Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2014

Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης: “Ἑνότητα! Πρίν εἶναι ἀργά.”








Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης: “νότητα! Πρίν εναι ργά.”


ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

 -Γιά μι κόμη φορ τό πολιτικό σύστημα ποδεικνύεται νάξιο τς πατρίδας καί τς στορίας της.

Ζύγισα πολύ μέσα μου ατή τήν φράση πρίν τήν καταγράψω, λλά νομίζω τι εναι ληθινή.

Στό παρελθόν πατρίδα μας πέρασε δύσκολες ρες, τώρα μως ασθάνομαι, καί μακάρι νά κάνω λάθος, τι χουμε φθάσει σέ να ριακό σημεο.
Κα ν τούτη τήν ρα παιτεται κοινή συναίνεση λων γιά τό σήμερα καί γιά τό αριο ατο το τόπου, καί δέν πάρχει λλη λύση κτός πό τήν κοινή συναίνεση, καί ν ατό τό ξρουν πολύ καλά, λοι οι σοβαροί νθρωποι πό λα τά κόμματα, κυριαρχον δυστυχς ο κραοι καί ο ξαλλοι καί ο τιποτένιοι σέ λους τούς πολιτικούς χώρους.

Περνον καθημερινά πό τίς θόνες τίς τηλεοπτικές άνθρωποι απίθανοι, πού πιστεύουν τι εναι καί σπουδαοι, ν πί τς οσίας εναι κλόουν πού μως δέν μς διασκεδάζουν, λλά μς νησυχον γιατί γυμνότητα τους εναι πλέον ρατή.
Μιλον γιά ξίες ατοί πού μοναδική τους ξία ταν τό χρμα καί μοναδική τους κανότητα λεηλασία ατο το τόπου.

Τούς κος νά μιλνε καί διερωτσαι πό ποιά χώρα ρχονται. Παριστάνουν τούς σπουδαίους ατοί πού δη χουν δώσει ξετάσεις καί ποδείχθηκαν πολύ μικροί.

Ατός τόπος, πως δη επαμε, χει περάσει καί λλοτε δύσκολες ρες καί ντεξε καί νορθώθηκε.
Εναι σημαντικό μως νά θυμόμαστε τι πέρασε καί μετάκλητες θνικές καταστροφές, καί σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σέ να τέτοιο νδεχόμενο.
να μικρό λάθος καί πόμενη μέρα σως νά εναι πολύ διαφορετική. Πάρα πολύ σύντομα ξεχάσαμε τήν θνική τραγωδία τς Κύπρου, πού καί ατήν φροσύνη μας δημιούργησε.

Ατό τό ξέρουν λοι, ατό τούς τό φωνάζουν λοι, ατό τούς τό παραγγέλουν λοι ντός καί κτός λλάδος, λλά ατοί κάνουν πς δέν τό βλέπουν καί δέν τό κον.
ραγε ο γέτες μας δέν χουν συμβούλους περιμάζεψαν νίκανους νθρώπους, πως δυστυχς συνήθως συμβαίνει σέ λες τίς αλές, που συνήθως πικρατον ο σήμαντοι πού πλειοδοτον σέ ξαλλοσύνη καί χι ο σοβαροί πού ποσύρονται στό περιθώριο;

Ατοί πού νδιαφέρονται περί «πάρτης» καί χι περί Πάτρης. Μήπως εμαι περβολικός κινδυνολόγος; Θά χαιρόμουν πρτος ν συνέβαινε κάτι τέτοιο.
Φοβομαι τι ο μεγάλοι μονομάχοι χουν ατοεγκλωβιστε μέ τούς κατέρωθεν κομπάρσους γύρω τους.

νας μοιάζει νά βιάζεται νά παραδώσει τήν ξουσία καί λλος προσπαθε νά τήν ποφύγει.

ν τό θμα ατς τς πόθεσης ταν κάποιος πό τούς δύο, δέν θά εχε διαίτερη σημασία.

Ατός μως πού πραγματικά κινδυνεύει δέν εναι κάποιος πό τούς δύο, λλά Πατρίδα καί θά ταν τραγικό νά κινδυνεύσει πό τήν νικανότητα τους.

Τό μοναδικό πού ασθάνομαι νά προέχει εναι νότητα λων! νότητα λων! νότητα λων!

Γνωρίζω τι κάποιοι θά νοχληθον μέ τό κείμενο αύτό. Κάποιοι θά προσπαθήσουν νά τό διαστρέψουν. Τό χουν ξανακάνει λλωστε στό πρόσφατο παρελθόν.
Κάποιοι θά διερωτηθον γιατί μιλ. Κάποιοι θά μο μφισβητήσουν κόμη καί τό δικαίωμα νά μιλ, σάν νά μήν εμαι κανονικός πολίτης ατς τς χώρας.
Ατοί εναι τά φασιστοειδ πού τά συναντ κανείς σέ λους τούς χώρους, νδεδυμένα βέβαια μέ νδυμα δημοκρατικότητας καί πλεονάζοντος «προοδευτισμο».
Δέν μέ νδιαφέρουν μως ατοί. γώ ναζητ κείνους πού κόμη σκέπτονται, προβληματίζονται καί νησυχον. Ετυχς καί ατοί πάρχουν παντο.

Παλεύετε, Κύριοι το πολιτικο συστήματος, γιά τό άν στίς 29 Δεκεμβρίου χώρα θά χει δέν θά χει Πρόεδρο καί δέν σς πασχολε τό άν, καί ξ ατίας τς διαλλαξίας σας, ατός τόπος δέν θά χρειάζεται πλέον Πρόεδρο!

Ξεσηκωθετε λοι ο σοβαροί καί παιτεστε να καί μόνον. νότητα! Πρίν εναι ργά.


Δεν υπάρχουν σχόλια: