Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 25 Αυγούστου 2012

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ-ΙΝΔΟΥΙΣΜΟΣ-ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ-ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ. ΓΕΡΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ.

- Ένας Μωαμεθανός για να γίνη Χριστιανός πρέπει να αναμένη έως ότου λάβει μεγάλη Χάρη, ώστε να είναι έτοιμος να μαρτυρήση για τον Χριστό. Αν δεν λάβη αυτήν την Χάρη, να περιμένη.

- Κάποιος πέρασε διαδοχικά από τον Μουσουλμανισμό, τον Ινδουϊσμό, τον Βουδισμό και την μαύρη μαγεία. Σε όλες τις θρησκείες έκανε ταυτόχρονα και την μαγεία. Μόλις έγινε Ορθόδοξος, θέλησε να ασκή παράλληλα και την μαγεία, αλλά δεν μπορούσε να το κάνη. Από αυτό κατάλαβε ότι η μαγεία είναι το υπόβαθρο όλων των θρησκειών και ότι οι θρησκείες είναι νεκρές, οι αρχηγοί τους είναι νεκροί, ενώ ο Χριστός είναι ζωντανός Θεός.
- Πρέπει να διαβάζωνται για πολλά χρόνια εξορκισμοί σε αυτούς που πέρασαν από μαγείες. Αυτό έκανε η πρώτη Εκκλησία.
- Ο Βουδισμός έχει μερικές αλήθειες, αλλ’ έχει μια ανθρώπινη αλήθεια, που φθάνει μέχρι το “μηδέν”, δηλαδή με την αυτοσυγκέντρωση-διαλογισμό οδηγεί τον άνθρωπο προς το μη όν από το οποίο δημιουργηθήκαμε. Πρόκειται για μια υπαρξιακή αυτοκτονία. Ο Χριστός μας οδηγεί στην θέωση, την κοινωνία με τον Τριαδικό Θεό.
- Μερικοί λένε ότι ο Βουδισμός δεν έχει σχέση με τον δαιμονισμό. Όμως, αυτοί που ομιλούν έτσι, γνωρίζουν τον Βουδισμό από τα βιβλία και ομιλούν θεωρητικά. Η πράξη είναι διαφορετική.
- Μερικοί λένε ότι με τον διαλογισμό αποκτούν μια ηρεμία. Αυτό φαίνεται εξωτερικά σαν καλό, αλλά οι άνθρωποι αυτοί διακατέχονται από οίηση και καταλήγουν σε σαρκικό πόλεμο. Ακόμη και αν ξεφύγουν από τον Βουδισμό, πάλι έχουν σαρκικό πόλεμο. Αυτό δείχνει την σατανικότητα της μεθόδου αυτής.

 Υπάρχει διαφορά μεταξύ Βουδισμού και ορθοδόξου ασκήσεως. Στον Βουδισμό προσπαθούν να κάνουν μια απέκδυση και φθάνουν στο νιρβάνα. Ανάγουν έναν στοχασμό σε μυστικιστική θεωρία. Βλέπουν το κτιστό φως της διανοίας τους. Αυτό γινόταν καλύτερα στον Πλωτίνο, στον Νεοπλατωνισμό. Οι Πατέρες το ξέρουν αυτό, και μπορούμε να το ονομάσουμε “γνόφο απεκδύσεως”, αλλά προχωρούν πέρα από αυτό και φθάνουν στη θεωρία του ακτίστου Φωτός. Τότε βιώνουν ότι έρχεται το Φως από Πρόσωπο και όχι από μια ιδέα και αισθάνονται προσωπική σχέση με τον Θεό και, συγχρόνως, αναπτύσσεται μεγάλη αγάπη για τον Θεό και όλο τον κόσμο μέχρι του μαρτυρίου και του “αυτομίσους”.
Μητροπολίτου
Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου
Ιεροθέου

«Οίδα άνθρωπον εν Χριστώ»Βίος και πολιτεία


του Γέροντος Σωφρονίου
του ησυχαστού και θεολόγου
Δεν υπάρχουν σχόλια: