Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021

"Σαούλ, Σαούλ γιατί με καταδιώκεις;"


"Σαούλ, Σαούλ γιατί με καταδιώκεις;"
Εγώ απάντησα: "Ποιος είσαι Κύριε;".
Και αυτός μου είπε: "Εγώ είμαι ο Ιησούς ο Ναζωραίος που συ καταδιώκεις". (Πράξεις των Αποστόλων).
Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος των εθνών μετά από εκείνη την στιγμή δεν θα μπορούσε παρά να επιλέξει την φωτεινή όμως συνάμα και "στενή και τεθλιμμένη οδό". Ο Απόστολος του Θεού, μέσα από κακουχίες, παθήματα, ακόμη κι από κηρύγματα που ήτανε αποτυχημένα:

Με κόπους περισσότερο, με κτυπήματα υπερβολικά, με φυλακίσεις περισσότερο, με κινδύνους θανάτου πολλές φορές. 24. Από τους Ιουδαίους πέντες φορές μαστιγώθηκα με “τεσσαράκοντα παρά μίαν” μαστιγώσεις, 25 τρείς φορές ραβδίσθηκα, μιά φορά λιθοβολήθηκα, τρείς φορές ναυάγησα, ένα ημερονύκτιο πάλευα στο πέλαγος. 26 Με οδοιπορίες πολλές φορές, με κινδύνους από ποταμούς, με κινδύνους από ληστάς, με κινδύνους από το γένος μου, με κινδύνους από τους εθνικούς, με κινδύνους στήν πόλι, με κινδύνους στίς ερημίες, με κινδύνους στη θάλασσα, με κινδύνους από ψευδάδελφους. 27 Με κόπο και με μόχθο, με στέρησι του ύπνου πολλές φορές, με πείνα και με δίψα, με στέρησι του φαγητού πολλές φορές, με ψύχος καί με έλλειψι επαρκών ρούχων. 28 Εκτός από τα εξωτερικά είναι η καθημερινή πίεσι της ψυχής μου, η αγωνία για όλες τις εκκλησίες. 29 Ποιός ασθενεί πνευματικώς και δεν ασθενώ μαζί του και εγώ; Ποιός πέφτει πνευματικώς και δεν καίομαι εγώ από τη θλίψι; 30 Εάν πρέπει να καυχώμαι, θα καυχηθώ γιά τα παθήματά μου.
31 Ο Θεός καί Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο δοξασμένος στους αιώνες, γνωρίζει, ότι δεν ψεύδομαι. 32 Στή Δαμασκό ο διοικητής και εκπρόσωπος τού βασιλέως Αρέτα φρούρησε τήν πόλι τών Δαμασκηνών, θέλοντας νά μέ συλλάβη. 33 Καί από κάποιο παράθυρο μέ κατέβασαν από τό τείχος μέσα σ΄ ένα καλάθι και ξέφυγα τά χέρια του.
Αποστόλου Παύλου (Β΄ Κορ. ια΄23-33)

22 Σταθείς δε ο Παύλος εν μέσω του Αρείου Πάγου έφη· Άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα ως δεισιδαιμονεστέρους υμάς θεωρώ · 23 διερχόμενος γαρ και αναθεωρών τα σεβάσματα υμών εύρον και βωμόν εν ω επεγέγραπτο, Αγνώστω θεώ. Ον ουν αγνοούντες ευσεβείτε, τούτον εγώ καταγγέλλω υμίν.
(...) ακούσαντες δε ανάστασιν νεκρών οι μεν εχλεύαζον, οι δε είπον· ακουσόμεθά σου πάλιν περί τούτου.
(Πράξεις των Αποστόλων)

erimitic

Δεν υπάρχουν σχόλια: