Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2014

Εγκύκλιος Πρωτοχρονιάς 2015 του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου και Σιατίστης κ.κ. Παύλου

ρ. Πρωτ. 1

ν Σιατίστ τ 1 ανουαρίου 2015

γκύκλιος
πί τ Νέ τει

γαπητοί μου δελφοί,

Μέ τή χάρη το Θεο καί τίς πρεσβεες το γίου Βασιλείου το ποίου ορτάζουμε τήν μνήμη, να νέος τος βρίσκεται πό σήμερα μπροστά μας.

Στήν γλσσα τς κκλησίας μας νέος χρόνος νομάζεται «νέος νιαυτός τς χρηστότητος το Κυρίου» πού σημαίνει μιά κόμη χρονική περίοδο τήν ποία γάπη το Θεο χαρίζει στόν καθένα μας πάνω στήν γ.

χρόνος χει μιά ρχή γιά τόν καθένα μας καί φαίνεται νά χει καί να τέλος. ρχή εναι μέρα πού γεννηθήκαμε.Ποιό μως εναι τό τέλος; Στή γλσσα μας λέξη τέλος χει δύο ννοιες. μία σημαίνει τό τέρμα. λλη σημαίνει τήν λοκλήρωση.

χρόνος μοιάζει μέ να ποτάμι πού κυλάει καί πού φαίνεται σέ μς τούς νθρώπους τι τό τέλος του εναι θάνατος. μως, πως λα τά ποτάμια, δέν τελειώνει, λλά κβάλει στήν βασιλεία το Θεο. Σέ μιά λλη πραγματικότητα πού δέν νήκει στό χρόνο λλά στήν αωνιότητα.

Γιά ποιο λόγο μως Θεός μς χαρίζει τόν χρόνο; πόστολος Παλος θά μς πε τι χρόνος πρέπει νά γίνει «καιρός σωτηρίας». Θά μς καλέσει δηλαδή νά ξιοποιήσουμε σο χρόνο Θεός μς διαθέσει, λιγότερο περισσότερο γιά νά σωθομε. Νά συναντήσουμε δηλαδή στήν ζωή μας τόν Σωτήρα Χριστό καί νά λοκληρωθομε. λοκλήρωση τς νθρπινης ζως εναι νταξη της στήν ζωή το Χριστο. νωση μας μέ τόν Χριστό εναι τρόπος πού νικμε τόν θάνατο καί ζομε στήν Βασιλεία το Θεο.

νθρωπος βέβαια πού νώνεται μέ τόν Θεό, φανερώνει τή ζωή το Χριστο στήν καθημερινότητα του. λλά ζωή το Χριστο εναι γάπη. νθρωπος τότε μόνο ζε ληθινά ταν γαπ. Καί ταν νθρωπος γαπ τότε ληθινά ζε καί χαίρεται τήν ζωή του. Χριστός μς διαβεβαίωσε τι λθε στόν κόσμο γιά νά μπορομε μες ο νθρωποι νά χουμε ζωή καί περίσσευμα ζως.

λες ατές τίς λήθειες τίς βλέπουμε νά φανερώνονται στήν ζωή το γίου καί Μεγάλου Βασιλείου. γιος μπιστεύθηκε στή ζωή του τόν Χριστό σάν τόν μοναδικό τρόπο νά ζήσει αώνια. Στή ζωή του φανέρωσε τήν ζωή το Χριστο, δηλαδή τήν γάπη. Εχε μιά σπάνια μόρφωση, εχε σπουδάσει ξι (6) πιστμες καί τίς χρησιμοποίησε λες γιά νά πηρετήσει καλύτερα τόν συνάνθρωπο του καί χι γιά νά πλουτήσει. Πλοτος του ταν γάπη. φτιαξε μιά πόλη γάπης πού ο μεταγενέστεροι τήν νόμασαν Βασιλειάδα. κε κάθε ναγκεμένος νθρωπος ερισκε στήριξη, παρηγοριά καί γάπη. γιος Βασίλειος εχε δημιουργήσει καί λεπροκομεο καί φρόντιζε ς ατρός τούς ρρώστους. Περιποιόταν τούς λεπρούς διος καί στό τέλος σπαζόταν τίς πληγές τους.

γιος Βασίλειος εχε ταυτόχρονα δυνατή πίστη. Στή ζωή του μπιστεύθηκε ταλάντευτα τόν Χριστό καί περασπίστηκε τήν ρθόδοξη πίστη πό τήν πλάνη καί τήν αρεση. Εναι χαρακτηριστικός διάλογος του μέ τόν παρχο πού παιτε πό ατόν νά προσχωρήσει στήν αρεση:

παρχος: άν δέν μέ πακούσεις θά πάθεις κάτι πό σα χω στήν ξουσία μου.

γιος Βασίλειος: Ποιά εναι ατά;

παρχος: Θά σέ ξορίσω. Θά σο δημεύσω τήν περιουσία. Θά σέ σκοτώσω.

γιος Βασίλειος: χεις κάτι λλο, γιατί ατά δέν μέ φορον.

παρχος: Μά πς;

γιος Βασίλειος:Μέ πειλες μέ ξορία. πάρχει κάποιος τόπος νά μέ στείλεις πού δέν θά πάρχει Θεός; νας τέτοιος τόπος θά ταν ξορία. λλά το Κυρίου γ καί τό πλήρωμα ατς. Θά μο δημεύσεις τήν περιουσία; μόνη μου περιουσία εναι τά βιβλία μου καί τά τριμένα ράσα πού φοράω. Μέ πειλες μέ θάνατο;Θά ννοες τήν πρώτη πληγή κάτω πό τήν ποία θά πέσει νεκρό ατό τό ταλαίπωρο σμα. Γνώριζε τι μόνο ατή τήν πληγή ξουσιάζεις. λλά ατή πληγή θά μέ φέρει πιο κοντά στόν Χριστό μου.

Τό συμπέρασμα το πάρχου πού μεταφέρει στόν αρετικό ατοκράτορα: «Κρείσσων πειλν νήρ», δηλαδή μεγαλύτερος πό λες τίς πειλές ναδείχθηκε ατός νδρας. τσι γιος Βασίλειος μεινε σταθερός στήν πίστη του καί δυνατός στήν γάπη του.

δελφοί μου,

χρόνος τς ζως μας θά γίνει ληθινά καινούριος άν βάλουμε τό Χριστό στήν ζωή μας καί τό θέλημα του γίνει δείκτης πορείας γιά λο τόν πόλοιπο χρόνο τς ζως μας. Μιά τέτοια χρονιά σς εχομαι νά ζήσετε ατό τό χρόνο πού πό σήμερα ρχίζει, άν θέλετε νά εναι καλός καί εγογημένος.

Χρόνια πολλά, καλά καί ελογημένα!

Μέ τήν γάπη το Χριστο μας
πίσκοπος Σας

Σισανίου καί Σιατστης Παλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: