πού είναι κατάλυση των αμαρτιών τους και σύμβολο τη ς αφθαρσίας πού τους προσφέρω.

ΣΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΤΙΜΟΘΕΟ

Στο βάπτισμα του Κυρίου.

Μου φαίνεται ότι είναι μεγάλη ή επιθυμία σου να δείχνεις υπακοή στον Κύριο και να έρευνας τις Γραφές. Είναι λοιπόν ανάγκη να απαντήσω στις ερωτήσεις σου. «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός» , ΜΑΤΘ. 3,17 είπε ο Θεός και Πατέρας από τον ουρανό τη στιγμή πού βαπτιζόταν ο Υιός, με σκοπό και να δείξει ότι είναι γνήσιος και φυσικός υιός του, καθώς υπήρχε αμφιβολία γι' αυτό ανάμεσα στους ανθρώπους, πού γίνονται υιοί του Θεού με υιο­θεσία και ανάλογα με την αξία τους, και να φανερώσει τη θεία και προσκυνητή Τριάδα της Θεότητας, πού γνωρίζεται από τις ιδιαίτερες υποστάσεις της, και να αποκλείσει έτσι την κακόβου­λη ασέβεια του Μοντανού και του Σαβελλίου. Γιατί, ενώ βαπτι­ζόταν ο Υιός, ο Πατέρας επιβεβαίωσε ότι είναι ο Υιός του, και το Πνεύμα το άγιο πετώντας από πάνω έδειχνε ότι αυτός πού βαπτίζεται είναι ομοούσιος με το ίδιο και με τον Πατέρα.


ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΗΣ