Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 28 Αυγούστου 2016

ΟΙ ΒΙΟΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ. ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ.
Έτι προσφέρομέν Σοι την λογικήν λατρείαν υπέρ τών εν πίστει άναπαυσαμένων προπατόρων, πατέρων, πατριάρχων, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, έγκρατευτών καί παντός πνεύματος δικαίον εν πίστει τετελειωμένου. Θεία Λειτουργία Άγ. Ίωάννου του Χρυσοστόμου.ΟΙ ΒΙΟΙ των Αγίων», γράφει ό Αγ. Ιουστίνος Πόποβιτς, «δεν είναι τίποτε περισσότερο από την ζωή σύμφωνα με τον Χριστό τον Κύριο, επαναλαμβανόμενη σε κάθε άγιο, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, με αυτήν ή την άλλη μορφή, ή ακριβέστερα: είναι ή ζωή του Χριστού Κυρίου συνεχιζόμενη μέσω των άγιων, ή ζωή του ενσαρκωμένου Λόγου του Θεού, του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, ό Όποιος έγινε άνθρωπος για να μάς δώσει καί να μάς χαρίσει ως άνθρωπος την Θεία ζωή Του• έτσι ώστε ως Θεός, μέ την ζωή Του, να φωτίσει, να θεώσει καί να αγιάσει την ανθρώπινη ζωή μας επάνω στην γη, Ό τε γάρ άγιάζων καί οί άγιαζόμενοι εξ ενός πάντες- (Πρός Εβραίους 2:1)».


 Ό ορισμός αυτός των Βίων των Αγίων τονίζει τό υψηλό επίπεδο της σπουδαιότητας πού πρέπει να έχουν οι άγιοι στην ζωή του κάθε Χριστιανού, εφ’ όσον είναι οι ανθρώπινοι μεσίτες καί τά όργανα πού μάς προσκαλούν να μεταλάβουμε της σωτηριώδους εν Χριστώ ζωής στην γη. Για τον λόγο αυτόν, πάντοτε ή Ορθόδοξη Εκκλησία φύλαγε μέ Αγάπη ως πολύτιμους θησαυρούς τούς γραπτούς Βίους των Αγίων καί εορτάζει την μνήμη τους σε κάθε της Θεία Λειτουργία.


 Στις ακολουθίες της Εκκλησίας ακούμε επανειλημμένως την αίτηση, «Μετά πάντων των άγιων, εαυτούς καί αλλήλους καί πάσαν την ζωήν ήμών Χριστώ τώ Θεώ παραθώμεθα». Όπως δηλώνει ή ευχή αυτή της Αναφοράς από την Θεία Λειτουργία του Αγ. Ίωάννου του Χρυσοστόμου, ή συμμετοχή στην Ευχαριστία είναι για τον Ορθόδοξο Χριστιανό μία μοναδική ευκαιρία για ένωση καί κοινωνία με την ίδια την ζωή καί τό πνεύμα των άγιων. Επομένως, ή ανάγνωση των Βίων των Αγίων δεν είναι απλώς μία αφήγηση της ιστορίας, αλλά, ακόμη πιο σημαντικό, μία πράξη αναμνηστικής λατρείας, μία ευκαιρία να πάρει κανείς θέση μέσα στην ίδια την παρουσία του Θεού της Αγίας Τριάδος.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΤΟ ΣΕΡΒΙΚΟ  ΠΑΤΕΡΙΚΟ. ΤΟΜΟΣ Α.ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια: