Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023

Ιωάννης Ούγκλεσης. Ο φιλόχριστος δεσπότης των Σερρών. Αφιέρωμα στα 650 χρόνια από τη μάχη του Έβρου (1371-2021) / Jovan Uglješa. The Christ-Loving Despot of Serres. A Tribute to the 650 years since the Battle of Hebros (1371-2021)

 PDF 

Περιεχόμενα / Contents
• Γκόικο Σούμποτιτς, Οι τελευταίες ικεσίες του δεσπότη των Σερρών Ιωάννη Ούγκλεση στο Άγιον Όρος
• Ιερομόναχος Ιουστίνος, Η μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών και η σχέση της με την οικογένεια του δεσπότη Ιωάννη Ούγκλεση

• Gojko Subotić, The last petitions of the despot of Serres Jovan Uglješa on Mount Athos
• Hieromonk Ioustinos, The monastery of St John Prodromos in Serres and its relation to the family of despot Jovan Uglješa

Δεν υπάρχουν σχόλια: