Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 25 Μαρτίου 2014

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΑΤΑΞΥ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΝ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ.Διαφορές μεταξύ συμβόλων και σημείων

Το σύμβολο είναι κάτι το διαρκές ενώ το σήμα είναι στιγμιαίο.


Για παράδειγμα, ό σωματικός θάνατος γενικώς, είναι σύμβολο του θανάτου της ψυχής. Ό θάνατος πάλι του υιού του βασιλιά Δαυίδ εξαιτίας της πατρικής αμαρτίας, αποτελεί σήμα για τον πατέρα του, με το όποιο διαπιστώνεται ή αμαρτία και ό Δαυίδ καλείται σέ μετάνοια.

Ό ήλιος είναι το μεγαλύτερο σύμβολο του Θεού μέσα στη φύση ενώ ή συσκότιση του ηλίου αποτελεί θείο σήμα προς τούς ανθρώπους.
Ό λίθος είναι σύμβολο του Χριστού και της πίστης στο Χριστό, ως θεμελίου επάνω στο όποιο οικοδομείται ή πνευματική ζωή. Οι ραγισμένοι λίθοι όμως κατά τον θάνατο του Χριστού είναι ένα σήμα.

Το άγριο θηρίο είναι σύμβολο κάποιου πάθους. Όταν όμως το θηρίο επιτίθεται σέ ανθρώπους και τούς κατασπαράσσει (όπως τα παιδιά πού χλευάζουν τον προφήτη Ελισαίο), τότε αυτό γίνεται σήμα (Δ' Βασ. 2, 23-24).

Ό άνεμος είναι και αυτός ένα από τα σύμβολα του Πνεύματος του Θεού. Μα όταν ό άνεμος συντρίψει ένα σπίτι, τότε καθίσταται σήμα.

Ό σταυρός είναι σύμβολο του πάθους και της σωτηρίας, αλλά ό σταυρός πού εμφανίστηκε στον ουρανό ενώπιον του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου -ή εκείνος πού θα φανεί πριν από την Δευτέρα Έλευση του Κυρίου- είναι σήμα.

Το ύδωρ είναι σύμβολο της χάριτος του Θεού και της καθάρσεως, μα ό κατακλυσμός και ή πλημμύρα είναι σήμα.

Ό άνθρωπος στις σχέσεις του με τη φύση αποτελεί σύμβολο του Θεού.

Όμως, ό ένας ή ό άλλος άνθρωπος πού με την ζωή του ή και με τούς λόγους του σέ προειδοποιεί για κάτι, είναι ένα σήμα.

Το να πάσχει κάποιος δίχως κρίμα καθώς και το να πάσχει επειδή έσφαλλε, είναι σήμα.

Οι σωματικές ασθένειες γενικότερα συμβολίζουν τις πνευματικές οφειλές, αλλά ή αιφνίδια νόσος μέσα στην οικογένεια είναι ένα σήμα.

Σήμα είναι και το σαφές όνειρο το όποιο δεν χρειάζεται ερμηνεία. Το όνειρο όμως μπορεί να είναι και συμβολικό, όταν περιέχει εικόνες και πράξεις τα όποια χρήζουν ερμηνείας.

Με ένα λόγο, όλος ό ορατός κόσμος αποτελεί σύμβολο της αοράτου και πνευματικής πραγματικότητας.
Υπηρετεί όμως και σαν σήμα των σχέσεων των κτισμάτων, σχέσεων, αλλοιώσεων, μεταβολών, πράξεων, γεγονότων και καταστάσεων.


Γι’ όποιον έχει εισχωρήσει στην επιστήμη του πνεύματος και έχει ενώπιων του ανοιχτή την 'Αγία Γραφή του Θεού, δεν είναι διόλου δύσκολο να ξεχωρίσει τα σύμβολα από τα σήματα


ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ. 
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: