Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2010

"Οι τα Χερουβεὶμ μυστικώς εικονίζοντες και τη Ζωοποιώ Τριάδι τον Τρισάγιον ύμνον.............


Χερουβικός Ύμνος ή απλώς «Χερουβικό» λέγεται ο χριστιανικός ύμνος που αναφέρεται στις ΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ και ιδιαίτερα στα ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ και που ψάλλεται κατά τη ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ σε αργό μέλος από το χορό πριν από την έξοδο τωνΤΙΜΙΩΝ ΔΩΡΩΝ . Στη διάρκεια του Χερουβικού ο ιερέας διαβάζει τη σχετική ευχή και την ώρα που θυμιάζει ψάλλει τον 50ό ψαλμό (της Μετανοίας). Αν είναι Κυριακή, ο ιερέας λέγει, μυστικά πάντα, και τον αναστάσιμο ύμνο "Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι...".

"Οι τα Χερουβεὶμ μυστικώς εικονίζοντες και τη Ζωοποιώ Τριάδι τον Τρισάγιον ύμνον προσᾴδοντες πάσαν την βιωτικὴν αποθώμεθα μέριμναν ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι ταις αγγελικαίς αοράτως δορυφορούμενον τάξεσιν • Αλληλούϊα.",

Δεν υπάρχουν σχόλια: