Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

"Τις δυνήσεται ειπείν ή εγκωμιάσαι την Παρθένον;"
"Τις δυνήσεται ειπείν ή εγκωμιάσαι την Παρθένον;"

ΠΑΝΑΓΙΑ: Όνομα. υπέρ παν άλλο όνομα, όπου συναρπάζει, συγκλονίζει, συγκινεί, χαροποιεί και ευφραίνει πάντα πιστόν.

ΠΑΝΑΓΙΑ: Μάνα Όνομα, ουδέν γλυκύτερον και λατρευτικότερον του ονόματος της Παρθένου.

ΠΑΝΑΓΙΑ: 'Ονομα, όπου γεμίζει την ψυχήν του πιστού ελπίδα, παρηγορία, ασφάλεια, αγαλίαση και στήριγμα.

ΠΑΝΑΓΙΑ: Όνομα σημαίνον δια τον ασθενή υγεία, δια τον θλιβόμενον χαρά, δια τον αδικούμενον προστασία. δια τον πεινώντα τροφή σώματος και ψυχής, δια τον τυφλόν πνευματικό φως και βακτηρία, δια τον αποκάμοντα σκέπη και βοήθεια.

ΠΑΝΑΓΙΑ: Όνομα σημαίνον μεσιτεία και πρεσβεία εις τον Θεόν.

ΠΑΝΑΓΙΑ: Όνομα σημαίνον την σωτηρίαν του γένους των ανθρώπων.

ΠΑΝΑΓΙΑ: Θησαυρός αδαπάνητος, απροσμέτρητος και ανεκτίμητος δια τον άνθρωπον.

ΠΑΝΑΓΙΑ: Όνομα, υπέρ παν άλλο - εκτός του Θεού - που έχει υπερυμνηθή, υπερδοξασθή και υπερεγκωμιασθή υπό πασών των Αρχαγγέλικών και Αγγελικών δυνάμεων, Προφητών, Αποστόλων, πάντων των Αγίων και του ανθρωπίνου γένους γενικώς.

ΠΑΝΑΓΙΑ: Όνομα, υπέρ παν άλλο, που εδέχθη και δέχεται τας περισσοτέρας ύβρεις, προσβολάς και αισχροβωμλοχίας απο τον διάβολο και τα εκάστοτε όργανά του.


Από το βιβλίο "ΠΟΙΑ Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΜΑΡΙΑ" του Θωμά Λ. Τσονάκα

Δεν υπάρχουν σχόλια: