Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 2012

The kingdom of heaven is like treasure hidden.......
"The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and hid; and for joy over it he goes and sells all that he has and buys that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking beautiful pearls, who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it." 
-- Matthew 13:44-46
(Painting: "Pearl" by Vladimir Kush)

Δεν υπάρχουν σχόλια: