Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 23 Μαρτίου 2014

ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ.
Σημεία για το τέλος του κόσμουΠες μας ποιό είναι το σημάδι της ελεύσεως Σου και των έσχατων; ρώτησαν οι μαθητές τον Χριστό. Και Εκείνος τούς απαριθμεί όχι ένα αλλά πολλά σημάδια. Τα σημάδια εκείνα θα φανερωθούν μέσα από αμαρτωλούς λογισμούς και αισθήματα απάνθρωπα, μέσα από ανθρώπους, από πράγματα, από γεγονότα, από στοιχεία και φαινόμενα φυσικά. Με ένα λόγο, ένας σωρός από ποικίλα σήματα θα φανερωθούν πριν από το τέλος του κόσμου και του χρόνου.Όπως προ του Κατακλυσμού, όλοι οι λογισμοί των ανθρώπων ήταν στραμμένοι στο κακό, έτσι θα γίνει και στο τέλος του κόσμου, οι λογισμοί των περισσοτέρων ανθρώπων θα είναι αμαρτωλοί και πονηροί ενώ τα συναισθήματά τους θα παρουσιάζουν μία ψυχρή Αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον. Θα ψυχραθεί ή Αγάπη των πολλών και πολλοί ψευδοπροφήτες και ψευδομεσσίες θα εμφανιστούν.

Οι πιστοί θα μείνουν κοντά στον μόνο Μεσσία, τον μόνο αληθινό Ιησού Χριστό και δεν θα αποστατήσουν ακόμα και για την ίδια την επίγεια ζωή τους. Για τούτο θα είναι μισητοί από τούς άπιστους και ψευδολόγους, θα διωχθούν και θα μαρτυρήσουν. Μακάριος όμως εκείνος πού θα υπομείνει μέχρι τέλους.

Οι απόστολοι του Χριστού αποκαλύπτουν ακόμη περισσότερο τα μυστήρια πού τούς εμπιστεύτηκε ό Κύριος. Λέει ό Πέτρος: τούτο πρώτον γινώσκοντες ότι έλεύσονται επ’ εσχάτων των ήμερων έμπαϊκται κατά τας ιδίας επιθυμίας αυτών πορευόμενοι (Β' Πέτρ. 3, 3). Ό Παύλος πάλι, γράφει στον Τιμόθεο: έσται γάρ καιρός ότε της ύγιαινούσης διδασκαλίας ούκ ανέξονται, αλλά κατά τας έπιθυμίας τας ιδίας έαυτοΐς έπισωρεύσουσι διδασκάλους κνηθόμενοι την άκοήν, και από μεν της αληθείας την άκοήν άποστρέψουσιν, επί δέ τούς μύθους έκτραπήσονται (Β' Τιμ. 4, 3-4). Ό ίδιος Απόστολος, δίνει μια πιο εναργή εικόνα των εμπαθών έσχατων γενεών επί της Γή λέγοντας: τούτο δέ γίνωσκε, ότι εν έσχάταις ήμέραις ένστήσονται καιροί χαλεποί. Εσονται γάρ οι άνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεύσιν άπειθείς, αχάριστοι, άνόσιοι, άστοργοι (Β'Τιμ. 3, 1-3). Αυτά ταυτίζονται με όσα έχει πει ό Χριστός για τούς ψευδοπροφήτες και την αγάπη πού θα ψυχραθεί.Άλλα σήματα θα είναι τα εξής: λαοί θα επαναστατήσουν εναντίον λαών και βασίλεια εναντίον βασιλείων, συχνές εξεγέρσεις και πόλεμοι, αμοιβαίες έριδες και μάχες, σκάνδαλα και ανομίες, πτώσεις και προδοσίες. Τέτοιες και παρόμοιες απάνθρωπες και ανάδελφες σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους θα προαναγγείλουν τον ερχομό του τέλους.Λιμοί, επιδημίες και σεισμοί και μάλιστα σέ μέτρα ανεπανάληπτα και σέ ολόκληρο τον κόσμο, καθώς είναι και γραμμένο: θα έρθουν θλίψεις μεγάλες, τέτοιες πού δεν έγιναν από καταβολής κόσμου και ούτε θα ξανασυμβούν. Ό λιμός θα έρθει κατά ένα μέρος από τον ήλιο, τις πλημμύρες, τούς σκώληκες και τα διάφορα έντομα και κατά το υπόλοιπο από το ότι οι αποστάτες του Θεού θα χάσουν το νου τους και δεν θα ξέρουν να μοιράσουν την τροφή στους λαούς. Γιατί, όταν θα χαθεί ή ευσπλαχνία, θα χαθεί και ή φρόνηση. Οι ασθένειες θα θερίζουν τούς ανθρώπους με τέτοια σφοδρότητα, όσο εκείνοι θα στρέφονται αποκλειστικά προς τη γη για φάρμακα και υγεία. Οι σεισμοί πάλι, θα συνοδεύονται από κλυδωνισμό των ωκεανών, υπερχείλιση των ποταμών, αποξήρανση πολλών πηγών, φοβερές καταιγίδες στη ξηρά και φουρτούνες στο πέλαγος. Και επειδή οι σεισμοί θα είναι συχνότατοι, οι άνθρωποι θα ζουν με ένα συνεχή φόβο.Παράλληλα με τα ανατριχιαστικά αυτά φαινόμενα θα συμπορεύεται και το ακράτητο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Τίποτε δεν θα μπορεί να φοβίσει και ανακόψει τον αποστολικό ζήλο των αληθινών Ιεραποστόλων. Αυτό το Ευαγγέλιο της ουρανίου Βασιλείας θα κηρυχθεί σέ όλο τον κόσμο εις μαρτυριών πάντων των λαών. Αληθινοί άνθρωποι, έχοντας διαφυλάξει μέσα τους την σφραγίδα του 'Αγίου Πνεύματος, θα μεταφέρουν τη διδαχή του Χριστού σέ όλες τις πλευρές του κόσμου, ενάντια στους ψευδομεσσίες, στους ψευδοπροφήτες και ψευδαδέλφους, ενάντια σέ όλους τούς σκανδαλοποιούς, διώκτες και δημίους.


Ώς σήμα του τέλους κατονομάζει ό Παύλος και την εμφάνιση του αντίχριστου: θα είναι ό άνθρωπος της άμαρτίας, ό υιός της άπωλείας, ό αντικείμενος και ύπεραιρόμενος επί πάντα λεγόμενον θεόν ή σέβασμα ώστε αυτόν εις τον ναόν του Θεού ως θεόν καθίσαι, αποδεικνύντα εαυτόν ότι εστί Θεός (Β' Θεσ. 2, 3-4). Αυτόν, ό Κύριος Ιησούς Χριστός αναλώσει τω πνεύματι του στόματος Αυτού (Β' Θεσ. 2, 8). Θα είναι όμως ένα σήμα των καιρών. Μακάριοι όσοι δεν παρασυρθούν από τις απάτες και τα ψεύτικα θαύματά του.


Όσο πλησιάζουμε στο τέλος, τόσο και θα πληθαίνουν τα σήματα των εσχάτων. Ό ήλιος, ή σελήνη και οι αστέρες θα επιδείξουν επίσης σήματα και τούτο αμέσως μετά τις θλίψεις των ήμερών εκείνων: ήλιος και σελήνη θα σκοτισθούν ενώ οι αστέρες θα πλησιάζουν μεταξύ τους και θα πέφτουν από τον ουρανό. Θα συμβεί σκότος φοβερό και γενικευμένο μέσα στο όποιο θα ακούγεται μονάχα ό θόρυβος των πιπτόντων αστέρων και ό θόρυβος αυτός θα σκεπάζει τις απεγνωσμένες κραυγές των ανθρώπων.


Ή εμφάνιση του μεγάλου και λαμπερού σταυρού θα είναι ένα νέο σήμα. Ό Τίμιος Σταυρός, το σημείο του Υιού του Θεού πού σταυρώθηκε για τούς ανθρώπους, θα λάμπει τότε απ’ άκρη σ’ άκρη του σύμπαντος και θα το φωτίσει όπως ό ήλιος. Τότε οι λαοί θα θρηνήσουν, οι φυλές και τα έθνη θα οδύρονται, όλα όσα θα βρίσκονται στη ζωή, άπιστοι και πιστοί, επειδή το σημείο αυτό θα φανερώνει τη τελική νίκη του Σταυρωθέντος Χριστού. Οι πιστοί θα κλαίνε από χαρά και οι άπιστοι από τις τύψεις της συνειδήσεως. Αμφότεροι όμως θα τρέμουν από το φόβο γι’ αυτό πού θα άκολουθήσει.


Όλα αυτά θα διαδέχονται γοργά το ένα το άλλο επειδή ή Έλευση του Υιού του Ανθρώπου θα γίνει όπως ή αστραπή πού βγαίνει από την ανατολή και φαίνεται μέχρι τη δύση. Τόσο σφοδρή και φωτεινή θα είναι ή δεύτερη έλευση του Βασιλέως και Κυρίου μας. Θα εμφανιστεί επί των νεφελών του ουρανού με δόξα και δύναμη μεγάλη, ανέκφραστη και απερίγραπτη.

Το έσχατο νικηφόρο σημείο - σήμα, όχι για το ότι θα έρθει μα για το ότι ήδη έχει έρθει, θα είναι το σάλπισμα των Αγγέλων. Με το σημείο αυτό οι άγιοι άγγελοι θα συνάξουν ένώπιον του Κυρίου τους όλους τούς εκλεκτούς Του από τα τέσσερα σημεία, από το ένα άκρο του ουρανού μέχρι το άλλο. Και θα είσέλθουν οι δίκαιοι στην χαρά του Κυρίου τους και ούτω πάντοτε συν Κυρίω έσόμεθα (Α' Θεσ. 4, 17), κατά τον λόγο του εκλεκτού Αποστόλου Παύλου.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ. 
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: