Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016

ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΓΟ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ. Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑΕΙ ΤΑ ΜΑΓΙΑ. 60 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΑΓΙΑΣ.


ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΓΟ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ.Ο Άγιος Κοσμάς ό Αιτωλός αναφέρει σε μια διδαχή  του: Ήταν ένας άνθρωπος, τό όνομά του Ιουλιανός, αναγνώστης της Μεγάλης Εκκλησίας. Σπούδαζε γράμματα με τον Μέγα Βασίλειον καί δεν τού άρεσε τό βασίλειον τό αληθινόν, τό ουράνιον να πάρει, αλλά τό έπίγειον. Ήταν ένας ανιψιός τού Μεγάλου Κωνσταντίνου τού βασιλέως, ζήτησε να πάρει τό βασίλειο. Καί αυτός πηγαίνει καί ευρίσκει έναν Εβραίο μάγο καί τού λέει: Είσαι καλός να μέ κάνης να γίνω βασιλιάς καί να σε κάμω βεζίρη καί ότι θέλεις να σου δίνω;” Τού λέγει ό Εβραίος ό μάγος: “Αρνήσου τον Χριστόν καί εγώ να σε κάνω βασιλιά”. Λέγει ό αναγνώστης Ιουλιανός: “Τον αρνούμαι”. Κάθεται καί κάμει ένα γράμμα ό μάγος καί τού λέει: “Πάρε τούτο τό χαρτί καί πήγαινε σ’ ένα μνήμα ελληνικό καί ρίψε υψηλά τό χαρτί. Εκεί έχουν να έλθουν οι δαίμονες καί ότι θέλεις σου κάμνουν, μόνο μη φοβηθείς καί κάμεις τον σταυρόν σου, διότι φεύγουνε”.


Πήγε ό Ιουλιανός στο μνήμα καί έριξε υψηλά τό χαρτί. Εκεί ήλθαν οι δαίμονες. Αυτός φοβηθείς βλέποντάς τους, άσχημους καί φοβερούς, κάνοντας τον Σταυρόν Του οι δαίμονες έφυγαν. Τού λέγει ό μάγος: “Πήγαινε να σφάξης ένα παιδίον καί να τού βγάλης την καρδιά να μού την φέρεις έδώ”. Πήγε ευθύς καί έσφαξε ένα παιδί καί τού έφερε την καρδιά. Τότε κράζει ό μάγος τούς δαίμονες. Αυτός πάλιν από τον φόβο του έκαμε τον Σταυρό του, μά οι δαίμονες δεν φοβήθηκαν καί δεν έφυγαν, διότι ήτον μεμολυσμένος από τον φόνο όπου έκαμε.
Ετσι έκαμε τό θέλημά του καί έγινε ζεύγος τού διαβόλου καί βασίλευσε δύο χρόνια καί πήγεν στήν Κόλαση να καίεται πάντοτε. Πρέπει καί ημείς να είμαστε καθαροί από αμαρτίες καί τότε να κάνομεν τον σταυρό μας να φεύγει ό διάβολος. Έάν καί είμαστε μολυσμένοι μέ αμαρτίες, δεν φεύγει ό διάβολος”.


 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑΕΙ ΤΑ ΜΑΓΙΑ. 60 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΑΓΙΑΣ. ΑΡΧΙΜ.Π. ΠΑΥΛΟΣ ΝΤΑΝΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: