Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018

In today's gospel, two men went up to the Temple to pray...yet only one emerged a changed person. That's because the Pharisee entered and left "full of himself," while the Publican entered, emptied himself, and left filled with grace! Fr. JohnIn today's gospel, two men went up to the Temple to pray...yet only one emerged a changed person. That's because the Pharisee entered and left "full of himself," while the Publican entered, emptied himself, and left filled with grace!

Fr. John

Δεν υπάρχουν σχόλια: