Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΣΙΟ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΝ ΘΑΥΜΑΣΤΟΡΕΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ.

Ό όσιος Συμεών ό Θαυμαστορείτης (6ος αί.), ήταν σύγχρονος του άγιου Ίωάννου του Ελεήμονος, αν καί μεγαλύτερος του. Ή αποκάλυψη, γιά την οποία μιλήσαμε πιο πάνω, σώζεται σ’ έναν λόγο του γιά την έξοδο της ψυχής από τό σώμα Εκεί ό όσιος λέει ότι, όπως τού φανέρωσε τό Άγιο Πνεύμα, στην εποχή του ήταν λίγοι εκείνοι πού παρέδιναν τίς ψυχές τους στα χέρια των άγίων Αγγέλων επειδή είχε αυξηθεί ή κακία καί ψυχρανθεί ή αγάπη, τίς πιο πολλές ψυχές τίς παραλάμβαναν οι δαίμονες. Στη συνέχεια αναφέρει πώς οι άγγελοι, αφού πάρουν μέ τιμή κάθε δίκαιη καί άσπιλη ψυχή, περνούν τά τελωνεία, αποκρούοντας τίς εχθρικές δυνάμεις, καί την ανεβάζουν πιο ψηλά από τόν αέρα, στον ουρανό. Αυτό δεν γίνεται όταν ή ψυχή είναι αμαρτωλή, γιατί οι δαίμονες των τελωνείων δικαιωματικά την κατηγορούν. Φιλονικούν μέ τούς Αγγέλους πού τή συνοδεύουν, παρουσιάζοντάς τους τά αμαρτήματα της, καί απαιτούν να τούς παραδοθεί, επισημαίνοντας ότι στερείται τό μέτρο της αρετής πού χρειάζεται γιά την ελεύθερη διέλευσή της από τόν αέρα καί την αιώνια σωτηρία της.
Λόγος γιά τά πνεύματα-Λόγος γιά τόν θάνατο

Συγγραφέας : Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσανίνωφ. 
 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: