Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 25 Αυγούστου 2012

“Μη γνώτω η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου” (Ματθ. στ’, 3).


- Σε πολλά χωρία της Αγίας Γραφής γίνεται λόγος για την δεξιά και αριστερά χείρα του ανθρώπου. Η δεξιά χείρα είναι η καρδιά, η αριστερά είναι η λογική. Ο λογισμός της κενοδοξίας (η αριστερά χειρ) εκδιώκει την Χάρη από την καρδιά (δεξιά χειρ), δηλαδή η αριστερά (λογική) επιδιώκει να αναλύση την γνώση του Θεού που βιώνει η καρδιά, ιδίως προσπαθεί να την διατυπώση για να βοηθήση τους εξομολογουμένους, αλλά τότε χάνεται για [//402] πολύ διάστημα το Φως. Γι’ αυτό είπε ο Χριστός: “Μη γνώτω η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου” (Ματθ. στ’, 3).
Μητροπολίτου

Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου
Ιεροθέου

«Οίδα άνθρωπον εν Χριστώ»
Βίος και πολιτεία
του Γέροντος Σωφρονίου
του ησυχαστού και θεολόγου


Δεν υπάρχουν σχόλια: