Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 18 Αυγούστου 2013

ΟΙ ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.


Εκπληρώνοντας την υποσχεσή του ο Θεός κάνει μια διαθήκη με τον Νώε την πρώτη σαφώς μνημονευόμενη διαθήκη. Αυτή εδώ η διαθήκη η οποία ως σημείο της έχει ένα φυσικό φαινόμενο, το τόξο στην νεφέλη, σύμβολο ειρήνης και καταλλαγής, εκτείνεται σε όλα τα ζώα (στιχος ΓΕΝ 10.12.16) σε όλη την γή (ΓΕΝ στίχος 13), και είναι μονομερής, γιατί δεν περιέχει καμία υποχρέωση εκ μέρους των δημιουργημάτων. 

Η διαθήκη με τον Αβραάμ θα προυποθέτει την προσωπική δέσμευση με τον Θεό, θα συναφθεί μόνο με τους απογόνους του Πατριάρχη και σημείο της θα είναι η περιτομή.( ΓΕΝ .ΚΕΦ 17). 

Η διαθήκη υπό του Μωυσή θα περιορισθεί μόνο στο Ισραήλ με τον όρο υπακουής στον Νόμο (ΕΞ 19,5. 24, 7-8) και σημείο της θα είναι ο σεβασμός του Σαββάτου. (ΕΞ. 31,16-17)

 Η τελευταία και τέλεια διαθήκη η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ συνήφθη όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου δια του Υιού του Θεού με όλους τους ανθρώπους.
(ΜΑΤΘΑΙΟΥ 26,28 ΕΒΡ 9,15)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. 
ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΕΣΙΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΑΡΧ. ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΦΟΥΝΤΑΣ

http://pcaltirion.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: