Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 28 Απριλίου 2018

LORD....

"O Lord, who wraps creation in clouds, as godly David sang, watch over the environment of the earth, which you created from the beginning for the preservation of mortals, and give us the breath of the winds and the flow of waters." - from the Vespers for the Environment

Δεν υπάρχουν σχόλια: