Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΟΝ - WORLD SAINTS > ΜΗΝΑΙΟΝ > ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ > 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1.Αἰκατερίνας μεγαλομάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῇ (305-313) (Ε) (Α) (στὸ Ρ, 24/11 ὡς εἶχεν ἕως τοῦ 16ου αἰῶνος, ὅτε μετεφέρθη ὑπὸ Σιναϊτῶν).
2.Αὐγούστης τῆς βασιλίσσης, Πορφυρίου καὶ 200 στρατιωτῶν (305).
3.Μερκουρίου μεγαλομάρτυρος τοῦ Καππαδόκου (3ος αἰών), (κατὰ τὸ Ρω 24/11.
4.Πέτρου τοῦ ῾Ησυχαστοῦ (429) (συμπίπτει μὲ τὸν Πέτρον Γαλατίας 1/2 καὶ 9/10).
5.῾Εξακοσίων ἑβδομήκοντα ἀνωνύμων μαρτύρων.
*

6.Παύλου (Φλορένσκυ) Ρώσσου νεομάρτυρος (1937) (ΡΔ).


Γεώργιος Ε. Πιπεράκις (Συγγραφέας)
Ἐμμανουήλ Πιπεράκης (Διαδικτυακή έκδοση)

Δεν υπάρχουν σχόλια: