Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 30 Ιουνίου 2018

Everything beautiful is associated with pain, but pain leads to joy.Elder Ephraim of Arizona.

Everything beautiful is associated with pain, but pain leads to joy. The rose produces thorns, and a rose grows out of the thorn. A rainbow usually appears after a thunderstorm. The storm must pass so that the stars become visible in the sky.

Anyone who looks at suffering through the prism of eternity has already won.

Elder Ephraim of Arizona

Δεν υπάρχουν σχόλια: