Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020

In the village of Urusovo, Tula region (150 km from Moscow) since February 8, the world was flowing out of the eyes of the Mother of God on the Icon of the Sign, periodically from the hands. Yesterday it stopped.In the village of Urusovo, Tula region (150 km from Moscow) since February 8, the world was flowing out of the eyes of the Mother of God on the Icon of the Sign, periodically from the hands. Yesterday it stopped.
By the way, they tried the liquid, salty, which means real tears. (Weeping icons are usually not a good thing.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: