Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014

Πράσινο φως για τη «βιομετρική υπογραφή»!!!!!!!!!!!!


ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ FACE CONTROL ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΜΑΤΙΩΝ, ΤΟ 

ΜΟΥΣΤΑΚΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ


Πράσινο φως για τη «βιομετρική υπογραφή»


Ενας συνδυασμός πολλαπλών φυσικών χαρακτηριστικών του ατόμου, από μορφασμούς και γκριμάτσες μέχρι το χρώμα των ματιών και των μαλλιών, το μουστάκι, ακόμα και τον τρόπο βαδίσματος, θα αποτελούν το «πάσο» για να μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση σε κρίσιμες εγκαταστάσεις με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις ασφάλειας.
Σύντομα ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή ερευνητικών προγραμμάτων για συστήματα ασφαλείας που θα καταγράφουν πολλαπλά βιομετρικά στοιχεία των ατόμων, ώστε να εξασφαλίζεται με αποτελεσματικότερο τρόπο η αναγνώριση και ταυτοποίηση κάθε ατόμου, για να επιτρέπεται να προσεγγίζει χώρους ευαίσθητους και κρίσιμους από πλευράς ασφάλειας. Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΑΠΠΔ) άναψε το «πράσινο φως» για το ερευνητικό πρόγραμμα «Βιοταυτότητα» (ανακλήσιμες βιομετρικές ταυτότητες για χρήση σε περιβάλλοντα χώρο διάχυτης νοημοσύνης) κάνοντας δεκτό σχετικό αίτημα του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας και της εταιρείας ασφάλειας G4S TELEMATIX Α.Ε. Το πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ έχει στόχο να αναπτύξει μία μέθοδο «πολυτροπικής βιομετρίας», που θα εξεταστεί πειραματικά ως εναλλακτικό και συμπληρωματικό σύστημα ασφάλειας στις συνήθεις βιομετρικές πρακτικές, που είναι τα δακτυλικά αποτυπώματα, η ιριδοσκόπηση, η γεωμετρία του προσώπου.
Καταγραφή


Για την ακριβέστερη αξιοποίηση συστημάτων ελέγχου, θα καταγράφονται πλέον διάφορα χαρακτηριστικά του ατόμου που σχετίζονται με τη συμπεριφορά και ως αντιδράσεις του σε εξωτερικά ερεθίσματα. Η «βιομετρική υπογραφή» που θα είναι μοναδική για κάθε άτομο, θα προκύπτει από στατικά και δυναμικά χαρακτηριστικά του προσώπου (π.χ. μορφασμοί, γκριμάτσες), τον τρόπο βαδίσματος, σε συνδυασμό με φυσικά ή άλλα χαρακτηριστικά της εξωτερικής του εμφάνισης (π.χ. ύψος, βάρος, χρώμα ματιών και μαλλιών, μουστάκι, γυαλιά κ.λπ.).


Στη δοκιμαστική λειτουργία θα συμμετάσχουν εθελοντικά υπάλληλοι του υπουργείου Δημόσιας Τάξης και της εταιρείας (μετά από ρητή συγκατάθεσή τους) που θα κληθούν να εκτελέσουν διάφορες καθημερινές ενέργειες (π.χ. βάδισμα, χειρισμό πίνακα ελέγχου κ.λπ.) προκειμένου μέσα από εικόνες και σήματα από ανιχνευτές βαδίσματος κ.λπ. να καταγραφούν τα δυναμικά χαρακτηριστικά του προσώπου, ο τρόπος κίνησης και βαδίσματος.

Αλέξανδρος Αυλωνίτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: