Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ. ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΕΛΙΝΟΣ.

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
ὁ γλυκύς, ὁ ἁπλοῦς, ὁ πατήρ, 
ὁ ἀδελφός, ὁ συνάνθρωπος, 
ὁ παρηγορητής, ὁ μειλίχιος, 
τό παιδί μέ τά παιδιά, μεγάλος μέ τούς μεγάλους καί γέρων μέ τούς γέροντας -ὁ παιδαριογέρων, δηλαδή- ἐκοιμήθη σήμερα 08 Φεβρουαρίου 2018, σέ ἠλικίαν 88 ἐτῶν. Τώρα θά πρεσβεύῃ γιά μᾶς, στό ἐπουράνιο Θυσιαστήριο, μαζί μέ τόν Ἅγιο Νεκτάριο, κοντά στόν Μεγάλον Ἀρχιερέα Χριστόν εἰς τόν Ὁποῖον ὅ,τι εἶχε καί δέν εἶχε ἀφιέρωσε!..
Γνωρίζετε, ὅλες καί ὅλοι, τήν πνευματική σχέση μου μαζί του ἐπί 33 χρόνια καί εἶμαι βαθύτατα εὐγνώμων εἰς τόν Θεό πού μέ ἀξίωσε νά βρίσκωμαι δίπλα του καί νά τόν βιογραφήσω...
Πρός τό παρόν ἀνθρωπίνως ἐκφράζω στήν μεγάλη πνευματικήν οἰκογένειά μας τήν ὀδύνην ἐμοῦ καί τῆς φυσικῆς οἰκογενείας μου καί ἀναξίως δέομαι νά τόν ἀξιώνῃ ὁ Θεός νά συνεχίσῃ νά δέεται ὑπέρ ἡμῶν. Ἐν καιρῷ εὐθέτῳ θά ἐπανέλθῳ ἀναλυτικῶς, καθώς ὀφείλω

Μανώλης Μελινός
ὀρφανός "Πατρός"

Δεν υπάρχουν σχόλια: