Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2017

Αγίου Σοφιανού επ. Δρυινουπολεως (+ 26.11.1711) Ἀπολυτίκιον :
Ἱεραρχίας κεχρισμένος τῷ μύρῳ, ἀρχιερεύς περιφανής ἀνεδείχθης πᾶσι Χριστοῦ θεράπων ἐνθεώτατος, καί σοφῶς ἐποίμανας τόν λαόν τοῦ Κυρίου, Σοφιανέ ὅσιε, διά λόγων καί ἔργων۰ καί νῦν δυσώπει πάντοτε Χριστόν, ἐλεηθῆναι τούς σέ μακαρίζονταςΔεν υπάρχουν σχόλια: