Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018

"...for we brought nothing into the world and we can take nothing out of the world." (1st Timothy 6:7)

"...for we brought nothing into the world and we can take nothing out of the world." (1st Timothy 6:7)

The above verse reminds us that although we might acquire a lot of stuff during our lifetime (wealth, property, possessions), you can't take it with you when you die; and despite the fact that many greedy, materialistic-minded people go through this life in the distorted belief that they somehow can, I have never seen a U-Haul truck following a hearse in a funeral procession!

Fr. John

Δεν υπάρχουν σχόλια: