Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014

ΘΕΟΤΟΚΙΟ

ΘΕΟΤΟΚΙΟ


Είμαστε
σαν το τροπάρι εκείνο του Εσπερινού
το ακροτελεύτιο
που υπογράφει δεσμό για πάντα,
"και νυν και αει και εις τους αιώνας".

Είμαστε
η προσευχή των απόντων
με τη δύναμη των αγνώστων
σαν τα παραλειπόμενα γράμματα
του "Προσομοίου" της ημέρας.

Είμαστε
οι πλούσιοι ενδεείς της μεσιτείας
μπασμένοι σε Θεοτόκιο
"ου η ακροστιχίς"
"πάντων θλιβομένων η χαρά".

Δεν υπάρχουν σχόλια: