Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018

"...Όλο το πρόβλημα και όλη η θεραπεία είναι η σχέση με τον άλλον. ΠΑΤΉΡ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΔΟΒΊΚΟΣ.


"...Όλο το πρόβλημα και όλη η θεραπεία είναι η σχέση με τον άλλον. Να φθάσει να ανοιχθεί ο άνθρωπος με τέτοιον τρόπο στον άλλον. ... Έρχεται, λέει ο Λακάν, ο νευρωτικός και είτε μιλάει σε σας αλλά δεν μιλάει για τον εαυτό του είτε μιλάει για τον εαυτό του αλλά δεν μιλάει σε σάς. Όταν καταφέρει να μιλάει για τον εαυτό του σε σας έχει αρχίσει η θεραπεία..." Σημαίνει οτι γεννήθηκε η πρώτη αίσθηση του άλλου... Ίνα ώσιν έν. ... Αυτή η αγάπη είναι ο μόνος τρόπος να θεραπευτούμε... Αλλά έχει σταυρό μέσα... "

Δεν υπάρχουν σχόλια: