Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2010

Οι κρατούμενες ζητούν βιβλία


Το Κατάστημα Κράτησης Γυ­ναικών Ελαιώνα Θηβών θα σας ήταν ευγνώμον αν μας προτιμούσατε στο...χάρισμα των βι­βλίων σας!

Έχουμε δανειστικές βιβλιο­θήκες σε κάθε πτέρυγα με πολύ μεγάλη χρήση από τις γυναίκες-κρατούμενες μας. Και κάθε... φο­ρά τρομάζουμε να βρούμε πό­ρους, για να αγοράσουμε καινούρια. Έτσι στηριζόμαστε κυ­ρίως σε δωρεές φίλων και γνω­στών. Μόνο πού δε μπορούμε να έρθουμε να τα παραλάβουμε.

Αν θελήσετε να μας προτιμή­σετε και μπορείτε να μας τα στεί­λετε, ή διεύθυνση μας είναι:

Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελαιώνα Θηβών

Ελαιώνας Θήβας Τ.Κ 32 200.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: