Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 21 Απριλίου 2017

ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ.

«Σέ μια άπ' τίς επισκέψεις τού άρχιεπισκόπου Ίωάννου Μαξίμοβιτς στό βιβλιοπωλείο, ό Ευγένιος τού είχε κάνει μια ερώτηση, ή οποία τόν προβλημάτισε: "Τό Ευαγγέλιο τού Χριστού έχει κηρυχτεί σχεδόν σ’ όλους τούς λαούς στόν κόσμο αυτό. Αυτό σημαίνει ότι έχει φθάσει τό τέλος τού κόσμου όπως λένε οί Γραφές;".

"Όχι", απάντησε ό άρχιεπίσκοπος. "Τό Ευαγγέλιο τού Χριστού πρέπει να κηρυχτεί σ’ όλες τίς γλώσσες ανά τόν κόσμο, μέ “Ορθόδοξο πνεύμα. Τότε μόνο θα έλθει τό τέλος του κόσμου" ».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ. ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΩΦ

Δεν υπάρχουν σχόλια: