Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2012

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ
Αγαπητοί μας Πατέρες και αδελφοί, ό δι' ημάς σαρκωθείς πολυέλεος Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, «ή ελπίς πάντων των περάτων της γης», ή λύτρωση των ανθρώπων, το φως το άληθινό, είθε να χαρίζει και κατά το νέο σωτήριο έτος 2013 την αγάπη, την πίστη, την ελπίδα και την ειρήνη σε όλη την δεινώς χειμαζόμενη ανθρωπότητα.

Επίσης  τον δε νέον Αυτού ενιαυτόν τον υποδεχθώμεν μεστόν πάσης αγαθωσύνης. 

ΕΚ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: