Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 11 Αυγούστου 2014

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ - ΨΑΛΜΙΚΑ ΑΝΤΙΦΩΝΑ «ουκ εις τέλος όργισθήσεται, ουδέ εις τον αιώνα μηνίει'"

Αυτός λοιπόν, ό έλεήμων, ό οικτίρμων, ό μακρόθυμος, ό πολυέλεος Κύριος:

ουκ εις τέλος όργισθήσεται, ουδέ εις τον αιώνα μηνίει'


Ποτέ δεν θα μείνει οργισμένος μέχρι το τέλος.
 Ούτε αιωνίως θα βρίσκεται σέ μία μήνη, πού είναι ταυτόσημο σχεδόν με την οργή. 

Τάδε λέγει Κύριος, μάς λέει ό Ησαΐας, ό Ύψιστος, ό εν ύψηλοίς κατοικών τον αιώνα, άγιος εν άγίοις όνομα αύτώ, Κύριος Ύψιστος εν άγίοις αναπαυόμενος και όλιγοψύχοις διδούς μακροθυμία (στους ολιγόψυχους προσφέρει μακροθυμία, δηλαδή στους αδύναμους) και διδούς ζωήν τοις συντετριμμένοις την καρδίαν (προσφέρει ζωή σ’ αυτούς πού είναι διαλυμένοι εσωτερικά) ουκ εις τον αιώνα εκδικήσου υμάς, ουδέ διαπαντος όργισθήσομαί υμίν πνεύμα γάρ παρ' εμού εξελεύσεταί και πνοή πάσαν εγώ εποίησα (εγώ θα σας δώσω ζωή, εγώ την έχω τη ζωή Εγώ θα κάνω να ζωντανεύετε συνέχεια) (Ήσ. 57,15-16)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ. ΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ . ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΟΜΟΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: