Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 31 Μαρτίου 2018

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΣΧΑ 2018 ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Ὥρα Ἐνάρξεως

31 Μαρτίου, Σάββατον πρὸ τῶν Βαΐων (Τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Φίλου τοῦ Χριστοῦ Λαζάρου, τοῦ τετραημέρου)

Πρωΐα:                Θ. Λειτουργία  Ἱ. Χρυσοστόμου                         09.00

Ἑσπέρας:     Μ. Ἑσπερινός,   Ἀρχιερατικὴ  Χοροστασία                 18.00

1 Ἀπριλίου, Κυριακή τῶν Βαΐων

Πρωΐα:             Ὄρθρος – Ἀρχιερατικὴ Θ. Λειτουργία                  09.00

Ἑσπέρας:     Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου – Ἀρχιερατικὴ Χοροστασία   19.00

2 Ἀπριλίου, Μεγάλη Δευτέρα

Πρωΐα:         Ἀκολουθία Ὡρῶν – Ἑσπερινοῦ                                09.00

Ἑσπέρας:           Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου, Ἀρχιερατικὴ Χοροστασία      19.00

      3 Ἀπριλίου, Μεγάλη Τρίτη

Πρωΐα:               Ἀκολουθία Ὡρῶν – Ἑσπερινοῦ                                  09.00

Ἑσπέρας:           Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου, Ἀρχιερατικὴ Χοροστασία      19.00

4 Ἀπριλίου, Μεγάλη Τετάρτη

Πρωΐα:          Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων, Ἀρχιερατικὴ Χοροστασία     09.00

Ἑσπέρας:           Μικρόν Ἀπόδειπνον – Ἀρχιερατικὸν Ἱερόν Εὐχέλαιον             19.00

5 Ἀπριλίου, Μεγάλη Πέμπτη

Πρωΐα:             Ἀκολουθία Ὄρθρου, Ἑσπερινοῦ,

Ἀρχιερατικὴ Θ. Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου                  09.00

Ἑσπέρας:           Ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν, Ἀρχιερατικὴ Χοροστασία    18.30

6 Ἀπριλίου, Μεγάλη Παρασκευή

Πρωΐα:                               Ἀκολουθία τῶν Μ. Ὡρῶν καί τοῦ Ἑσπερινοῦ (Ἀποκαθήλωσις),

Ἀρχιερατικὴ Χοροστασία                                          09.00

Ἑσπέρας:            Ἀκολουθία Ἐπιταφίου Θρήνου, Ἀρχιερατικὴ Χοροστασία    19.00

7 Ἀπριλίου, Μέγα Σάββατον

Πρωΐα:               Ἑσπερινός – Ἀρχιερατικὴ Θ. Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου      09.00

                                Ἱ. Ν. Ἁγ. Βουκόλου καί Πολυκάρπου

Ἑσπέρας:           Ἔναρξις Παννυχίδος                                                          21.00

                        ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ  Ἀρχιερατικὴ Θ. Λειτουργία

8 Ἀπριλίου, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, Ἱ.Ν. Ἁγ. Βουκόλου καί Πολυκάρπου:                                                        

Πρωΐα:                              ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ                        11.00

Ἀρχιερατικὴ Χοροστασία

   9 Ἀπριλίου, ΔΕΥΤΕΡΑ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

Ὄρθρος – Θ. Λειτουργία ρωσσιστί                                                       09:00

  15 Ἀπριλίου, ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ

      Ὄρθρος – Ἀρχιερατικὴ Θ. Λειτουργία                                                09.00

———————-

Τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν θά προστῇ ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης ἡμῶν, Μητροπολίτης Σμύρνης κ. Βαρθολομαῖος.

Αἱ Ἱεραὶ Ἀκολουθίαι θὰ τελεσθοῦν εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν Ἁγ. Φωτεινῆς Σμύρνης. Ἐφ’ ὅσον ἐξασφαλισθῇ ἡ ἀπαιτουμένη ἄδεια αἱ Ἱεραὶ Ἀκολουθίαι ἐπὶ τῇ Ἀναστάσει τοῦ Κυρίου καὶ τῷ Ἁγίῳ Πάσχα θὰ τελεσθοῦν εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Βουκόλου καὶ Πολυκάρπου.

Διὰ πᾶσαν πληροφορίαν δύνασθε νὰ ἀπευθύνεσθε εἰς τὸν Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Ἀθανάσιον Κατζιγκᾶν, τακτικὸν ἐφημέριον τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος Σμύρνης, τηλ. 00905425526288, e-mail pathkazt@hotmail.com.

Δεν υπάρχουν σχόλια: