Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 27 Απριλίου 2019

~ Pietà. Rossanο. Opera di Andrea Pavias. XV secolo. ~ O Θρήνος της Παναγίας. Ροσσάνο της Καλαβρίας. Έργο του Ανδρέα Παβία. 15ος αιώνας.

~ Pietà. Rossanο. Opera di Andrea Pavias. XV secolo.

~ O Θρήνος της Παναγίας. Ροσσάνο της Καλαβρίας. Έργο του Ανδρέα Παβία. 15ος αιώνας.

"O Vergine pura, tutta immacolata, che hai generato la vita, fa’ cessare ogni scandalo dalla Chiesa e donale nella tua bontà la pace".

"Τέξασα ζωήν, Παναμώμητε ἁγνὴ Παρθένε, παῦσον Ἐκκλησίας τὰ σκάνδαλα, καὶ βράβευσον εἰρήνην ὡς ἀγαθή"

Δεν υπάρχουν σχόλια: