Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΤΟΒΙΛΩΦ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ. ΠΩΣ ΒΙΩΣΑ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΑΥΤΗ.«Ό Θεός θέλει να υποφέρει ό Μοτοβίλωφ... Αυτά τά βάσανα όμως δεν είναι για απώλεια αλλά για σωτηρία».
«Ό Θεός θέλει να υποφέρει ό Μοτοβίλωφ... Αυτά τά βάσανα όμως δεν είναι για απώλεια αλλά για σωτηρία».Όταν τά σκεφτόμουν όλα αυτά, μου εμφανίστηκε ό άγιος Μητροφάνης, και μου είπε: “Μου κάνει εντύπωση το έξης: ενώ εσύ ό ίδιος μπορείς εύκολα να διώξεις το δαιμόνιο από τον Μοτοβίλωφ όμως δεν το κάνεις. Ξέρεις καλά ότι αν παρακαλούσες τον Θεό θα σε άκουγε αμέσως και θα έκανε αυτό πού θα Του ζητούσες διότι σε ακούει ό Θεός, όπως και εμένα. Και όμως από ταπείνωση δεν το έκανες. Και τώρα σκέφτεσαι γιατί εγώ δεν εκβάλλω το δαιμόνιο. Λες ότι μπορεί να έχασα την πίστη μου αλλά αυτό είναι αδύνατον διότι βρίσκομαι σε άλλο κόσμο όπου βλέπω πρόσωπο προς πρόσωπο Εκείνον. Μου έδωσε τόση χάρη ό Κύριος ό Θεός ώστε θα έφτανε μόνον να φυσήξω και το δαιμόνιο θα έφευγε αμέσως από τον Μοτοβίλωφ. Αλλά να ξέρεις ότι έτσι θέλει ό Θεός, αυτή είναι ή Πρόνοιά Του, άγνωστη ακόμα και στους Αγγέλους Του. Ό Θεός θέλει να υποφέρει ό Μοτοβίλωφ. Τά βάσανά του είναι θάνατος πριν το θάνατο και κόλαση πριν την κρίση. Αυτά τά βάσανα, όμως, δεν είναι για απώλεια αλλά για σωτηρία. Έτσι και ό αμαρτωλός στην Κόρινθο παραδόθηκε στο σατανά «εις όλεθρον της σαρκός, ίνα το πνεύμα σωθή εν τη ημέρα του Κυρίου Ιησού» (Α' Κορ. 5, 5). Τόσο περισσότερο ό Μοτοβίλωφ, ό όποιος υποφέρει, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, πού είναι πάντα αγαθό και τέλειο. Μπορεί τά βάσανά του να κρατήσουν πολύ, όμως δεν θα είναι φανερά για τούς άλλους, αλλά εσωτερικά και θα τά καταλαβαίνει μόνο εκείνος....
Τά βάσανα τέτοιων ανθρώπων είναι χειρότερα ακόμα και από εκείνα του Ιώβ, γιατί όχι μόνο οι φίλοι και οι γυναίκες τους τούς αποστρέφονται αλλά και όλοι οι άνθρωποι τούς διώχνουν σαν τούς λεπρούς, δεν θέλουν να τούς μιλούν. Τά βάσανά τους τά γνωρίζει μόνο ό Θεός ό Όποιος όχι μόνο δεν τούς αποστρέφεται αλλά τούς αγαπά περισσότερο από τούς άλλους. «Ον γάρ αγαπά Κύριος παιδεύει, μαστιγοΐ δε πάντα υιόν ον παραδέχεται. Ει παιδείαν υπομένετε, ως υίοίς ύμίν προσφέρεται ό Θεός' τις γάρ έστιν υιός ον ου παιδεύει πατήρ; Ει δε χωρίς έστε παιδείας, ής μέτοχοι γεγόνασι πάντες, άρα νόθοι έστέ και ούχ υιοί» (Έβρ. 12, 6-8).«Στον Μοτοβίλωφ εκ μέρους μου να πεις ότι ό Κύριος όρισε να υποφέρει αυτά τά εσωτερικά βάσανα μέχρι την ημέρα της ευρέσεως των τιμίων λειψάνων του άγιου Τύχωνος..., και τότε θα δει το έλεος του Θεού».Για όλα, όμως, τά βάσανά τους αυτοί θα ανταμειφτούν κατά την ημέρα την όποια προόρισε ό Κύριος «κρΐναι την γην. Κρίνει την οικουμένην εν δικαιοσύνη και λαούς εν τη αλήθεια αυτού» (Ψαλ. 95, 13). Στον Μοτοβίλωφ εκ μέρους μου να πεις ότι ό Κύριος όρισε να υποφέρει αυτά τά εσωτερικά βάσανα μέχρι την ημέρα της ευρέσεως των τιμίων λειψάνων τού άγιου Τύχωνος τού Ζαντόνσκ και μέχρι, τότε, με τίποτα δεν θα μπορέσει να ελευθερωθεί άπ’ αυτά. Να περιμένει την ημέρα εκείνη και τότε θα δει το έλεος του Θεού».


Ό άγιος Μητροφάνης μέσω τού Αρχιεπισκόπου Αντωνίου μου έδωσε εντολή να πάω αμέσως στο Ζαντόνσκ, λέγοντας ότι εκεί, διά των ευχών του αγίου Τύχωνος, θα βρω λίγη ανακούφιση. ’Έτσι και έγινε στην πραγματικότητα, γιατί μόλις έφτασα εκεί και κοινώνησα των Άχράντων και Ζωοποιών Μυστηρίων τού Κυρίου αμέσως αισθάνθηκα ανακούφιση. Χαρούμενος γύρισα στο Βορονέζ και ή χαρά μου αυτή έγινε ακόμα πιο μεγάλη όταν έλαβα γράμμα από το Σιμπίρσκ από μια κυρία πού μου έγραφε ότι ή Γιαζίκοβα βρίσκεται τώρα εκεί και απορεί γιατί καθυστερώ τόσο πολύ στο Βορονέζ και δεν βιάζομαι να έλθω. Εκείνη ή κυρία μου έγραφε επίσης ότι ό γάμος μας με την Γιαζίκοβα μπορεί κιόλας να γίνει ήδη αυτό το χειμώνα, 1834-1835.

Όταν τά είπα όλα αυτά στον Σεβασμιότατο Αντώνιο εκείνος μου απάντησε κυριολεκτικά το έξης: «Νομίζω ότι είναι μια καινούρια παγίδα του σατανά ό όποιος θέλει να σάς βγάλει από το σωστό δρόμο. Αφήστε όλα αυτά, αφήστε τά αγαθά και τις χαρές του κόσμου, γίνετε μοναχός, θα είστε πολύ καλός αρχιερέας». ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΤΟΒΙΛΩΦ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: